Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

×

ดูเกิดใหม่ในฐานะเทรดเดอร์

th

View More
SEARCH
 • ทั้งหมด
  การค้าขาย
  แพลตฟอร์ม
  สถาบันการศึกษา
  การวิเคราะห์
  โปรโมชั่น
  เกี่ยวกับ
 • Search
Keywords
 • ฟอเร็กซ์
 • Vantage Rewards
 • ค่าธรรมเนียม
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • tiktok
รู้จักหุ้น CFD การทำงานพร้อมวิธีการซื้อขายหุ้น CFD

สารบัญ

รู้จักหุ้น CFD การทำงานพร้อมวิธีการซื้อขายหุ้น CFD

รู้จักหุ้น CFD การทำงานพร้อมวิธีการซื้อขายหุ้น CFD

Vantage Updated Updated Tue, 2023 May 23 08:00

หากคุณถือว่าตัวเองเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ และสามารถทำนายแนวโน้มได้ดี หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่ต้องการขยายตัวจากการเป็นเจ้าของหุ้นธรรมดา คุณอาจสนุกกับตัวเลือกการซื้อขายที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นั่นคือการซื้อขายหุ้นแบบสัญญาส่วนต่าง(CFD)

CFD นั้นเปิดโอกาสพิเศษในการซื้อขายโดยการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์อ้างอิง

เนื่องจากหุ้น CFD อาจเป็นที่เปรียบทั้งเป็นประเภทของ CFD และเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นธรรมดา คุณอาจอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น CFD คืออะไร วิธีการเทรดหุ้น CFD แตกต่างจากหุ้นธรรมดาอย่างไร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหุ้น CFD และวิธีการซื้อขายหุ้น CFD

ประเด็นสำคัญ

 • CFD หุ้น (Contracts for Difference) เป็นอนุพันธ์ทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นแต่ละตัวโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง ทำให้เกิดผลกำไรจากราคาหุ้นทั้งขาขึ้นและขาลง
 • CFD หุ้นทำงานโดยสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นอ้างอิง ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถสร้างผลตอบแทนจากส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นจริง
 • CFD หุ้นมีข้อดีหลายประการ เช่น ความสามารถในการซื้อหรือขาย และความยืดหยุ่นในการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้น

หุ้น CFD ทำงานอย่างไร?

CFD คือสัญญาทางการเงินระหว่างนักลงทุนและโบรกเกอร์ซึ่งอนุญาต ให้มีการซื้อขายสัญญาความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงทั้งมูลค่าตอนเปิดสัญญา และตอนปิดสัญญา ดังนั้นสินทรัพย์อ้างอิงในกรณีที่ CFD คือหุ้น หากคุณไม่ได้ซื้อหรือถือหุ้นใดๆ คุณจะสามารถซื้อขายตามความผันผวนของมูลค่าตลาดของหุ้นตัวนั้นๆได้

หุ้น CFD ให้โอกาสแก่นักซื้อขายในการเข้าถึง และทำนายการเคลื่อนไหวของหุ้นสำหรับบริษัทต่างๆทั่วโลก บนตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ เมื่อคุณเปิดตำแหน่งในหุ้น CFD คุณมีโอกาสที่จะทำนายว่าหุ้นจะมีประสิทธิภาพอย่างไรในตลาดหลักทรัพย์

หากตลาดหลักทรัพย์สอดคล้องกับการทำนายของคุณไม่ว่าจะเป็นการทำนายที่เป็นไปในทิศทางที่ดีหรือหรือการทำนายทิศทางที่ไม่ดี คุณก็สามารถทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามหากตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิดตามการทำนายของคุณ คุณจะต้องยอมรับผลจากการขาดทุน

หุ้น CFD และหุ้นธรรมดาแตกต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างสำคัญระหว่างหุ้นปกติและหุ้น CFD คือ หุ้น CFD เป็นสินทรัพย์ที่ได้มาจากการอ้างอิงสินทรัพย์ ในกรณีนี้คือหุ้นธรรมดาเอง

หุ้นเป็นเครื่องมือการเงินที่แสดงถึงส่วนแบ่งของการเป็นเจ้าของในบริษัท หุ้นมีการเคลื่อนไหวบนตลาดหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับบริษัทและอุตสาหกรรมที่พวกเขานำเสนอ ตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรวมถึง Dow Jones Industrial, NASDAQ และ Dax

ในทำนองเดียวกัน ผู้ถือหุ้นสามารถทำกำไรหรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวเหล่านี้ เนื่องจากหุ้นมีการเปลี่ยนค่าเมื่อเวลาผ่านไป มีวิธีสองวิธีในการทำกำไรเมื่อซื้อหุ้น คือเมื่อราคาของหุ้นสูงกว่าราคาที่ซื้อและเมื่อคุณได้รับเงินปันผลเพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนของคุณ

ในทางกลับกันคุณสามารถใช้หุ้น CFD เพื่อพิสูจน์การเปลี่ยนแปลงในราคาของหุ้นโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นโดยตรง อย่างไรก็ตามคุณจะต้องสละสิทธิประโยชน์บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของหุ้น เช่น สิทธิในข้อมูลของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง และนี่คือความแตกต่างอื่น ๆ ระหว่างหุ้นธรรมดาและหุ้น CFD

การ Leverage

เนื่องจากนี่เป็นรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง จึงมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายประเภทนี้ อัตราการค้ำประกันทางการเงินโดยทั่วไปคือเปอร์เซ็นต์ (1% ถึง 50%) ของมูลค่าตำแหน่งรวม

แม้ว่าจะมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง การซื้อขายหุ้นหรือสินทรัพย์อ้างอิงยังอนุญาตให้คุณซื้อขายหุ้นอ้างอิงได้ในกรณีที่คุณอาจจะไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะซื้อจำนวนหุ้นเดียวกันในบริษัท

หุ้น CFD อาจเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ และเป็นที่นิยมมากกว่าการเป็นเจ้าของและซื้อขายหุ้นอ้างอิง เนื่องจาก CFD หุ้นซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้น ด้วยวิธีนี้ แม้ว่าคุณจะไม่มีเงินทุนสำหรับตำแหน่งขนาดใหญ่ คุณก็ยังสามารถทำได้โดยการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้น

การขายหุ้นโดยเก็งกำไรจากการตกลงราคา

ความแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างคือความสะดวกที่คุณสามารถเข้ามาลงทุนในการขายหุ้นโดยเก็งกำไรได้ง่ายดายกับหุ้น CFD กับหุ้นธรรมดา การขายหุ้นโดยเก็งกำไรในหุ้นธรรมดาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์หลายรายการ ในขณะที่ในหุ้น CFD จะมีข้อจำกัดน้อยมาก (ยกเว้นบางประเภทของหุ้นที่ไม่สามารถขายโดยเก็งกำไรได้)

กระบวนการนั้นง่ายมากบนแพลตฟอร์ม CFD ตัวอย่างเช่นคุณเพียงแค่ต้องกำหนดว่าคุณต้องการเปิดตำแหน่งขายโดยเก็งกำไร (ทำนายในทิศทางบวก) หรือตำแหน่งซื้อโดยเก็งกำไร (ทำนายในทิศทางลบ)

การเข้าถึงสินทรัพย์ทั่วโลก

สุดท้ายหุ้น CFD มีข้อดีที่เห็นได้ชัดกว่าหุ้นปกติ เนื่องจากเราสามารถเข้าถึงตัวเลือกตลาดจากทั่วโลก แทนที่จะจำกัดอยู่เพียงประเทศเดียวหรือไม่กี่ประเทศ ในทำนองเดียวกัน หากเราเป็นเจ้าของหุ้นจากประเทศอื่น อาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงของหลักทรัพย์เหล่านั้น
การเข้าถึงและเปิดตำแหน่ง CFD ของหุ้นทั่วโลกอย่างปลอดภัยนั้นทำได้ง่ายและราคาไม่แพงจึงค่อนข้างคุ้มค่าที่จะจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหุ้น CFD คืออะไร?

มีค่าใช้จ่ายบางรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย CFD ทั้งหมด อย่างไรก็ตามอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับหุ้น CFD บางรายการด้วย ในการซื้อขาย CFD ทั่วไป คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เช่น ค่าเปิดบัญชีครั้งเดียวหรือค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานต่อเนื่อง

 • Account Charges: เมื่อคุณเปิด CFD บางครั้งคุณอาจเก็บตำแหน่งของคุณเปิดไว้เป็นเวลานานเนื่องจากคุณอาจทำนายแนวโน้มระยะกลางสำหรับการซื้อขายของคุณ โบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหรือค่าธรรมเนียมการค้าตลอดคืนสำหรับการเก็บความตกลงของคุณทุกวัน ส่วนค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจเป็นจำนวนบวกหรือลบก็ได้
 • Transaction Costs: บางโบรกเกอร์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับการฝากหรือถอนเงิน
 • Margin Rates: หากคุณเปิดตำแหน่งโดยใช้การเลเวอเรจ คุณจะต้องชำระเป็นเปอร์เซ็นต์ (1% ถึง 50%) ของมูลค่าตำแหน่งรวม
 • Spreads: เมื่อนักลงทุนเปิดตำแหน่ง CFD ซึ่งเป็นธุรกรรมการซื้อขาย CFD จะมีราคาเสนอซื้อ (สำหรับการทำนายแนวโน้มตลาดลง) และราคาเสนอขาย (สำหรับการทำนายแนวโน้มตลาดขึ้น) การกระจายคือความแตกต่างระหว่างจำนวนสองราคานี้
 • Commissions: เมื่อคุณเปิดตำแหน่งในหุ้นหรือหุ้น CFD โบรกเกอร์จะเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นบนจำนวนเงินที่คุณลงทุน
 • Taxes: คุณอาจต้องชำระภาษีกำไรจากการขายหุ้นหากคุณได้รับกำไรเกินจำนวนที่กำหนดหรือภาษีองค์กรหากคุณซื้อขายหุ้น CFD ในฐานะนิติบุคคล

วิธีการซื้อขายหุ้น CFD

ตอนนี้เมือเราเข้าใจการทำงานของหุ้น CFD ได้ดียิ่งขึ้นแล้ว เรายังต้องเรียนรู้วิธีการซื้อขายหุ้น CFD อีกด้วย มีสามส่วนหลักในการซื้อขาย CFD และยังมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับหุ้น CFD เฉพาะด้วย การเปิดตำแหน่งการซื้อขาย การตรวจสอบตำแหน่ง และปิดตำแหน่ง

เริ่มต้นการซื้อขาย (การเปิดตำแหน่ง : Opening A Position)

เมื่อคุณเริ่มต้นการซื้อขาย คุณจะต้องวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในเวลาที่กำหนดไว้ การวิเคราะห์แนวโน้มที่เป็นทางบวกหรือสูงขึ้นในตลาดเรียกว่า ‘เปิดตำแหน่งในทิศทางของการขาย’ (การซื้อ) และเมื่อคุณทำนายแนวโน้มที่ตกลงมา (การขาย) เรียกว่า ‘เปิดตำแหน่งในทิศทางของการซื้อ’ (การขาย)

การวิเคราะห์เหล่านี้อาจมาจากความรู้เกี่ยวกับบริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์ในเครือข่ายนั้นๆ และอาจมาจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมด้วย ตัวอย่างเช่น นักลงทุนหลายคนจะใช้ตำแหน่งระยะยาววิเคราะห์ภาพรวมของตลาดในอนาคตของเศรษฐกิจจะเป็นไปในแง่บวก

ปัจจัยอีกอย่างที่สำคัญในขั้นตอนนี้ของการลงทุนคือขนาดการซื้อขายของคุณ หากคุณกำลังเปิดตำแหน่งในหุ้น การวิเราะห์สำหรับหุ้น 200 หุ้นอาจเรียกว่าตำแหน่งที่มี 200 สัญญา ปริมาณของหุ้น CFD จะเพิ่มกำไรของคุณเมื่อมีการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามก็ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นในการขาดทุน หากมีการเคลื่อนไหวของราคาตรงข้ามกับทิศทางที่คุณต้องการ ในกรณีนี้จะเป็นค่าสูญเสียคือค่าความต่างที่เกิดขึ้น คูณด้วยจำนวน 200

การตรวจสอบตำแหน่ง (Monitoring A Position)

ในฐานะนักลงทุน เราควรที่จะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวขอราคา เนื่องจากตลาดอาจมีความผันผวนสูง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะตรวจสอบกำไรหรือขาดทุนของคุณอย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีนี้เราจะรู้ว่าเมื่อใหร่ที่เราควรเ้าทำการซื้อเพิ่มหรือขายเพิ่ม หรือปิดตำแหน่งที่มีอยู่หากขาดทุน

ถึงแม้ว่าเราจะสามารถปิดหรือเปิดตำแหน่งการซื้อขายเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ก็มีวิธีที่เราสามารถที่จะตั้งจุดกำไรหรือขาดทุนได้เช่นกัน เพื่อที่เราจะได้ไม่ขาดทุนเกินเกณฑ์ที่เรากำหนด หรือเป็นจุดกลับตัวที่เราอาจจะทำกำไรได้แล้ว แต่ถึงจุดกลับตัวพอดี เมื่อเราวิเคราะห์แล้วเราก็สามารถตั้งจุดทำกำไรตามเราที่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเอง

ปิดตำแหน่งซื้อขาย(Closing A Position)

เมื่อเราทำการปิดตำแหน่งการซื้อขายแล้ว ขนาดของการซื้อขายและตำแหน่งซื้อขาย การเลเวอเรจของเราจะถูกนำเอาไปพิจารณาเมื่อคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุดท้ายของคุณ และยังมีค่าทำเนียมหรือค่าสเปรดอื่นๆที่อาจจะถูกนำมาคำนวณด้วย

เริ่มต้นทำกำไรไปกับหุ้น CFD

ตอนนี้เมื่อเรามีความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับหุ้น CFD เราสามารถนำความเข้าใจของเราในแนวโน้มตลาดและการเคลื่อนไหวของหุ้นมาใช้ในการวิเคราะห์โอกาสการซื้อขายเพื่อทำกำไรในตลาด CFD นี้ได้ เราสามารถเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือต่างๆที่มีอยู่ได้ โดยอย่าลืมคำนึงถึงการเลือกบริษัทและอุตสาหกรรมที่เราเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ได้ อีกทั้ง เรายังสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะและค่าธรรมเนียมของหุ้น CFD เพื่อประโยชน์ของคุณในการเปิดตำแหน่งการซื้อขาย

ควรจำไว้เสมอว่าการซื้อขายหุ้น CFD เป็นโอกาสในการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีโอกาสทั้งในการทำกำไรและขาดทุน นี่เป็นเช่นเดียวกับหุ้น CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้การเลเวอเรจ สำคัญที่จะซื้อขายอย่างระมัดระวังและพัฒนากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

 • vantage academy open account

  เปิดบัญชีการซื้อขาย

  ค้นพบความเป็นไปได้ในการซื้อขายที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยแพลตฟอร์มที่ทันสมัยของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทั้งผู้เริ่มต้นและนักเทรดที่มีประสบการณ์ ปลอดภัยไร้ความเสี่ยงด้วยบัญชีทดลอง

 • vantage academy app

  ดาวน์โหลดแอป Vantage

  แอปการซื้อขายที่ราบรื่นซึ่งได้รับความนิยมและสามารถเข้าถึงตลาดทั้งหมดในมือของคุณ

 • vantage academy start trading

  เริ่มต้นซื้อขาย

  เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณเพื่อเริ่มต้นซื้อขายผลิตภัณฑ์กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Forex, ดัชนี, ทองคำ, หุ้นและอื่น ๆ