• Trade long
  & short

  Buy and Sell 50 Australian Listed Companies

  Start trading some of the biggest ASX listed companies with our range of Australian Share CFDs.

  All Vantage ASX Share CFDs are tradable in both long and short directions at 20:1 leverage, which is ideal for traders of all styles.

  Trade with

  20:1

  Leverage

 • 50 aussie
  Share CFDs

  Start trading share CFDs with low commissions

  When you start trading our ASX listed Share CFDs, you can be assured that our trading costs are amongst the lowest in the industry.

  With commissions as low as $8 per trade, you can save on the cost of trading so you can focus on trading our range of Australian Share CFDs on MT5

  From just

  $5

  Per trade

Most popular shares

 • WBC (Daily)

 • ANZ (Daily)

 • FLT (Daily)

Past performance is not an indication of future results.

Bắt đầu giao dịch với việc mở tài khoản nhanh chóng & dễ dàng

 • Đăng ký

  Chọn một loại tài khoản và gửi đơn đăng ký của bạn.

 • Nạp tiền

  Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng nhiều phương thức.

 • Giao dịch

  Truy cập hơn 1000 công cụ CFD trên tất cả các loại tài sản trên MT4 / MT5

Vậy là xong - mở tài khoản giao dịch CFD.
Chào mừng đến với thế giới giao dịch!

MỞ TÀI KHOẢN LIVE