Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

×

Kas olete indeksitega pikas või lühikeses positsioonis?

Kaubelge indeksitega kohe >
Pikk Või Iühike Indeksitel?

et

View More
SEARCH
 • KÕIK
  Kauplemine
  Platvormid
  Akadeemia
  Analüüs
  Promotsid
  Teave
 • Search
Keywords
 • Forex
 • Vantage Rewards
 • Kauplemistasud
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Vantage Andmekaitseteated

Vantage Andmekaitseteated

Vantage Global Limited (tuntud ka kui "VGL" ja tegutseb nime "Vantage" all) järgib Vanuatu Andmekaitse seadust (DPL) ja Andmekaitse määrust (DPR) ning kohustub kaitsema ja tagama kõikide isiklike andmete privaatsuse, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

See hõlmab mitte ainult kliente, vaid ka kõiki töötajaid, tarnijaid ja muid isikuid, kellega võib äritegevust teha. Samuti on kõikide Vantage'i töötajate kohustus järgida DPL-i ja DPR-i nõudeid. Allpool on toodud kogu teave, mida me peame hankima, kuidas sellist teavet töödeldakse ja salvestatakse.

1. Vantage küsib teie e-posti aadressi, mida kasutatakse kõikide vajalike teadete saatmiseks meie veebisaidil, et tagada vastavus võimude poolt välja antud seadustele, juhenditele või taotlustele.

2. Sellise andme esitamata jätmine Vantage'ile võib kaasa tuua võimetus avada kontot ja teile teadeteenuse osutamine või vastavusse jäämine võimude välja antud seaduste või juhiste nõuetega.

3. Isiklik teave, mida kogutakse ja/või hoitakse, hõlmab teavet, mille te meile esitate konto avamise protsessi käigus, nagu teie isiklikud andmed, kontaktandmed ja suhtluskirjad, näiteks päringud ja meie vastused.

4. Isiklikku teavet, mida kogutakse Vantage'i poolt (olgu see teie enda esitatud või kellegi teise poolt teie nimel), võib kasutada teile teadeteenuste pakkumiseks.

5. Kõiki teie kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse konfidentsiaalselt, kuid Vantage võib sellist teavet (olgu see teie enda esitatud või kellegi teise poolt teie nimel) edastada järgmistele osapooltele nii Vanuatus kui ka väljaspool seda, eesmärkidel, mis on sätestatud DPL-is:

 • iga direktor, ametnik, Vantage'i töötaja või Vantage'i sidusettevõtete töötaja ainult oma äritegevuse teostamisel;
 • iga professionaalne nõustaja, kindlustusandja või Vantage'i või nende sidusettevõtete auditeerija;
 • iga kolmas osapool, kellega teil on või kavatsete tehinguid teha;
 • iga isik, kellele Vantage kannab, omistab või kavatseb kanda või omistada oma huvid ja/või kohustused konto või teie jaoks osutatavate teenuste osas;
 • iga isik, kellele Vantage on kohustatud seaduse, määruse, kohtumääruse või mis tahes valitsus- või järelevalveasutuse nõude kohaselt selliseid andmeid esitama.

6. Küpsised on väikesed infokillud, mis salvestatakse teie arvutisse ja mida saab meie veebisaidile juurde pääseda. Vantage võib kasutada küpsiseid teie veebisaidi külastuse salvestamiseks, külastajate arvu analüüsimiseks, üldise kasutuse mustrite ja teie isiklike kasutusmustrite analüüsimiseks ning teie kogemuse parendamiseks. Lisaks võib Vantage seada ja juurde pääseda küpsistele teie arvutis, et saaksime teie seadet ära tunda ja saada teavet teie veebisaidi kasutamise kohta, võimaldades meil pakkuda teile rohkem kasulikke funktsioone, kohandada meie veebisaidi sisu vastavalt teie huvidele ja, kus see on lubatud, pakkuda teile reklaammaterjale või otseturundust teie kasutusmustrite põhjal. Võite keelduda küpsiste vastuvõtmisest, kuid võite mitte saada võimalust kasutada meie veebisaiti ja selle funktsioone täielikult. Kui nõustute küpsiste kasutamisega, tunnistate ja nõustute, et teie teavet kogutakse, salvestatakse, juurde pääsetakse ja kasutatakse eespool kirjeldatud viisil.

7. Vantage võib aeg-ajalt edastada teie isikuandmed väljaspool Kaimanisaari eesmärkidel, mis on sätestatud selles teates punktis 5, sealhulgas andmete töötlemine ja/või salvestamine.

8. Vantage'i klientidena on teil vastavalt DPL-ile järgmised õigused:

 • kontrollida või pärida, kas Vantage hoiab isikuandmeid teie kohta;
 • nõuda juurdepääsu teie kohta hoitavatele isikuandmetele mõistliku aja jooksul, mõistlikul viisil ja arusaadavas vormis;
 • nõuda oma ebatäpsete isikuandmete parandamist; ja
 • välja selgitada Vantage'i poliitika ja tavade kohta andmete osas ning saada teavet Vantage'i poolt hoitavate isikuandmete liigist;

9. Käesolev teade ei piira kliendi õigusi DPL-i alusel.

UUENDUS

See privaatsusteade uuendati märtsis 2020. Jätame endale õiguse aeg-ajalt muuta käesolevat privaatsusteadet, et kajastada muutuvaid õiguslikke nõudeid või meie töötlemise tavasid. Kõik sellised muudatused avaldatakse sellel veebisaidil ja jõustuvad nende avaldamise hetkest.

TEIE NÕUSOLEK NENDE TINGIMUSTEGA

Selle saidi kasutamisega kinnitate oma nõusolekut käesoleva poliitika ja teenusetingimustega. Kui te ei nõustu käesoleva poliitikaga, palun ärge kasutage meie saiti. Teie saiti kasutamise jätkamine pärast käesoleva poliitika muudatuste avaldamist tähendab nende muudatuste aktsepteerimist.