Vantage App

Download the App for exclusive deals

Khuyến mãi miễn phí VPS miễn phí của Vantage
Global Limited

Khuyến mãi miễn phí VPS miễn phí của Vantage Global Limited

Khuyến mãi này được cung cấp bởi Vantage, được giao dịch dưới tên Vantage Global Limited (ở đây là “Công ty” hoặc “Vantage”), cho các khách hàng của Côngty.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MÃI

 • 1. Ưu đãi này có sẵn từ ngày 20 tháng 1 năm 2022
 • 2. Vantage sẽ cung cấp khuyến mãi này cho khách hàng mới và hiện tại theo quyết định của mình. Nếu bạn không chắc chắn về tính đủ điều kiện của mình, vui lòng liên hệ với [email protected]
 • 3. Khách hàng mới phải mở một tài khoản live mới với Vantage (nghĩa là, không phải tài khoản “demo”). Bằng cách mở một tài khoản mới với Vantage, khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này cũng như Điều khoản và Điều kiện của Vantage.
 • 4. Để tham gia ưu đãi này, bạn phải:
 •     4.1 Nạp ít nhất $1.000 USD
 •     4.2 Tải lên hóa đơn VPS của bạn qua cổng khách hàng mỗi tháng
 •     4.3 Đáp ứng các yêu cầu giao dịch trong khoảng thời gian thanh toán VPS chính xác là một tháng dương lịch:
 •         4.3.1 Khối lượng danh nghĩa tối thiểu 0,5 triệu đô la Mỹ để được hoàn trả tối đa $25 USD
 •         4.3.2 Khối lượng danh nghĩa tối thiểu 1 triệu đô la Mỹ để được hoàn trả tối đa $50 USD
 • 5. Hóa đơn bạn đã gửi phải:
 • a. Chứa tên, thời hạn thanh toán, số tiền và đơn vị tiền tệ của bạn
 • b. Tên trên hóa đơn của bạn phải giống với tên được sử dụng để đăng ký với Vantage
 • 6. Vantage sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào bị mất, trễ, không đầy đủ, không đọc được hoặc gửi sai hướng.
 • 7. Vantage sẽ hoàn trả chi phí đăng ký VPS hàng tháng của bạn lên tới 25 USD hoặc 50 USD với giới hạn một hóa đơn VPS cho mỗi khách hàng mỗi tháng theo điều khoản 4.3.
 • 8. Việc hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng 10 ngày kể từ đầu mỗi tháng dương lịch sau khi chu kỳ hàng tháng đăng ký VPS của bạn hoàn tất.
 • 9. Chuyển khoản nội bộ, điều chỉnh số dư hoặc tiền mặt, chiết khấu cho Người giới thiệu / Cộng tác viên hoặc hoa hồng dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không được coi là tiền gửi mới và do đó sẽ không được tính vào ưu đãi này.
 • 10. Khối lượng giao dịch được sử dụng để áp dụng cho ưu đãi này không được sử dụng để áp dụng cho bất kỳ ưu đãi nào khác do Vantage cung cấp.
 • 11. Tài khoản chính PAMM / MAM không đủ điều kiện để tham gia ưu đãi này.
 • 12. Vantage sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào (bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất hoặc mất lợi nhuận gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả), chi phí, phí tổn hoặc thiệt hại phải gánh chịu hoặc kéo dài liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp) với việc sử dụng chương trình khuyến mãi.
 • 13. Chương trình này có thể được rút lại bất kỳ lúc nào do Vantage lựa chọn và tính đủ điều kiện của tài khoản sẽ tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các điều kiện sau áp dụng cho tất cả các phiếu mua hàng, trừ khi có quy định rõràng khác:

 • • Ưu đãi không được sử dụng đồng thời với bất kỳ ưu đãi nào khác.
 • • Tất cả các ưu đãi của Vantage chỉ có sẵn theo luật hiện hành.
 • • Ưu đãi Vantage không được thiết kế để thay đổi hoặc sửa đổi sở thích rủi ro của một cá nhân hoặc khuyến khích các cá nhân giao dịch theo cách không phù hợp với chiến lược giao dịch của riêng họ.
 • • Khách hàng nên đảm bảo rằng họ vận hành tài khoản giao dịch của mình theo cách phù hợp với mức độ thoải mái khi giao dịch của họ.
 • • Tài khoản mới phải được phê duyệt theo quy trình mở tài khoản của Vantage. Các cá nhân đăng ký tài khoản phải kiểm tra luật và quy định địa phương của họ trước khi đăng ký tài khoản với Vantage.
 • • Khách hàng được giới thiệu bởi PAMM / MAM hoặc người quản lý tiền không đủ điều kiện để tham gia các ưu đãi của Vantage.
 • • Vantage có quyền ngăn khách hàng yêu cầu tiền thưởng tín dụng từ các chương trình khuyến mãi nếu khoản tiền gửi của bạn được thực hiện thông qua kênh ví điện tử / tiền điện tử bao gồm nhưng không giới hạn: USDT, Neteller và Skrill.
 • • Khách hàng không được phép sử dụng tiền thưởng tín dụng cho các vị thế tự bảo hiểm. Vantage có quyền hủy bỏ tư cách đủ điều kiện của khách hàng để tham gia vào bất kỳ ưu đãi tiền thưởng tín dụng nào, xóa một phần / toàn bộ tiền thưởng tín dụng khỏi tài khoản giao dịch của họ và một phần / toàn bộ lợi nhuận được tạo ra bởi các vị thế phòng ngừa rủi ro mà không cần thông báo thêm.
 • • Vantage có quyền từ chối bất kỳ đơn đăng ký hoặc chỉ định tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình mà không cần đưa ra bất kỳ lời biện minh nào hoặc giải thích lý do từ chối như vậy.
 • • Vantage có quyền loại trừ và / hoặc hủy bỏ sự tham gia của khách hàng vào các ưu đãi hoặc khuyến mãi nếu: a) Churning (mở và đóng giao dịch Margin FX hoặc CFD chỉ vì mục đích kiếm được lợi ích); b) khách hàng bị phát hiện vi phạm Thỏa thuận với khách hàng hoặc đã vi phạm các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi. Trong trường hợp hành vi sai trái hoặc vi phạm đó, Vantage sẽ có quyền khấu trừ bất kỳ số tiền thưởng nào từ tài khoản giao dịch.
 • • Vantage có thể thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web của Vantage. Bạn nên sửa đổi các Điều khoản này thường xuyên và bằng cách tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của Vantage, bạn chấp nhận bất kỳ điều khoản sửa đổi nào như vậy. Vantage có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ ưu đãi nào theo quyết định riêng của mình bất cứ lúc nào.
 • • Vantage có thể bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, ngừng hoặc ngừng bất kỳ chương trình khuyến mãi nào của mình.
 • • Tất cả các chương trình khuyến mãi của Vantage chỉ áp dụng cho các tài khoản STP và ECN hợp lệ. Tài khoản Cent không được áp dụng trừ khi có quy định rõ ràng khác.
 • • Vantage sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, phí tổn, chi phí hoặc thiệt hại nào có thể phải chịu liên quan đến ưu đãi này và theo luật có thể không bị loại trừ bởi các Điều khoản này.
 • • Nếu các điều khoản và điều kiện này được dịch sang một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh của các điều khoản sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự mâu thuẫn.
 • • Nhà cung cấp ưu đãi này là Vantage Global Limited.