Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

US

×

Vaata uuestisündinud kauplejat

et

View More
SEARCH
 • KÕIK
  Kauplemine
  Platvormid
  Akadeemia
  Analüüs
  Promotsid
  Teave
 • Search
Keywords
 • Forex
 • Vantage Rewards
 • Kauplemistasud
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Vantage Global Limitedi tasuta TradingView pakkumine

Selle pakkumise teeb Vantage, kaubeldes nime all Vantage Global Limited (edaspidi "Ettevõte" või "Vantage"), Ettevõtte klientidele.

Vantage Global Limitedi tasuta TradingView pakkumine

Selle pakkumise teeb Vantage, kaubeldes nime all Vantage Global Limited (edaspidi "Ettevõte" või "Vantage"), Ettevõtte klientidele.

KAMPAANIA TINGIMUSED

1. See kampaania on saadaval alates 10. maist 2021 ja kehtib kuni edasise teatamiseni.

2. Kampaanias osaledes, kinnitavad kliendid, et on lugenud ning nõustuvad käesolevate tingimuste ja Ettevõtte veebilehel avaldatud Kliendilepinguga.

3. Kampaanias osalemiseks peavad kliendid:

3.1 Registreeruma kampaaniasse, esitades selleks vastava registreerimisvormi;

3.2 Täitma allpool toodud sissemakse ja kauplemisnõuded:

Trading View plaanid paketid Sissemakse nõue (USD) Kauplemisnõue (Näiline maht Nimiväärtus)
TradingView Pro ($14.96) $500 1,000,000
TradingView Pro+ ($29.95) $1,000 1,800,000
TradingView Premium ($59.95) $2,000 2,800,000

3.3 Esitama arve/kviitungi aadressile [email protected] kolme kuu jooksul alates arveldusperioodi viimasest päevast.

4. Esitatud arvel peab olema kliendi nimi, arveldusperiood, summa ja valuuta.

4.1 Arvel olev nimi peab ühtima Vantage'ga registreerimisel kasutatud nimega.

5. Vantage hüvitab TradingView kuutasu kuni 59,95 USD ulatuses, piiranguga ühe tellimusega kliendi kohta kuus, nagu on sätestatud punktis 3.

6. Hüvitised töödeldakse10 päeva jooksul iga kalendrikuu alguses pärast teie TradingView tellimuse kuutsükli lõppemist.

7. Sisemisi ülekandeid, bilansi- või sularahakorrektsioone, Tutvustaja/Affiliate tagasimakseid või komisjonitasusid ei loeta uuteks sissemakseteks ja seega neid ei arvestata antud kampaania raames.

8. Selle pakkumise taotlemiseks kasutatud kauplemismahtu ei saa kasutada teiste Vantage'i poolt pakutavate kampaaniate jaoks.

9. PAMM/MAM peakontod ei ole antud kampaanias osalemiseks kõlblikud.

ÜLDTINGIMUSED

Järgnevad tingimused kehtivad kõikidele pakkumistele/reklaamidele/kingitustele/võistlustele ("pakkumised"), välja arvatud juhul, kui pole väljendatud teisiti:

 • Pakkumisi ei saa kasutada koos ühegi teise pakkumisega, välja arvatud juhul, kui pole väljendatud teisiti.
 • Kõik Vantage pakkumised kehtivad ainult kehtivatele STP ja ECN kontodele. Sendikontod, BTC ja ETH valuutakontod ei ole sobivad, välja arvatud juhul, kui pole väljendatud teisiti.
 • PAMM/MAM-i või portfellijuhi poolt viidatud kliendid ei saa osaleda üheski Vantage pakkumises.
 • Kõik Vantage pakkumised on saadaval ainult vastavalt kehtivatele seadustele ja toote sekkumiskorraldustele.
 • Vantage pakkumised ei ole mõeldud mõjutama kliendi individuaalset riskieelistust ega soodustama kauplemist vastuolus kliendi enda strateegiatega. Kliendid peaksid tagama, et nad opereerivad oma kauplemiskontot vastavalt oma mugavustasemele.
 • Uued kontod on kiidetakse heaks vastavalt Vantage'i kontoavamise protseduurile. Enne Vantage’s konto avamise taotlemist peavad isikud üle vaatama oma kehtivad kohalikud seadused ja määrused.
 • Vantage jätab endale õiguse diskvalifitseerida kliendid Vantage'i pakkumiste kauplemiskrediidi nõuetest, kui nad teevad sissemakseid e-rahakoti/digitaalvaluuta kanalite kaudu, sealhulgas, kuid mitte ainult, USDT, Neteller ja Skrill.
 • Klientidel ei ole lubatud kasutada kauplemiskrediiti positsioonide kindlustamiseks. Vantage jätab endale õiguse tühistada kliendi õigus krediidiboonuse pakkumistele, eemaldada osaliselt või kõik krediidiboonused nende kauplemiskontolt ja kõrvaldada osaliselt või kõik kindlustamispositsioonidest saadud kasumid eelneva etteteatamiseta.
 • Vantage võib välistada ja/või tühistada kliendi osalemise oma pakkumistes, kui: a) nad tegelevad tehingute käänutamisega (tehingute sage avamine ja sulgemine ainult selleks, et saada kasu pakkumisest); b) nad tegelevad sisemise või välise kindlustamisega; c) nad rikuvad kliendilepingut või pakkumiste tingimusi. Sellistel juhtudel on Vantage'il õigus eemaldada krediidiboonuseid või stiimuleid kauplemiskontolt.
 • Vantage võib igal ajal teha muudatusi nendes tingimustes ja teavitada teid sellistest muudatustest, postitades muudetud tingimused Vantage'i veebisaidile. Soovitatav on neid tingimusi regulaarselt üle vaadata. Vantage'i veebisaidi ja teenuste kasutamise jätkamine tähendab muudetud tingimuste aktsepteerimist. Vantage jätab endale õiguse muuta või tühistada pakkumisi oma ainuotsusega igal ajal.
 • Kahtlase käitumise, pettuse, kuritarvitamise või tingimuste rikkumise korral võib Vantage oma absoluutse otsuse kohaselt tühistada, muuta või tagasi pöörata mis tahes hüved või soodustused ning tühistada õiguse osaleda igal ajal. Lisaks jätab Vantage endale õiguse diskvalifitseerida, keelduda või tagasi lükata mis tahes pakkumistes osalemise tellimus igas pakkumise etapis, ilma eelneva teatamise või vastutuseta mis tahes üksikisiku suhtes.
 • Vantage otsus või resolutsioon auhindade väljaandmise kohta, osaleja diskvalifitseerimine ja/või iga olukorra, sealhulgas nende, mis pole kaetud nende tingimuste poolt, on lõplik ja siduv kõikidele pakkumises osalejatele. Vantage'il ei ole kohustust vastata mingitele päringutele, väljakutsetele ega kaebustele, mis on esitatud ettevõtte otsuse suhtes, mis puudutab mingeid pakkumisi.
 • Kliendid nõustuvad hüvitama ja kaitsema Vantage'it igasuguste nõuete, hagide, kahjude, vastutuse, ja kulude (sealhulgas õiguskulud) eest, mis tulenevad nende osalemisest mis tahes pakkumistes, sealhulgas tingimuste rikkumisest, mis tahes kehtivate seaduste või määruste rikkumisest või kolmandate isikute õiguste rikkumisest. Vantage ei vastuta kaotuste, kahjude ega kulude eest, mis võivad tekkida seoses selle pakkumisega, niivõrd kuivõrd sellist vastutust ei saa seadusega välistada.
 • Vantage, selle sidusettevõtted, juhid, ametnikud, töötajad või agendid ei vastuta klientide poolt mis tahes pakkumistes osalemise tulemusel tekkinud kahjude, või vastutuse eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, finantskaotused, süsteemirikked, tehnilised tõrked või muud ootamatud asjaolud.
 • Vantage võib eksklusiivselt koguda ja töödelda isikuandmeid, mida te esitate mis tahes pakkumistega seotult, seda teie nõusolekul ja eesmärgi kohaselt määratletud eesmärgi jaoks. Teie andmeid hallatakse vastavalt kohalikele andmekaitseseadustele, tagamaks nii teie privaatsust kui ka andmete turvalisust.
 • Iga vastuolu korral prevaleerivad inglisekeelsed tingimused, kui tingimused on tõlgitud inglise keelest teise keelde.
 • Selle pakkumise pakkuja on Vantage Global Limited (Reg. No. 700271).