Giờ giao dịch

Kể cả Forex, Chỉ số, CFD chứng
khoán hoặc hàng hoá, luôn luôn
có thị trường cho bạn giao dịch

Mở Tài khoản Thật

Giờ giao dịch

Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để xem thời gian mở và đóng của một thị trường hoặc công cụ cụ thể. Bạn cũng có thể xem giờ giao dịch từ phần mềm MetaTrader của mình bằng cách nhấp chuột phải vào một công cụ trong phần ‘Market Watch’, sau đó nhấp vào ‘Chi tiết sản phẩm ‘. Một cửa sổ sẽ mở ra hiển thị Giờ giao dịch cho công cụ đã chọn.

Xin lưu ý rằng thời gian và biểu đồ của máy chủ Vantage, là GMT +2 hoặc GMT +3 (múi giờ mùa hè).

 • Forex
  Ký hiệu trên phần mềm Giờ giá chạy (GMT+2) Giờ giao dịch (GMT+2)
  FX 00:00-24:00 00:01-23:58
  AUDCNH 05:00-20:00 05:00-20:00
  USDCNH 00:00-24:00 00:01-23:58
 • Hàng hóa
  Ký hiệu trên phần mềm Giờ giá chạy (GMT+2) Giờ giao dịch (GMT+2)
  Gold 01:00-23:59 01:00-23:59
  Silver 01:00-23:59 01:00-23:59
  XPTUSD, XPDUSD M: 01:00-24:00 T-F: 00:00-00:15 01:00-24:00 M: 01:00-24:00 T-F: 00:00-00:15 01:00-24:00
  USOUSD M-T: 01:00-24:00 F: 01:00-23:45 M-T: 01:00-24:00 F: 01:00-23:45
  UKOUSD M: 01:00-24:00 T-F: 00:00-01:00 03:00-24:00 M: 01:00-24:00 T-F: 00:00-01:00 03:00-24:00
  CL-OIL 01:00-24:00 M-T: 01:00-23:59 F: 01:00-23:45
  Copper-C 01:00-24:00 01:00-24:00
  Cocoa-C 12:45-20:30 12:45-20:30
  Coffee-C 12:15-20:30 12:15-20:30
  Cotton-C 04:00-21:20 04:00-21:20
  Gas-C 01:00-24:00 01:00-24:00
  Gasoil-C M: 09:00-24:00 T-F: 00:00-01:00 03:00-24:00 M: 09:00-24:00 T-F: 00:00-01:00 03:00-24:00
  HO-C 01:00-24:00 01:00-24:00
  NG-C 01:00-24:00 01:00-24:00
  OJ-C 15:00-21:00 15:00-21:00
  Sugar-C 11:30-20:00 11:30-20:00
 • Chỉ số
  Ký hiệu trên phần mềm Giờ giá chạy (GMT+2) Giờ giao dịch (GMT+2)
  China 50 04:00-11:30 12:00-22:00 04:00-11:30 12:00-22:00
  HSI 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-20:00 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-20:00
  NIKKEI 225 01:00-23:15 01:00-23:15
  SPI 200 01:50-08:30 09:10-23:00 01:50-08:30 09:10-23:00
  DJ 30 M-T: 01:00-23:15 23:30-24:00 F: 01:00-23:15 M-T: 01:00-23:15 23:30-24:00 F: 01:00-23:15
  SP 500 M-T: 01:00-23:15 23:30-24:00 F: 01:00-23:15 M-T: 01:00-23:15 23:30-24:00 F: 01:00-23:15
  NAS 100 01:00-23:15 23:30-24:00 01:00-23:15 23:30-24:00
  FTSE 100 09:00-24:00 09:00-24:00
  DAX 40 02:15-23:00 02:15-23:00
  EU 50 09:00-24:00 09:00-24:00
  FRA 40 10:00-24:00 10:00-24:00
  ES 35 10:00-22:00 10:00-22:00
  ITA 40 - -
  USDX M: 01:00-24:00 T-T: 03:00-24:00 F: 03:00-23:00 M: 01:00-24:00 T-T: 03:00-24:00 F: 03:00-23:00
  VIX M, W, F: 01:00-23:15 T, T: 01:00-23:15 23:30-24:00 M, W, F: 01:00-23:15 T, T: 01:00-23:15 23:30-24:00
 • CFD chứng khoán
  Ký hiệu trên phần mềm Giờ giá chạy (GMT+2) Giờ giao dịch (GMT+2)
  US Shares 16:30-23:00 16:30-23:00
  HK Shares 04:30-07:00 08:00-11:00 04:30-07:00 08:00-11:00

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

 • Đăng ký

  Chọn một loại tài khoản và gửi đơn đăng ký của bạn

 • Nạp tiền

  Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng nhiều phương thức cấp vốn

 • Giao dịch

  Truy cập hơn 400 công cụ CFD trên tất cả các loại tài sản trên MT4 / MT5

Vậy là xong, mở tài khoản giao dịch Forex và CFD thật dễ dàng.
Chào mừng đến với thế giới giao dịch!
MỞ TÀI KHOẢN LIVE