Khuyến Mãi Năm Mới

Mừng năm mới và
nhận giải thưởng lớn!!!
Phần thưởng lên
tới 10,000$*

Thời gian nạp tiền: 01 tháng 2 tới 31 tháng 3 năm 2022
Thời gian giao dịch: 01 tháng 2 tới 31 tháng 5 năm 2022

Phần thưởng

 • Phần quà cao nhất
  IWC Schaffhausen Watch
  IW356527 Portofino Automatic

  Điều kiện

  Tiền gửi ròng: $200,000 hoặc hơn

  Lot giao dịch: 3,388 LOTS

 • Phần quà 2
  16-inch Macbook Pro -512GB
  SSD Storage

  Điều kiện

  Tiền gửi ròng: $100,000 -$199,999

  Lot giao dịch: 1,666 LOTS

 • Phần quà 3
  iPhone 13 Pro - 1TB

  Điều kiện

  Tiền gửi ròng: $50,000-$99,999

  Lot giao dịch: 1,000 LOTS

 • Phần quà 4
  Apple Watch Series 7

  Điều kiện

  Tiền gửi ròng: $20,000 -$49,999

  Lot giao dịch: 400 LOTS

 • Phần quà 5
  $120 USD Apple Gift Card +
  Airpods 3rd Gen

  Điều kiện

  Tiền gửi ròng: $10,000 -$19,999

  Lot giao dịch: 200 LOTS

 • Phần quà 6
  $50 USD Apple Gift Card +
  Homepod Mini

  Điều kiện

  Tiền gửi ròng: $5,000 -$9,999

  Lot giao dịch: 100 LOTS

 • Phần quà 7
  $40 USD Apple Gift Card

  Điều kiện

  Tiền gửi ròng: $2,000 -$4,999

  Lot giao dịch: 30 LOTS

 • Phần quà 8
  $20 USD Apple Gift Card

  Điều kiện

  Tiền gửi ròng: $1,000 -$1,999

  Lot giao dịch: 20 LOTS

*Tất cả các hình ảnh giải thưởng chỉ dành cho mục đích quảng cáo.

Nắm lấy cơ hội và
nhận giải thưởng!!!

Điều khoản và điều kiện