Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.
View More
SEARCH
 • All
  Trading
  Platforms
  Academy
  Analysis
  Promotions
  About
 • Search
Keywords
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

MGA TUNTUNIN AT KONDISYON NG VANTAGE REWARDSs

MGA TUNTUNIN AT KONDISYON NG VANTAGE REWARDSs

Epektibo mula 9 Marso 2023, ang Vantage Rewards (simula dito, ang Loyalty Program) ay iniaalok ng Vantage Global Limited (simula dito, “Vantage” o ang “Kumpanya”) sa mga kliyente ng Kumpanya. Gumagana ang Loyalty Program sa ilalim ng mga tuntunin at kondisyon tulad ng itinakda sa ibaba maliban kung hayagang nakasaad (ang "Mga Panuntunan ng Programa").

Pinamamahalaan ng Mga Panuntunan ng Programa ang relasyon ng Kumpanya sa mga miyembro ng Loyalty Program (sama-sama, "Mga Miyembro ng Loyalty Program," at isa-isa, isang "Miyembro ng Loyalty Program," "Miyembro," o "sila"), kasama kung paano i-upgrade/i-downgrade ng mga Miyembro ang kanilang Vantage Mga tier ng reward, makakuha ng mga puntos ng Loyalty Program (“V-Points”), at mag-redeem ng Mga Rewards.

MEMBERSHIP at ELIGIBILITY

1. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng account sa Vantage, ang mga kliyente ay awtomatikong mae-enroll sa Loyalty Program bilang Mga Miyembro.

1.1 Ang mga miyembrong may pinondohan na live na account ay may buong access sa Programa. 1.2 Ang mga miyembrong may mga demo account lang o hindi napopondohang live account ay pinapayagan lang na makakuha ng Mga Puntos mula sa isang limitadong bilang ng mga Misyon at hindi pinapayagang gumamit ng Mga Puntos para mag-redeem ng Mga Rewards. Gayunpaman, ang Mga Puntos ay maaaring maipon at dalhin hanggang sa mabuksan o mapondohan ang isang live na account.

2. Inilalaan ng mga miyembro ang karapatang mag-opt out sa Promosyon na ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng written notice sa [email protected].

3. Ang patuloy na paglahok ng isang miyembro sa Programa ay awtomatikong ituturing na sumasang-ayon sa kasalukuyang Mga Tuntunin at Kondisyon.

4. Inilalaan ng Vantage ang karapatan, sa sarili nitong pagpapasya, na wakasan ang anumang membership na mayroon o walang dahilan anumang oras.

5. Inilalaan ng Vantage ang karapatan na ibawas, baligtarin o kanselahin ang anumang mga puntos, reward, voucher o iba pang promosyonal na insentibo kung ang Vantage ay may makatwirang batayan upang maniwala na ang isang miyembro ay nandaraya, hindi sumusunod sa anumang pangkalahatang tuntunin at kondisyon, at/ o sangkot sa anumang pinaghihinalaang pang-aabuso o mapanlinlang na gawain.

V-POINTS

1. Ang mga V-Points ay nakukuha tulad ng sumusunod:

1.1 Trade: Ang mga miyembro ay maaaring makakuha ng V-Points para sa bawat USD$1 milyon na notional value sa mga closed trade na nakumpleto ayon sa talahanayan sa ibaba.

Products / Tiers Bronze Silver Gold Platinum
Forex 100 150 200 250
Indices 100 150 200 250
Precious Metals 100 150 200 250
Soft Commodities 100 150 200 250
Energy 100 150 200 250
ETFs 100 150 200 250
Cryptocurrencies 100 150 200 250
Share CFDs 100 150 200 250

1.1.1 Tanging ang mga closed trade na gaganapin nang higit sa 5 minuto ang bibilangin para sa notional value ng Programang ito. 1.1.2 Ang pagkalkula ng notional na halaga para sa pagbuo ng V-Points ay ginagawa araw-araw sa 07:00:00PM (UTC+2). 1.2 Mga Misyon: Maaaring lumahok ang mga miyembro sa pang-araw-araw, lingguhan, buwanan, at/o ad-hoc na mga Misyon upang makakuha ng karagdagang Mga Puntos. Ang mga misyon na ito ay maa-update paminsan-minsan at maaaring i-personalize para sa bawat Miyembro. 1.2.1 Nagre-refresh ang lahat ng pang-araw-araw na misyon sa 00:00:00AM (UTC+2).

2. Ang mga naipon na puntos ay may bisa lamang sa loob ng isang taon.

2.1 Ang petsa ng pag-expire ng Points ay awtomatikong papahabain sa isang taon mula nang magbukas ang isang bagong trade.

Halimbawa:

Last trade date Original V-Points expiry date New last trade date New V-Points expiry Date
1 May 2023 1 May 2024 10 May 2023 10 May 2024

2.2 Kung walang trade na naisakatuparan, ang lahat ng mga puntos ay mawawalan ng bisa batay sa pinakamaagang petsa ng pag-expire ng mga unang puntos na nakuha. 2.3 Ang mga puntos na nag-expire ay hindi maaaring ma-extend.

MGA GANTIMPALA

1. Ang mga reward na inaalok sa Loyalty Program ay tinukoy ng Vantage at maaaring magbago paminsan-minsan

2. Magagamit lang ng mga miyembro ang V-Points para i-redeem ang Mga Rewards. Ang pagkuha ng mga reward ay hindi maaaring isama sa anumang iba pang paraan ng pagbabayad.

3. Ang mga puntos na kinakailangan para sa pagkuha at ang mga karagdagang tuntunin at kondisyon ng bawat reward ay nakalista sa ibaba:

Rewards V-Points Required Additional Terms and Conditions
Wheel of Fortune 100 per additional spin, up to 5 times daily Each Member is entitled to a free spin per day. Members in Platinum Tier are eligible for an additional free spin, totalling 2 free spins per day.
Cash Redemption 200 per USD$1 This cash amount is withdrawable and transferable. Minimum cash redemption amount is USD$5 each time. Maximum cash redemption amount is USD$50 per day.
Lucky Draw 50 per ticket This is a weekly lucky draw. Cut-off date and time is every Monday at 00:00:00AM (UTC+2). 10 winners will be drawn and announced in the Client Portal every Monday at 07:00:00PM (UTC+2). Winners will receive USD$20 each.
Deposit Rebate 2,500 per voucher Each voucher is applicable for a 5% rebate, capped at USD$50. This voucher needs to be applied manually when making a deposit. This voucher has a validity period of 30 days from the issue date.
Loss Protection 1,000 per voucher This voucher requires manual activation. Upon activation, the first newly opened trade will be tagged. Members can reduce the loss by half if the tagged trade is closed for a loss, capped at USD$30. The amount covered by the Loss Protection will be refunded to the trading account within 1 day. This voucher has a validity period of 30 days from the issue date. Only 1 Loss Protection voucher can be used at a time, and it cannot be used in conjunction with Profit Booster.
Profit Booster 1,000 per voucher This voucher requires manual activation. Upon activation, the first newly opened trade will be tagged. Members can double the profit if the tagged trade is closed for a profit, capped at USD$30. The additional profit earned under the Profit Booster will be added to the trading account within 1 day. This voucher has a validity period of 30 days from the issue date. Only 1 Profit Booster voucher can be used at a time, and it cannot be used in conjunction with Loss Protection.

MGA TIERS AT BENEFITS

1. Mayroong 4 na tier na may kaugnay na mga benepisyo – Bronze, Silver, Gold, at Platinum sa Programang ito. Ang tier ng bawat miyembro ay tinutukoy ng notional value (closed trades) na kanilang na-trade sa loob ng 90 araw.

Rewards Tier Bronze Silver Gold Platinum
Pag-upgrade: Notional Value (mil) 0 – 2.99 3 – 14.99 15 – 59.99 ≥ 60

1.1 Tanging mga closed trades na gaganapin nang higit sa 5 minuto ang bibilangin para sa notional value ng Programang ito. 1.2 Ang pagkalkula ng notional value para sa tiering ay ginagawa araw-araw sa 07:00:00PM (UTC+2).

2. Ang mga miyembro ay makakakuha ng karagdagang benepisyo para sa pag-upgrade ng kanilang Tier.

Rewards Tier Bronze Silver Gold Platinum
V-Points per mil Notional Volume (anumang produkto) 100 150 200 250
Commission-Free Voucher (first-time upgrade lang) 2 vouchers, capped at USD$10 each 3 vouchers, capped at USD$10 each 5 vouchers, capped at USD$10 each 10 vouchers, capped at USD$10 each
Araw-araw na Libreng Spin (naaangkop para sa Wheel of Fortune lang) 1 spin per day 1 spin per day 1 spin per day 2 spin per day
Araw-araw na Forex Signals Newsletter Subscription Hindi Available Available Available Available

3. Ang mga miyembro ay makakatanggap ng Commission-free Voucher para sa bawat unang beses na pag-upgrade sa mas mataas na Tier.

3.1 Ang voucher na ito ay naaangkop lamang sa mga valid ECN account. 3.2 Ang voucher na ito ay nangangailangan ng manual activation. Sa pag-activate, ang bagong bukas na trade ECN account ay matatali at magiging eligible para sa Commission Free. 3.3 Sisingilin ang mga komisyon kapag binuksan ang isang trade. Kapag naisara na ang trade, ang komisyon na sisingilin batay sa closing size ng trade at ire-refund sa trading account sa loob ng 1 araw.

4. Ang mga miyembro sa Silver, Gold, at Platinum Tier ay may karapatan na lumahok sa aming promosyon sa Trading Central at makatanggap ng mga complimentary forex signals araw-araw.

4.1 Upang mag-subscribe sa promosyon ng Trading Central, ang mga miyembro ay dapat mag- opt-in sa pamamagitan ng https://www.vantagemarkets.com/analysis/trading-signal/

5. Ang Maintenance Period ("MP") para sa tiering system ay 90 araw. Ang mga miyembro ay kinakailangang gumawa ng hindi bababa sa 10 closed trades sa bawat Maintenance Period upang mapanatili ang kanilang kasalukuyang Tier.

5.1 Ang mga miyembro ay ida-downgrade ng isang Tier kung ang sugnay 5 ay hindi natupad, sa bawat pagsusuri, hanggang sa maabot nila ang pinakamababang Tier: Bronze. 5.2 Mare-refresh ang 5.2 MP kapag nag-upgrade ang Miyembro sa susunod na Tier.

Halimbawa:

Scenario Original MP New MP
Magsisimulang mag-trade ang miyembro sa Pebrero 1, 2023 1 February 2023 to 1 May 2023 N/A
Ang miyembro ay umabot sa 3 mil notional volume at nag-upgrade sa Silver Tier sa 3 Marso 2023 1 February 2023 to 1 May 2023 3 March 2023 to 31 May 2023
Nag close ang miyembro ng 15 trades sa panahon ng MP (3 Marso 2023 hanggang 31 Mayo 2023) at pinapanatili ang umiiral na Silver Tier noong 1 Hunyo 2023 1 June 2022 to 29 August 2022 N/A
Ang miyembro ay umabot sa 15 mil notional volume at nag-upgrade sa Gold Tier sa 10 Agosto 2023 1 June 2022 to 29 August 2023 10 August 2022 to 7 November 2023
Nag close ang miyembro ng 7 trades sa panahon ng MP (10 Agosto 2023 hanggang 7 Nobyembre 2023) at nag-downgrade sa Silver Tier noong 8 Nobyembre 2023 1 June 2022 to 29 August 2022 N/A

PANGKALAHATANG TUNTUNIN AT KONDISYON

1. Ang programang ito ay naaangkop lamang para sa mga valid STP at ECN accounts lang. Ang mga Cent accounts, copy trading accounts at mga account sa ilalim ng PAMM/MAM ay hindi tatanggapin.

2. Ang mga partikular na Program at Tier benefits pati na rin ang mga Rewards at maaaring sumailalim sa sarili nilang Tuntunin at Kondisyon.

3. Ang programang ito ay hindi idinisenyo upang baguhin ang risk preference ng isang indibidwal at hikayatin sila na mag-trade ng hindi naaayon sa kanilang sariling diskarte.

4. Dapat tiyakin ng mga miyembro na pinapatakbo nila ang kanilang trading account sa paraan na naaayon sa kanilang antas ng kaalaman at ng kanilang trading comfort level, at napasailalim sa naaangkop na Mga Tuntunin at Kondisyon ng Kumpanya.

5. Maaaring baguhin, ibahin o dagdagan ng Vantage anumang oras ang Mga Panuntunan ng Programang ito, ang structure para makamit ang Points at makakuha ng rewards, nang walang paunang abiso, kahit na ang mga pagbabagong ito ay maaaring makaapekto sa halaga ng Puntos, o ang kakayahang makakuha ng ilang partikular na Rewards. Ang mga miyembro ay may pananagutan na magkaroon ng kaalaman sa Mga Panuntunan ng Programang ito at sa posibilidad na magkaroon ng pagbabago dito. Ang patuloy na paglahok ng mga miyembro sa Loyalty Program ay nangangahulugan na kanilang tinatanggap ang anumang pagbabago na maaaring gawin sa programang ito.

6. Inilalaan ng Vantage ang karapatan nito na tanggihan ang anumang aplikasyon o pakikilahok sa programang ito o anumang promotion sa sarili nitong pagpapasya, nang hindi kinakailangang magbigay ng anumang katwiran o paliwanag para sa naturang pagtanggi.

7. Inilalaan ng Vantage ang karapatang tanggihan ang isang kliyente mula sa paglahok sa programang ito sa sarili nitong paghuhusga kung mayroong pinaghihinalaang pandaraya o aksyon na lumalabag sa Client Agreement o sa mga Tuntunin at Kondisyon ng promotion. Sa kaso ng isang paglabag, inilalaan ng Vantage ang karapatang ibawas, baligtarin o kanselahin ang anumang mga puntos, reward, voucher o iba pang mga insentibong pang-promosyon.

8. Maaaring wakasan ng Vantage ang Loyalty Program, bilang isang kabuuan o bahagi nito, nang walang paunang abiso sa lahat ng aktibong miyembro. Sa pagwawakas ng Loyalty Program, ang lahat ng hindi na-redeem na V-Points ay mawawala nang walang anumang obligasyon o pananagutan, at walang mga Reward claims ang mapaparangal.

9. Para maiwasan ang anumang pagdududa, ang Vantage ay walang pananagutan sa anumang pagkalugi, gastos o iba pang bayarin at pinsala na maaaring maranasan kaugnay ang Loyalty Program

10. Kung ang mga Tuntunin at Kondisyon na ito ay isinalin sa isang wika maliban sa Ingles, ang Ingles na bersyon ng mga Tuntunin ay ang mananaig na kasulatan kung magkaroon ng hindi pagkakapare-pareho.

11. Ang provider ng promotion na ito ay ang Vantage Global Limited (VFSC reg. no. 700271).