Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

US

×

Vaata uuestisündinud kauplejat

et

View More
SEARCH
 • KÕIK
  Kauplemine
  Platvormid
  Akadeemia
  Analüüs
  Promotsid
  Teave
 • Search
Keywords
 • Forex
 • Vantage Rewards
 • Kauplemistasud
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

AML Poliitika

AML Poliitika

Vantage pühendub kõrgeimatele rahapesu (AML) ja terrorismi rahastamise (CTR) vastavusstandarditele. Valitsusele terrorismi rahastamise ja rahapesu tõkestamise rahastamiseks nõuab seadus finantsasutustelt teabe hankimist, kontrollimist ja registreerimist, mis identifitseerib iga konto avamise isiku.

Rahapesu - protsess, kus ebaseaduslikest tegevustest (nt pettus, korruptsioon, terrorism jne) saadud vahendid konverteeritakse teisteks vahenditeks või investeeringuteks, mis näivad legitiimsed, et varjata või moonutada vahendite tegelikku päritolu.

Rahapesu protsessi saab jagada kolme etappi:

 • Paigutamine. Selles etapis konverteeritakse vahendid finantsinstrumentideks, nagu tšekid, pangakontod ja rahakanded, või neid saab kasutada kõrge väärtusega kaupade ostmiseks, mida saab edasi müüa. Neid saab ka füüsiliselt hoiustada pankades ja mittepangainstitutsioonides (nt valuutavahetajad). Ettevõtte kahtluse vältimiseks võib rahapesija teha mitu hoiust korraga, seda paigutamise vormi nimetatakse smurfinguks.
 • Kihistamine. Vahendid kantakse üle teistele kontodele ja muudele finantsinstrumentidele. Seda tehakse päritolu varjamiseks ja mitme finantstehingu tegija näitamise häirimiseks. Raha ringi liigutamine ja nende vormis muutmine muudab rahapesu jälgimise keeruliseks.
 • Integratsioon. Vahendid naasevad ringlusesse seaduslikuks kaupade ja teenuste ostmiseks.

Vantage järgib rahapesu vastase võitluse põhimõtteid ja ennetab aktiivselt igasuguseid tegevusi, mis eesmärgivad või soodustavad ebaseaduslikult saadud vahendite seaduslikuks muutmist. AML poliitika eesmärk on takistada ettevõtte teenuste kasutamist kurjategijate poolt eesmärgiga rahapesu, terrorismi rahastamist või muud kuritegelikku tegevust.

Rahapesu ärahoidmiseks ei võta Vantage vastu ega väljasta sularaha ühelgi juhul. Ettevõte jätab endale õiguse peatada mis tahes kliendi tegevus, mida võib pidada ebaseaduslikuks või mille võib töötajate arvates seostada rahapesuga.

ETTEVÕTTE MENETLUSED

Vantage veendub, et tegu on tegeliku isiku või juriidilise isikuga. Vantage täidab kõiki kehtiva seaduse ja rahandusasutuste väljastatud eeskirjade kohaseid meetmeid. AML poliitikat täidetakse Vantage'is järgmiste vahenditega:

 • tunne oma klienti poliitika ja hoolsuskohustus
 • kliendi tegevuse jälgimine
 • teabe säilitamine

TUNNE OMA KLIENTI JA HOOLSKUSKOHUSTUS

Ettevõtte pühendumuse tõttu AML-ile ja KYC-poliitikale peab ettevõtte iga klient läbima verifikatsiooniprotseduuri. Enne kui Vantage alustab koostööd kliendiga, veendub ettevõte, et esitatakse rahuldav tõend või võetakse muud meetmed, mis annavad rahuldava tõendi iga kliendi või vastupoole identiteedi kohta. Ettevõte kohaldab ka kõrgendatud tähelepanu klientide suhtes, kes on teiste allikate poolt tuvastatud riikidena, kellel on puudulikud AML-standardid või kes võivad esindada kõrget riski kuritegevuse ja korruptsiooni osas, ning kasulike omanike suhtes, kes elavad nimetatud riikidest ja kelle rahastamine pärineb nimetatud riikidest.

ÜKS KLIENT

Registreerimise protsessi käigus esitab iga klient isiklikku teavet, konkreetsemalt: täisnimi; sünnikuupäev; päritoluriik; ja täielik elukoha aadress. Isikliku teabe verifitseerimiseks on vajalikud järgmised dokumendid: Klient saadab järgmised dokumendid (juhul kui dokumendid on kirjutatud mitte-ladinakeelses kirjas: tõendamaks dokumentide verifitseerimise protsessis viivituste vältimiseks on vajalik esitada notariaalselt tõlgitud dokument inglise keelde) KYC nõuete ja näidatud teabe kinnitamiseks:

 • Praegune kehtiv pass (näidates esimest lehte kohalikus või rahvusvahelises passis, kus foto ja allkiri on selgelt nähtavad); või
 • Juhtimisõigus koos fotoga; või
 • Rahvuslik isikutunnistus (näidates nii esimest kui ka tagumist lehekülge);
 • Dokumendid, mis tõendavad praegust alalist aadressi (nt kommunaalmaksed, pangaväljavõtted jne), mis sisaldavad kliendi täisnime ja elukohakohta. Need dokumendid ei tohi olla vanemad kui 3 kuud alates esitamise kuupäevast.

JURIIDILISED KLIENTID

Kui taotlev ettevõte on noteeritud tunnustatud või heaks kiidetud börsil või kui on olemas sõltumatud tõendid selle kohta, et taotleja on täielikult tütarettevõte või tütarfirma, mida kontrollib selline ettevõte, pole tavaliselt vaja täiendavaid samalaadseid samalaadseid samalaadseid identiteedi kontrollimise samalaadseid samalaadseid samalaadseid dokumente. Kui ettevõte ei ole noteeritud ja ükski peamistest direktoritest või aktsionäridest ei oma juba Vantage'iga kontot, tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Sissemakse tunnistus või mis tahes riiklik ekvivalent;
 • Asutamisleping ja põhikirja ja seadusliku avalduse või mis tahes riiklik ekvivalent;
 • Hea maine tunnistus või muu tõend ettevõtte registreeritud aadressi kohta;
 • Nõukogu otsus konto avamiseks ja volituste andmiseks neile, kes sellega opereerivad;
 • Koopiaid volikirjadest või muudest volitustest, mille direktorid on antud ettevõtte suhtes antud;
 • Identiteedi tõendamise dokumendid juhul, kui ta/tema tegeleb Vantage'i nimel kliendiga (vastavalt ülal kirjeldatud individuaalse identiteedi kontrollimise reeglitele);
 • Kasuomanike ja/või isikute identiteedi tõendamise dokumendid, kelle juhised konto allkirjastajatele antakse (vastavalt ülal kirjeldatud individuaalse identiteedi kontrollimise reeglitele).

KLIENDITEGEVUSE JÄLGIMINE

Lisaks teabe kogumisele klientidelt jätkab Vantage iga kliendi tegevuse jälgimist, et tuvastada ja ennetada kahtlaseid tehinguid. Kahtlane tehing on tehing, mis on vastuolus kliendi legitiimse äritegevusega või tavalise kliendi tehingulooja tegevuse jälgimisest teadaolevaga. Vantage on rakendanud nimetatud tehingute jälgimise süsteemi (nii automaatset kui ka vajadusel manuaalset), et takistada ettevõtte teenuste kasutamist kurjategijate poolt.

TEABE SÄILITAMINE

Kõikide tehingute andmete ja identifitseerimise eesmärgil hankitud teabe kohta ning kõigi rahapesu teemaliste dokumentide (nt kahtlaste tegevuste aruannete failid, AML-konto jälgimise dokumentatsioon jne) kohta tuleb pidada arvestust. Neid arvestusi säilitatakse vähemalt 7 aastat pärast konto sulgemist.

SISSEMAKSE JA VÄLJAMAAL VÕTMISE NÕUDED

Kõik sisse- ja väljamaksed Vantage'iga hoitavatel kauplemiskontodel peavad vastama järgmistele rangetele nõuetele:

 • AML / CTF seaduste tõttu ei saa Vantage vastu võtta ega hoiustada vahendeid kolmandatele isikutele.
 • Vantage'ile saadetud vahendid peavad olema pärit pangakontolt, krediit-/deebetkaardilt või alternatiivse maksemeetodi (Skrill, China Union Pay, Neteller, Fasapay või muud) alt, mis kannavad sama nime kui Vantage'iga kauplemiskonto nimi.
 • Kõik kauplemiskonto väljavõtmiseks tehtavad tehingud peavad minema pangakontole, krediit-/deebetkaardile või alternatiivse maksemeetodi (Skrill, China Union Pay, Neteller, Fasapay või muud) alla, mis kannavad sama nime kui Vantage'iga kauplemiskonto nimi.
 • Kõik väljavõtmissoovid töödeldakse esimesena-sisse-esimesena-välja (FIFO) põhimõttel vastavalt algallika rahastamisele. Näiteks tehakse sissemakse deebet-/krediitkaardi kaudu; siis saabutakse järgmine väljavõtmissoov. Tagasi saadetud vahendite hulk vastab algsele samast saadetud summale. Üle sissemakse summa teenitud kasumid kantakse üle määratud pangakontole, mis peab olema avatud samas nimes kui teie kauplemiskonto.

NÄITED:

1. Sissemakse tehti 100 dollarit krediitkaardiga ja teeniti kasumit 1000 dollarit. 1000 dollari väljavõtmine toob kaasa 100 dollari tagasimaksmise teie krediitkaardile ja ülejäänud 900 dollari teie pangakontole.

2. Sissemakse tehti 100 dollarit Skrilliga ja 50 dollarit krediitkaardiga. 120 dollarit Skrilli väljavõtmise taotlemisel saate 100 dollarit Skrillile ja 20 dollarit kaardile.

 • Kõik esmased väljavõtte taotlused tuleb turvalisuse tagamiseks ja kontrollimiseks kinnitada pangaväljavõtte esitamisega, mis sisaldab konto omaniku teavet ja pangainfot. Vantage ei aktsepteeri hoiuseid ega väljavõtteid, mis on tehtud erineva nimega kui registreeritud Vantage'i oma.
 • Kui kauplemiskonto krediteeriti viisil, mis ei saa olla kasutatav vahendite väljavõtmiseks, võib vahendid välja võtta pangakontole, mis kannab kauplemiskonto nimega Vantage, kui klient esitab rahuldava tõendi selle kohta, et pangakonto, kust vahendid pärinevad, kuulub talle, ja sihtpangakonto kohta.

Lisateavet meie väljavõtmise protsessi kohta leiate siit.

VÕETUD MEETMED

Juhtudel, kui Vantage kahtlustab tehinguid, mis võivad olla seotud rahapesu või muu kuritegevusega, järgib ta kehtivat seadust ning teavitab kahtlastest tegevustest järelevalveasutust.

Vantage jätab endale õiguse peatada igasugune kliendi tegevus, mida võidakse pidada ebaseaduslikuks või millel võib olla seos rahapesuga personali arvates. Vantage'l on täielik õigus ajutiselt blokeerida kahtlane kliendikonto või lõpetada olemasolev kliendisuhe.