Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

US

×

Se återfödd som handlare

sv

View More
SEARCH
 • ALLA
  Handel
  Plattformar
  Akademi
  Analys
  Kampanjer
  Om Oss
 • Search
Keywords
 • Forex
 • Vantage Rewards
 • Handelsavgifter
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Kopia Handel Friskrivning

Kopia Handel Friskrivning

Kopieringshandelsfunktioner är förknippade med inneboende risker, och du uppmanas att överväga din ekonomiska position och riskaptit innan du bestämmer dig för att använda dessa funktioner. Du bör beakta att kopieringshandel kan leda till betydande förluster.

Allt förlitande på information som tillhandahålls på företagets webbplats är helt och hållet på ditt eget ansvar, medan kopieringshandelsfunktioner endast tillhandahålls i informationssyfte. Därför uppmanas du att överväga ditt handelsbeslut och om du har råd att förlora ditt investerade kapital genom att genomföra din egen forskning innan du tar något investeringsbeslut. Det är endast du som är ansvarig för att avgöra om signalleverantörerna du följer eller kopierar affärerna från, har handelserfarenheten, färdigheter och strategi bland andra nyckelattribut som passar din riskaptit och investeringsmål.

När du kopierar en signalleverantör kommer positioner att öppnas/kopieras med samma stoppförlust/tagningsvinstbelopp såväl som hävstång, i bästa möjliga mån, medan eventuella affärer som försöks kopieras utan tillräckliga medel inte kommer att öppnas/kopieras. Du bör ta i beaktning att när du kopierar en signalleverantör kommer positionerna att öppnas och/eller stängas automatiskt utan ytterligare meddelande och/eller ingripande, vilket kan leda till både vinster och/eller förluster. Företaget ansvarar inte för eventuella förluster som kan uppstå till följd av kopieringshandel. Om du beslutar dig för att manuellt ingripa i de kopierade handlarna, bör du vara medveten om att resultatet kan och kan vara annorlunda än den signalleverantörs du kopierade. Det noteras också att varje åtgärd av signalleverantören kan ge ett annat resultat på ditt konto, såsom uttag, ändring som slutligen kan påverka proportionerna av affärerna.

Företaget är inte ansvarigt för copiers och/eller handlares handelsbeslut medan något innehåll/material/information och/eller tidigare prestanda inte bör tolkas som en indikation på framtida resultat eftersom det endast används i informativt syfte. Du bör utföra din egen forskning och bör inte förlita dig på åsikten/rådet från signalleverantören (-erna) och/eller handlaren (-arna) eftersom dessa inte utgör ekonomisk rådgivning och bör behandlas med försiktighet. Det garanteras vidare inte att några vinster och/eller förluster från signalleverantören kommer att uppnås av copier medan företaget inte kan säkra att en handel/position kommer att verkställas vid samma tidpunkt som signalleverantören och/eller orderpriset och ett högre belopp kan gå förlorat, vilket kan påverkas av många varianter såsom kontosaldo, antal insättningar/uttag, marknad, kontoinställningar och funktioner på signalleverantörens konto.

Uppmärksamhet bör också riktas mot variationerna mellan tidigare prestanda och de faktiska resultaten av kopieringshandeln eftersom det finns inneboende skillnader såsom ekonomisk risk och förmåga att ådra sig förluster vid handelstidpunkten. Därför, om du beslutar dig för att delta i kopieringshandelsfunktionen, går du med på att fortsätta på eget ansvar, och alla åsikter/synpunkter som uttrycks mellan handlare och/eller signalleverantörer utgör inte investeringsråd och/eller ekonomisk rådgivning, vare sig direkt och/eller indirekt. Alla handlare bör söka oberoende ekonomisk och/eller skatterådgivning om de beslutar sig för att fortsätta med kopieringshandel, och de förblir ansvariga för alla åtgärder och/eller handelsbeslut på sitt handelskonto före och/eller när de engagerar sig med kopieringshandelsfunktionen.

För mer information, vänligen hänvisa till Kopieringshandels Villkor & Förutsättningar..