Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

US

×

Se återfödd som handlare

sv

View More
SEARCH
 • ALLA
  Handel
  Plattformar
  Akademi
  Analys
  Kampanjer
  Om Oss
 • Search
Keywords
 • Forex
 • Vantage Rewards
 • Handelsavgifter
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Vantage Global Limited Free TradingView

Detta erbjudande tillhandahålls av Vantage, handlat under Vantage Global Limited (här benämnd "företaget" eller "Vantage"), till företagets klienter.

Vantage Global Limited Free TradingView

Detta erbjudande tillhandahålls av Vantage, handlat under Vantage Global Limited (här benämnd "företaget" eller "Vantage"), till företagets klienter.

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR KAMPANJEN

1. Denna kampanj är tillgänglig från den 10 maj 2021 och kommer att vara aktiv tills vidare.

2. Genom att delta i denna kampanj bekräftar klienter att de har läst och godkänt att bindas av dessa villkor och bestämmelser samt kundavtalet som publicerats på företagets webbplats.

3. För att delta i denna kampanj måste klienter:

3.1 Anmäla sig till kampanjen genom att skicka in anmälningsformuläret;

3.2 Uppfylla insättnings- och handelskraven enligt nedan:

Trading View Planer Insättningskrav (USD) Handelskrav (Nominellt volym)
TradingView Pro ($14.96) $500 1,000,000
TradingView Pro+ ($29.95) $1,000 1,800,000
TradingView Premium ($59.95) $2,000 2,800,000

3.3 Skicka faktura/kvitto till [email protected] inom 3 månader från sista dagen för faktureringsperioden.

4. Den inskickade fakturan måste inkludera klientens namn, faktureringsperiod, belopp och valuta.

4.1 Namnet på fakturan måste matcha det namn som används för registrering hos Vantage.

5. Vantage kommer att återbetala den månatliga kostnaden för TradingView-prenumerationen upp till 59,95 USD, med en begränsning på en prenumeration per klient per månad, enligt punkt 3.

6. Återbetalningar kommer att behandlas inom 10 dagar från början av varje kalendermånad efter att din TradingView-prenumerationsmånad har avslutats.

7. Intern överföring, balans- eller kontantjusteringar, introduktörs-/affiliate-återbetalningar eller provisioner av något slag kommer inte att betraktas som nya insättningar och kommer därför inte att räknas med i denna kampanj.

8. Den handelsvolym som används för att ansöka om detta erbjudande får inte användas för att ansöka om några andra erbjudanden som tillhandahålls av Vantage.

9. PAMM/MAM-huvudkonton är inte berättigade att delta i denna kampanj.

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Följande villkor gäller för alla erbjudanden/kampanjer/utdelningar/tävlingar ("erbjudanden"), om inget annat uttryckligen anges:

 • Erbjudanden kan inte användas i samband med något annat erbjudande om det inte uttryckligen anges annorlunda.
 • Alla Vantage-erbjudanden gäller uteslutande för giltiga STP- och ECN-konton. Centkonton, BTC- och ETH-valutakonton är inte kvalificerade om inte annat uttryckligen anges.
 • Kunder som hänvisats av en PAMM/MAM eller förmögenhetsförvaltare är inte berättigade att delta i några Vantage-erbjudanden.
 • Alla Vantage-erbjudanden är endast tillgängliga i enlighet med tillämpliga lagar och produktingripande beslut.
 • Vantage-erbjudanden är inte avsedda att påverka en individs riskpreferenser eller uppmuntra handel som är inkonsekvent med deras egna strategier. Kunden bör säkerställa att de driver sitt handelskonto i linje med sin komfortnivå.
 • Nya konton är föremål för godkännande enligt Vantages procedur för att öppna konto. Personer som ansöker om ett konto måste granska sina lokala lagar och regler innan de ansöker med Vantage.
 • Vantage förbehåller sig rätten att diskvalificera kunder från att kräva en handelskredit från Vantage-erbjudanden om de gör insättningar via e-plånbok/digitala myntkanaler, inklusive, men inte begränsat till, USDT, Neteller och Skrill.
 • Kunder får inte använda handelskrediten för att säkra positioner. Vantage förbehåller sig rätten att avbryta en kunds rätt till kreditbonuserbjudanden, ta bort delvis eller hela kreditbonusar från deras handelskonto och eliminera delvis eller hela vinster genererade av säkringspositioner utan föregående meddelande.
 • Vantage kan utesluta och/eller avbryta en kunds deltagande i sina erbjudanden om: a) de ägnar sig åt churning (öppnar och stänger Margin FX- eller CFD-transaktioner enbart i syfte att dra nytta av ett erbjudande); b) de ägnar sig åt intern eller extern säkring; c) de bryter mot kundavtalet eller villkoren för några erbjudanden. I sådana fall har Vantage rätt att ta bort bonusbelopp eller incitament från handelskontot.
 • Vantage kan ändra dessa villkor och bestämmelser när som helst och kommer att informera dig om sådana ändringar genom att publicera de ändrade villkoren på Vantage-webbplatsen. Det är klokt att regelbundet granska dessa villkor, och genom att fortsätta använda Vantages webbplats och tjänster accepterar du ändrade villkor. Vantage behåller rätten att ändra eller avbryta erbjudanden efter eget gottfinnande när som helst.
 • Vid misstänkt oegentligheter, bedrägeri, missbruk eller överträdelse av villkoren, kan Vantage avbryta, ändra eller omvända eventuella belöningar eller kampanjincitament och dra tillbaka rätten för deltagande enligt sitt absoluta gottfinnande. Vidare förbehåller sig Vantage rätten att diskvalificera, avböja eller avvisa någon prenumeration på erbjudanden eller deltagare på något stadium av erbjudanden, utan föregående meddelande eller ansvar gentemot någon individ.
 • Vantages beslut eller avgörande om tilldelning av alla priser, diskvalificering av någon deltagare och/eller i alla situationer, inklusive sådana som inte omfattas av dessa villkor och bestämmelser, ska vara slutgiltigt och bindande för alla deltagare i erbjudanden. Vantage är inte skyldigt att ta upp eller svara på eventuella frågor, utmaningar eller överklaganden som görs mot företagets beslut som rör erbjudanden.
 • Kunder samtycker till att skadeslösa och hålla Vantage skadeslöst från och mot alla påståenden, åtgärder, skador, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive rättsliga avgifter) som uppstår till följd av eller är relaterade till deras deltagande i erbjudanden, inklusive överträdelse av villkoren och bestämmelserna, brott mot tillämpliga lagar eller föreskrifter eller intrång i tredje parts rättigheter. Vantage är inte ansvarigt för eventuella förluster, kostnader, utgifter eller skador som kan uppstå i samband med detta erbjudande, i den utsträckning som sådan ansvar inte kan uteslutas enligt lag.
 • Vantage, dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller agenter ska inte hållas ansvariga för några förluster, skador eller ansvar som uppstår till följd av deltagande i erbjudanden, inklusive men inte begränsat till ekonomiska förluster, systemfel, tekniska problem eller andra oförutsedda omständigheter.
 • Vantage kan exklusivt samla in och behandla de personuppgifter du lämnar i samband med erbjudanden, med ditt uttryckliga samtycke och för det specifika syfte som anges. Dina uppgifter kommer att hanteras i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar för att säkerställa både din integritet och dataskydd.
 • I händelse av eventuell inkonsekvens ska den engelska versionen av dessa villkor och bestämmelser gälla om villkoren översätts till ett annat språk än engelska.
 • Leverantören av detta erbjudande är Vantage Global Limited (reg. nr. 700271).