Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

US

×

Se återfödd som handlare

sv

View More
SEARCH
 • ALLA
  Handel
  Plattformar
  Akademi
  Analys
  Kampanjer
  Om Oss
 • Search
Keywords
 • Forex
 • Vantage Rewards
 • Handelsavgifter
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

AML-policy

AML-policy

Vantage är engagerat i högsta standard av efterlevnad av Anti-Penningtvätt (AML) och Motverkande av Terrorismfinansiering (CTF). För att hjälpa regeringen att bekämpa finansiering av terrorism och penningtvätt kräver lagen att alla finansiella institutioner ska erhålla, verifiera och registrera information som identifierar varje person som öppnar ett konto.

Penningtvätt - processen att omvandla medel som erhållits från olagliga aktiviteter (såsom bedrägeri, korruption, terrorism, etc.) till andra medel eller investeringar som ser legitima ut för att dölja eller förvränga den verkliga källan till medlen.

Penningtvätten kan delas upp i tre sekventiella faser:

 • Placering. I detta skede omvandlas medel till finansiella instrument, såsom checkar, bankkonton och penningöverföringar, eller kan användas för att köpa högvärdiga varor som kan säljas vidare. De kan också fysiskt sättas in på banker och icke-bankinrättningar (t.ex. valutaväxlingskontor). För att undvika misstankar från företaget kan penningtvättaren också göra flera insättningar istället för att sätta in hela summan på en gång, denna form av placering kallas "smurfing".
 • Skiktning. Medel överförs eller flyttas till andra konton och andra finansiella instrument. Det görs för att dölja ursprunget och störa indikationen på den enhet som genomförde de flera finansiella transaktionerna. Att flytta medel runt och ändra deras form gör det komplicerat att spåra de pengar som tvättas.
 • Integration. Medel kommer tillbaka i omlopp som legitima för att köpa varor och tjänster.

Vantage följer principerna för Anti-Penningtvätt och förebygger aktivt alla åtgärder som syftar till eller underlättar processen att legalisera olagligt erhållna medel. AML-policy innebär att förhindra användning av företagets tjänster av brottslingar med syfte att penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan kriminell verksamhet.

För att förhindra penningtvätt, accepterar Vantage varken kontanter under några omständigheter. Företaget förbehåller sig rätten att suspendera en klients verksamhet som kan betraktas som olaglig eller kan vara relaterad till penningtvätt enligt personalens åsikt.

FÖRETAGSPROCEDURER

Vantage kommer att säkerställa att man hanterar en verklig person eller juridisk enhet. Vantage genomför också alla nödvändiga åtgärder i enlighet med gällande lagar och föreskrifter utfärdade av monetära myndigheter. AML-policy uppfylls inom Vantage genom följande:

 • känn din kund-policy och due diligence
 • övervakning av klients verksamhet
 • registrering av information

KÄNN DIN KUND OCH DUE DILIGENCE

På grund av företagets åtagande till AML och KYC-policyer måste varje klient till företaget slutföra en verifieringsprocedur. Innan Vantage inleder samarbete med en klient säkerställer företaget att tillfredsställande bevis produceras eller att andra åtgärder tas som kommer att producera tillfredsställande bevis på identiteten för varje kund eller motpart. Företaget tillämpar även ökad granskning av klienter som är bosatta i andra länder, identifierade av trovärdiga källor som länder med otillräckliga AML-standarder eller som kan utgöra hög risk för brottslighet och korruption samt förmånstagare som är bosatta i och vars medel kommer från namngivna länder.

INDIVIDUELLA KUNDER

Under registreringsprocessen tillhandahåller varje klient personlig information, specifikt: fullständigt namn, födelsedatum, ursprungsland och fullständig bostadsadress. Följande dokument krävs för att verifiera personlig information: En klient skickar följande dokument (om dokumenten är skrivna med icke-latinska tecken: för att undvika förseningar i verifieringsprocessen är det nödvändigt att tillhandahålla en notariserad översättning av dokumentet på engelska) på grund av kraven i KYC och för att bekräfta den angivna informationen:

 • Giltigt pass (som visar den första sidan på det lokala eller internationella passet, där fotot och signaturen är tydligt synliga); eller
 • Körkort med foto; eller
 • Nationellt identitetskort (som visar både framsidan och baksidan);
 • Dokument som bevisar nuvarande permanent adress (såsom fakturor för tjänster, bankutdrag, etc.) som innehåller klientens fullständiga namn och bostadsort. Dessa dokument får inte vara äldre än 3 månader från ansökningsdatumet.

JURIDISKA KUNDER

Om ansökande företag är noterat på en erkänd eller godkänd börs eller om det finns oberoende bevis på att ansökanden är ett helägt dotterbolag eller ett dotterbolag under kontroll av ett sådant företag, krävs normalt inga ytterligare steg för att verifiera identitet. Om företaget inte är noterat och ingen av huvuddirektörerna eller aktieägarna redan har ett konto hos Vantage, måste följande dokumentation tillhandahållas:

 • Incorporation Certificate eller nationell motsvarighet;
 • Memorandum och Articles of Association samt lagstadgade uttalanden eller nationell motsvarighet;
 • Certificate of good standing eller annat bevis på företagets registrerade adress;
 • Beslut från styrelsen att öppna ett konto och överlåta befogenhet till dem som kommer att driva det;
 • Kopior av fullmakter eller andra befogenheter som ges av direktörerna i förhållande till företaget;
 • Identitetsbevis för direktörer om de kommer att hantera Vantage på uppdrag av kunden (enligt reglerna för individuell identitetsverifiering som beskrivs ovan);
 • Identitetsbevis för förmånstagaren(s) och/eller person(er) på vilkas instruktioner signatärer på kontot är bemyndigade att handla (enligt reglerna för individuell identitetsverifiering som beskrivs ovan).

ÖVERVAKNING AV KUNDS VERKSAMHET

Utöver att samla information från klienter fortsätter Vantage att övervaka varje klients verksamhet för att identifiera och förhindra misstänkta transaktioner. En misstänkt transaktion är en transaktion som är inkonsekvent med klientens legitima verksamhet eller klientens vanliga transaktionshistorik som är känd från övervakning av klients verksamhet. Vantage har implementerat ett system för att övervaka de nämnda transaktionerna (både automatiska och, om det behövs, manuella) för att förhindra användning av företagets tjänster av brottslingar.

REKORDBEVARANDE

Register måste föras över all transaktionsdata och data som erhållits för identifieringens syfte, samt över alla dokument som är relaterade till ämnen som rör penningtvätt (t.ex. filer om rapporter om misstänkt verksamhet, dokumentation om övervakning av AML-konton, etc.). Dessa register måste behållas i minst 7 år efter att kontot har stängts.

INSÄTTNINGS- OCH UTTAGSKRAV

Alla insättningar och uttag på handelskonton som innehas med Vantage måste uppfylla följande strikta krav:

 • På grund av AML/CTF-lagar kan Vantage inte ta emot eller sätta in medel till tredje part.
 • Medel som skickas till Vantage måste komma från ett bankkonto, kredit-/betalkort eller alternativ betalningsmetod (Skrill, China Union Pay, Neteller, Fasapay eller andra) under samma namn som handelskontots namn med Vantage.
 • Alla medel som tas ut från ett handelskonto måste gå till ett bankkonto, kredit-/betalkort eller alternativ betalningsmetod (Skrill, China Union Pay, Neteller, Fasapay eller andra) under samma namn som handelskontots namn med Vantage.
 • Alla uttagsförfrågningar behandlas enligt principen "Först In, Först Ut" (FIFO) enligt ursprungskällan för finansiering. Till exempel, om en insättning görs via kredit-/betalkort; då tas en efterföljande uttagsförfrågan emot. Beloppet av medel som skickas till det relevanta kredit-/betalkortet när en uttagsförfrågan tas emot får inte överstiga det ursprungliga beloppet som deponerades från samma. Eventuell vinst som görs utöver det insatta beloppet kommer att överföras till ett nominerat bankkonto som måste vara i samma namn som ditt handelskonto.

EXEMPEL:

1. Du satt in $100 via kreditkort och tjänade en vinst på $1 000. Om du begär en uttag på $1 000 kommer du att få $100 till ditt kreditkort och de återstående $900 till ditt bankkonto.

2. Du satt in $100 via Skrill och $50 via kreditkort. Om du begär ett uttag på $120 via Skrill kommer du att få $100 till Skrill och $20 till kortet.

 • Alla initiala uttagsförfrågningar måste verifieras av säkerhetsskäl genom att tillhandahålla ett bankutdrag som inkluderar kontoinnehavarens information och bankuppgifter. Vantage kommer inte att acceptera insättningar eller uttag som görs i ett annat namn än det registrerade Vantage-kontot.
 • Om ett handelskonto krediterades på ett sätt som inte kan användas för uttagsfond, kan medlen tas ut till ett bankkonto under samma namn som handelskontots namn med Vantage, förutsatt att klienten tillhandahåller tillfredsställande bevis på ägande av bankkonto där medlen härstammar från samt det destinationens bankkonto.

Mer information om vår uttagsprocess finns här.

VIDTAGNA ÅTGÄRDER

I fall där det försöks att genomföra transaktioner som Vantage misstänker är relaterade till penningtvätt eller annan kriminell verksamhet kommer det att gå enligt gällande lag och rapportera misstänksam verksamhet till tillsynsmyndigheterna.

Vantage förbehåller sig rätten att suspendera en klients verksamhet som kan betraktas som olaglig eller kan vara relaterad till penningtvätt enligt personalens åsikt. Vantage har fullständig diskretion att tillfälligt blockera det misstänkta konto eller avsluta en befintlig kundrelation.