Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

US

×

Se återfödd som handlare

sv

View More
SEARCH
 • ALLA
  Handel
  Plattformar
  Akademi
  Analys
  Kampanjer
  Om Oss
 • Search
Keywords
 • Forex
 • Vantage Rewards
 • Handelsavgifter
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

POLICY FÖR INSÄTTNINGAR OCH UTTAG

POLICY FÖR INSÄTTNINGAR OCH UTTAG

Insättningar och uttag måste göras via vår Kundportal.

Insättningar

1. Insättningar kan göras från vår Kundportal. Alla insättningar som görs kommer inte att synas på ditt konto omedelbart. Se de insättningsmetoder som finns tillgängliga på insättningssidan på vår webbplats för mer information.

2. Insättningsmöjligheterna får endast användas för trading.

3. Pengar som sätts in på ett tradingkonto bör komma från en källa (t.ex. kredit-/betalkort, bank, alternativt betalkonto etc.) som är i samma namn som tradingkontot.

4. Betalningar från gemensamma bankkonton eller kreditkort accepteras om innehavaren av tradingkontot är en av mottagarna.

5. Vantage kan när som helst efter eget gottfinnande kräva en bekräftelse på ägande av finansieringskonto (kreditkort, bankkonto, alternativt betalkonto etc.) innan medel kan krediteras till ett tradingkonto. En kund kan till exempel bli tvungen att visa upp en skannad kopia eller ett kortfoto om han eller hon vill göra en insättning med ett kredit- eller betalkort. Om du inte följer denna policy kommer du att få din deposition att nekas. Se till att kreditkortsnumren redigeras så att endast de sex första och de tre sista siffrorna visas (t.ex. 1234 56 ████ 234).

6. Om vi väljer att avstå från eller täcka några avgifter kan vi bara täcka de avgifter som vi ser. Övriga avgifter som tas ut av din bank, förmedlande bank och/eller vårt finansinstitut är ditt ansvar.

7. Vantage ansvarar inte för eventuella förluster (inklusive automatisk eller påtvingad likvidation) som uppstår till följd av förseningar i behandlingen av din insättning, inklusive och inte begränsat till betalningar som görs för att täcka pågående marginalkrav. Endast clearade medel sätts in på ett tradingkonto. Det är kundens ansvar att se till att hans/hennes tradingkonto/konton har tillräckliga medel för att täcka marginalkraven.

Uttag

1. Uttag kan göras från vår kundportal. Alla uttag som görs kommer inte att synas på ditt konto omedelbart. Se de uttagsmetoder som finns tillgängliga på uttagssidan på vår webbplats för mer information.

2. För att följa reglerna och bestämmelserna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism kommer Vantage endast att behandla uttag till samma konto (t.ex. kredit-/betalkort, bank, alternativt betalkonto etc.) som användes för att sätta in pengarna. Vantage förbehåller sig rätten att på eget initiativ att nekas instruktioner om att återföra medel till ett annat konto utan att ange några skäl. Ytterligare information och dokument kan krävas av kunden.

3. Uttag behandlas vanligtvis inom 24 timmar. Beroende på vilken uttagsmetod du väljer kan det ta mellan 1-7 arbetsdagar innan du får dina pengar. Observera att en enskild begäran om uttag kan utföras via mer än en transaktion av företaget för att uppfylla den totala begäran om uttag. Företaget kan inte hållas ansvarigt för förseningar i behandlingen av insättningar/uttag som orsakas av betalningssystem.

4. Uttag via banköverföring tar 3 till 5 arbetsdagar att genomföra. Kom ihåg att en enskild begäran om uttag kan utföras via mer än en transaktion av företaget för att uppfylla den totala begäran om uttag. Även om vi inte tar ut några avgifter kan du ändå behöva betala andra avgifter som bankerna och eventuella mellanhänder tar ut på din bekostnad. I allmänhet kostar en internationell banköverföring 25 USD.

5. Tradingvinster eller kontosaldo som överstiger den ursprungliga insättningen återbetalas helst via banköverföring.

6. Kunderna är medvetna om att de kan komma att behöva tillhandahålla information och/eller dokument om pengarnas källor och/eller källan till förmögenhet i allmänhet när de behandlar en begäran om uttag eller när som helst under sin resa med Vantage. Vantage förbehåller sig rätten att vägra att behandla en begäran om återkallelse om en kund inte tillhandahåller all nödvändig information och/eller om Vantage har rimliga farhågor om att detta kan leda till brott mot lagar och förordningar mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

7. Kunderna är medvetna om att Vantage inte garanterar att en finansiell transaktion återkallas under några omständigheter och att Vantage inte är ansvarigt för eventuella förluster till följd av felaktiga instruktioner/uppgifter om destinationskontot.

8. Vantage förbehåller sig rätten att vägra att behandla en begäran om uttag om Vantage har rimliga skäl att tro att tradingkontot kan resultera i ett underskott eller att kontot kommer att understiga marginalkraven.

9. Vantage förbehåller sig rätten att vägra att behandla en begäran om uttag om Vantage har rimliga skäl att tro att tradingkontot kan få negativt saldo efter att begäran om uttag har behandlats eller om tradingkontot är föremål för en utredning om återbetalning.

Betalningar till Tredje Part

1. Insättningar och uttag från tredje part är förbjudna. Vi tillämpar en policy om "retur till källan". Om du till exempel har betalat in pengar med Skrill, kommer vi att återbetala dig via Skrill tillsammans med eventuella vinster. Samma sak gäller för banköverföring, kreditkort, Neteller och andra finansieringsalternativ som vi erbjuder. Om vi av någon anledning inte kan återföra pengarna till källan kommer vi att återbetala pengarna, i första hand via banköverföring i tradingkontoinnehavarens namn.

2. Om Vantage av någon anledning får kännedom om en betalning från en tredje part har Vantage rätt att återkalla betalningen, stänga eventuella öppna positioner, annullera eventuella vinster eller/och avsluta tradingkontot. Vantage ansvarar inte för eventuella förluster till följd av brott mot denna policy.

Ytterligare Villkor

1. Vantage täcker avgifterna för Neteller, Skrill, e-plånböcker, alternativa betalningsmetoder (APM) och kreditkortsinbetalningar för våra kunders räkning. Vi gör gärna det så länge våra kunder använder systemet för att sätta in pengar för att handla med och inte för att manipulera systemet för egen vinning, t.ex. för att få belöningspoäng på sitt konto.

2. Om en kund sätter in pengar via Neteller, Skrill, e-plånböcker, alternativa betalningsmetoder (APM) eller kreditkort och sedan begär ett uttag av dessa pengar utan trading (eller minimal handel) på sitt konto förbehåller vi oss rätten att ta ut de tillämpliga tradingavgifterna + en diskretionär hanteringsavgift till kundens konto vid uttaget. Vi meddelar aktivt kunderna om vi upptäcker misstänkt aktivitet. Vid upprepade fall av missbruk kommer klientens konto att stängas omedelbart.

3. Denna policy kan inte vara uttömmande. Ytterligare villkor eller krav kan gälla när som helst på grund av bestämmelser och policyer, inklusive de som fastställts för att förhindra penningtvätt och motverka finansiering av terrorism. Användningen av denna webbplats och tjänsterna omfattas av kundavtalet och andra operativa avtal som kan ändras från tid till annan enligt Vantages eget gottfinnande.

4. Vid eventuell avvikelse, kommer Vantage insättnings- och uttagspolicy-dokument på engelska att vara den enda referenspunkten, även om översättningar på andra språk är tillgängliga.