ปลดล็อก TradingView ได้ฟรี!

รับแผน TradingView ของคุณได้ฟรีตอนนี้!*

ใช้งาน TradingView Pro, Pro+ หรือ Premium ฟรี เพียงคุณเปิดบัญชีซื้อขายจริง ฝากเงินจำนวน $500 ขึ้นไปและ ซื้อขายจำนวน 5 ล็อต จากนั้นเราจะคืนเงินค่าธรรมเนียม TradingView รายเดือนให้แก่คุณ เข้าถึงการใช้งานตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายร้อยรายการ กราฟมากกว่า 10 ประเภท และไอเดียการซื้อขายที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลายพันรายการได้เลย ตอนนี้!

*Vantage จะคืนเงินค่าแผนรายเดือนของคุณหากคุณทำตามข้อกำหนดการฝากเงิน และปริมาณการซื้อขาย

แผน TradingView ใดที่เหมาะกับคุณ?

 • TradingView
  PRO

  เข้าถึงกราฟหลากหลายผลิตภัณฑ์ สร้าง watchlists ที่กำหนดเองได้ และเครื่องมือ indicators เมื่อคุณฝากเงินขึ้นต่ำ $500 และทำการซื้อขายขั้นต่ำตามปริมาณสัญญาที่ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

  เริ่มใช้งาน
 • TradingView
  Pro+

  เพิ่มความได้เปรียบของคุณด้วยบทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน พร้อมการแจ้งเตือนราคา และตัวช่วยอื่นๆ ด้วยการฝากเงินขั้นต่ำ $1,000 และมีการซื้อขายขั้นตามปริมาณสัญญาที่ 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

  เริ่มใช้งาน
 • TradingView
  Premium

  เข้าถึงกราฟราคาที่แม่นยำด้วยแพ็คเกจการซื้อขายที่สมบูรณ์ เมื่อคุณฝากเงินอย่างน้อย $2,000 และมีการซื้อขายขั้นต่ำตามปริมาณสัญญาที่ 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

  เริ่มใช้งาน

วิธีรับแผน TradingView แบบชำระเงิน ได้ฟรี

 • 1

  เลือกแผน TradingView ของคุณ

  3 แผน : Pro, Pro+ or Premium

 • 2

  ข้อกำหนดในการฝากเงิน

  ฝากเงินขั้นต่ำ $500, $1,000 หรือ $2,000

 • 3

  ข้อกำหนดในการซื้อขาย

  ทำการซื้อขายขั้นต่ำตามปริมาณสัญญา $1 mil, $1.8 mil หรือ $2.8 mil ต่อเดือน

 • 4

  การขอเงินคืน

  ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้รายเดือนของคุณ

ข้อตกลง และเงื่อนไขทั่วไป

The following conditions apply to all offers, unless explicitly stated otherwise:
เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้กับข้อเสนอทั้งหมด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน:

 • Offers cannot be used in conjunction with any other offer.
  ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นได้
 • 5 FX lots of trading volume must be accrued during a full calendar month to be eligible.
  จะต้องสะสมปริมาณการซื้อขายผลิตภัณฑ์ FX จำนวน 5 ล็อต ภายในระยะเวลาตามปฏิทินจึงจะมีสิทธิ์
 • TradingView refunds will be processed within 10 days of the beginning of each calendar month.
  TradingView จะดำเนินการคืนเงินภายใน 10 วันหลังจากเริ่มต้นแต่ละเดือนตามปฏิทิน
 • TradingView Subscriptions will be reimbursed at the beginning of the calendar month AFTER your TradingView subscription monthly cycle completes and you have sent your monthly subscription receipt to Vantage.
  การสมัครใช้งาน TradingView จะได้รับเงินคืนในช่วงต้นเดือนตามระยะเวลาตามปฏิทิน หลังจากรอบเดือนของการสมัครใช้งาน TradingView สิ้นสุดลง โดยคุณจะต้องส่งหลักฐานการชำระเงินของคุณไปที่ Vantage
 • All Vantage offers are only available in accordance with applicable law.
  ข้อเสนอของ Vantage ทั้งหมดมีให้ตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น
 • Vantage offers are not designed to alter or modify an individual's risk preference or encourage individuals to trade in a manner inconsistent with their own trading strategies
  ข้อเสนอของ Vantage ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความเสี่ยงของแต่ละบุคคล หรือสนับสนุนให้บุคคลทำการซื้อขายในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง
 • Clients should ensure that they operate their trading account in a manner consistent with their trading comfort level.
  ลูกค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาใช้งานบัญชีซื้อขายในลักษณะที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงในการซื้อขายของพวกเขา
 • Vantage does not endorse any particular product or service on the TradingView platform. Vantage advises clients to seek independent financial advice before considering investing in any trading signals/ideas.
  Vantage ไม่ได้รับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ บนแพลตฟอร์ม TradingView Vantage ดังนั้นแนะนำให้ลูกค้าขอคำแนะนำจากผู้แนะนำทางการเงินก่อนพิจารณาลงทุนใน สัญญาณ/แนวคิดการซื้อขายใดๆ
 • New Accounts are subject to approval as per Vantage's account opening procedure. Individuals who apply for an account must check their local laws and regulations before applying for an account with Vantage .
  บัญชีใหม่ต้องได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนการเปิดบัญชีของ Vantage บุคคลที่สมัครบัญชีต้องตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นของตนก่อนสมัครบัญชีกับ Vantage
 • Vantage reserves the right to decline any application or indication to participate in any promotion at its sole discretion, without the need to provide any justification or explain the reasons for such a decline
  Vantage ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครหรือข้อบ่งชี้ใด ๆ เพื่อเข้าร่วมในโปรโมชั่นใด ๆ ตามดุลยพินิจของ Vantage แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใด ๆ หรืออธิบายเหตุผลสำหรับการปฏิเสธดังกล่าว
 • Vantage at its sole discretion can exclude a client from participating in its offers or promotions if it believes of suspected fraudulent activities or an action by a client is found to be in violation of its Accounts Terms and Conditions or the offer/promotion Terms and Conditions. In case of a breach, Vantage reserves the right to deduct any bonus amounts.
  Vantage มีสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติให้ลูกค้าสามารถได้รับข้อเสนอหรือโปรโมชันต่าง ๆ หากพบว่ามีกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงหรือการกระทำของลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชี หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอหรือโปรโมชั่น ในกรณีที่มีการละเมิด Vantage ขอสงวนสิทธิ์ในการหักจำนวนเงินโบนัสใด ๆ
 • Vantage may at any time make changes to these terms and conditions and will notify you of these changes by posting the modified terms on Vantage website. You are advised to revise these Terms regularly, and by your continued use of Vantage website and services that you accept any such modified terms. Vantage reserves the right to modify or cancel any offers at its sole discretion at any time.
  Vantage อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขบนเว็บไซต์ Vantage คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำ และจากการใช้งานเว็บไซต์และบริการของ Vantage นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขดังกล่าว Vantage ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกข้อเสนอ ใด ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเมื่อใดก็ได้
 • Vantage may at any time, at its sole discretion, cease or discontinue any of its promotions.
  Vantage อาจระงับหรือยุติการส่งเสริมการขายใด ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัท Vantage ได้ตลอดเวลา
 • All Vantage promotions only apply to Vantage standard accounts unless explicitly stated otherwise.
  โปรโมชั่นจากทาง Vantage ทั้งหมดใช้ได้กับบัญชีมาตรฐานของ Vantage เท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน
 • Vantage will not be liable for any loss, costs, expense or damage which may be suffered in connection with this offer and which by law may not be excluded by these Terms.
  Vantage จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากต้นทุนค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อเสนอนี้และตามกฎหมายอาจไม่ได้รับการยกเว้นโดยข้อกำหนดเหล่านี้
 • If these terms and conditions are translated into a language other than English, then the English version of the terms shall prevail where there is an inconsistency.
  หากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ถือตามข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกัน
 • The provider of this offer is Vantage Global Limited (SIBL 1383491)
  ผู้ให้บริการของข้อเสนอนี้คือ Vantage Global Limited (SIBL 1383491)
 • Irrespective of the number of trading accounts that a Client may hold with Vantage, the Promotion is applicable for one Account only.
  สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายหลายบัญชี โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับบัญชีซื้อขายเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น