Giao dịch cổ phiếu Blue Chips niêm yết của Mỹ

Vantage tự hào cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào 50 công ty niêm yết lớn nhất của Mỹ thông qua CFDs cố phiếu mới của chúng tôi.

CFDs cổ phiếu có đòn bẩy của chúng tôi cho phép khách hàng giao dịch cả lệnh mua và lệnh bán cổ phiếu của một số công ty lớn nhất của Hoa Kỳ chỉ từ $ 6 mỗi giao dịch. Và, bạn có thể tận dụng đòn bẩy 33: 1, có nghĩa là bạn có thể bắt đầu giao dịch chỉ với mức ký quỹ rất nhỏ ban đầu.

Vantage chấp nhận tất cả các phong cách giao dịch. Vì vậy, cho dù bạn là nhà giao dịch ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, giao dịch thủ công hoặc với EA, bạn có thể giao dịch không giới hạn CFDs cổ phiếu của Hoa Kỳ trên MT4 với nhà môi giới Forex hàng đầu của Úc.

 • Giao dịch
  lệnh mua và lệnh bán

  Giao dịch 50 công ty lớn nhất nước Mỹ chỉ từ 6$ trên mỗi lệnh

  Giao dịch với CFDs chứng khoán Mỹ có tính thanh khoản cao với các công ty lớn nhất nước Mỹ như Apple, Google, Coca-Cola và nhiều công ty khác.

  Chúng tôi hiểu được giá trị của việc giữ cho mức phí giao dịch ở mức phí thấp nhất, đó là lí do tại sao CFDs cổ phiếu của chúng tôi mang đến cho khách hàng với mức phí hoa hồng thức nhất trên thị trường, chỉ từ 6$ trên mỗi giao dịch.

  Giao dịch với đòn bẩy

  33:1

 • Hoa hồng
  chỉ từ 6$

  Tất cả CFDs chứng khoán Mỹ có thể giao dịch trên phần mềm MT4 và MT5 của bạn

  Khách hàng hiện có thể giao dịch CFD chứng khoán của Hoa Kỳ theo cả lệnh mua và lệnh bán trực tiếp từ nền tảng MetaTrader của họ.

  Tận dụng sự biến động của Hoa Kỳ và tận dụng các biến động thị trường ngắn, trung và dài hạn, cho dù bạn là người giao dịch thủ công hay sử dụng EA.

  Bắt đầu giao dịch với cổ phiếu

  50

  ông lớn toàn cầu

CHI TIẾT CHỨNG KHOÁN CFD CỔ PHIẾU MỸ

Contract Symbol Description Exchange Quote
sample
Digits Stop/
Level
Contract
Size
Currency Min
volume
per click
Max
volume
per click
Leverage Trading
hours
(NY time)
AAPL APPLE INC. Nasdaq 119.36 → 119.37 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
GOOG ALPHABET
INC-CL C
Nasdaq 1232.28 → 1232.29 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
MSFT MICROSOFT
CORP
Nasdaq 110.33 → 110.34 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
AMAZON AMAZON.COM
INC
Nasdaq 1933.94 → 1933.95 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
FB FACEBOOK
INC-A
Nasdaq 176.34 → 176.35 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
ALIBABA ALIBABA
GROUP
NYSE 178.20 → 178.21 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
JPM JPMORGAN
CHASE & CO
NYSE 116.15 → 116.16 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
JNJ JOHNSON &
JOHNSON
NYSE 134.35 → 134.36 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
EXXON EXXON MOBIL
CORP
NYSE 80.29 → 80.3 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
BAC BANK OF
AMERICA CORP
NYSE 31.28 → 31.29 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
WFC WELLS FARGO
& CO
NYSE 59.08 → 59.09 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
WMT WALMART INC NYSE 96.13 → 96.14 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
VISA VISA INC-
CLASS A
NYSE 145.28 → 145.29 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
CVX CHEVRON
CORP
NYSE 119.87 → 119.88 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
HD HOME DEPOT
INC
NYSE 202.04 → 202.05 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
TSM TAIWAN
SEMICONDUCTOR
NYSE 42.36 → 42.37 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
AT&T AT&T INC NYSE 32.68 → 32.69 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
UNH UNITEDHEALTH
GROUP INC
NYSE 268.82 → 268.83 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
INTEL INTEL CORP Nasdaq 48.59 → 48.6 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
PFIZER PFIZER INC NYSE 41.51 → 41.52 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
VZ VERIZON
COMMUNICATION
NYSE 54.66 → 54.67 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
PG PROCTER &
GAMBLE CO/THE
NYSE 83.50 → 83.51 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
HSBCn HSBC HOLDINGS
PLC-SPONS ADR
NYSE 44.91 → 44.92 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
CHL CHINA MOBILE
LTD-SPON ADR
NYSE 47.24 → 47.25 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
NVS NOVARTIS AG-
SPONSORED
NYSE 83.82 → 83.83 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
ORCL ORACLE CORP NYSE 48.65 → 48.66 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
CISCO CISCO SYSTEMS
INC
Nasdaq 46.97 → 46.98 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
TOYOTA TOYOTA MOTOR
CORP -SPON ADR
Nasdaq 126.63 → 126.64 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
CITI CITIGROUP INC NYSE 72.40 → 72.41 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
KO COCA-COLA
CO/THE
NYSE 45.39 → 45.4 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
BOEING BOEING CO/THE NYSE 351.29 → 351.3 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
CMCSA COMCAST CORP-
CLASS A
Nasdaq 36.37 → 36.38 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
MA MASTERCARD
INC - A
NYSE 212.73 → 212.74 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
BUD ANHEUSER-BUSC
H INBEV SPN ADR
NYSE 98.47 → 98.48 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
PEP PEPSICO INC Nasdaq 111.21 → 111.22 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
PM PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL
NYSE 79.51 → 79.52 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
DISNEY WALT DISNEY
CO/THE
NYSE 112.66 → 112.67 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
UL UNILEVER N V
NY SHARES
NYSE 58.29 → 58.3 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
IBM INTL BUSINESS
MACHINES CORP
NYSE 146.60 → 146.61 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
MMM 3M CO NYSE 209.42 → 209.43 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
NVIDIA NVIDIA CORP Nasdaq 274.53 → 274.54 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
NFLX NETFLIX INC Nasdaq 368.57 → 368.58 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
SNP CHINA
PETROLEUM &
NYSE 99.94 → 99.95 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
BAIDU BAIDU INC -
SPON ADR
Nasdaq 226.66 → 226.67 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
JD JD.COM
INC-ADR
Nasdaq 32.16 → 32.17 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
NTES NETEASE
INC-ADR
Nasdaq 212.50 → 212.51 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
MCD MCDONALD'S
CORP
NYSE 161.68 → 161.69 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
SBUX STARBUCKS
CORP
Nasdaq 53.07 → 53.08 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
ABBVIE ABBVIE INC NYSE 97.35 → 97.36 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
TCOM TRIP.COM
GROUP LTD
Nasdaq 39.73 → 39.74 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
TSLA Tesla, Inc.  Nasdaq 441.28 → 441.29 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00
SPOT Spotify
Technology SA
Nasdaq 250.50 → 250.51 2 0 1 USD 0.01 500 33:1 Monday-Friday
09:30-16:00

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

 • Đăng ký

  Chọn một loại tài khoản và gửi đơn đăng ký của bạn

 • Nạp tiền

  Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng nhiều phương thức cấp vốn

 • Giao dịch

  Truy cập hơn 400 công cụ CFD trên tất cả các loại tài sản trên MT4 / MT5

Vậy là xong, mở tài khoản giao dịch Forex và CFD thật dễ dàng.
Chào mừng đến với thế giới giao dịch!
MỞ TÀI KHOẢN LIVE