รับสัญญาณ Forex รายวันจาก Trading Central

รับสัญญาณ Forex รายวันผ่านทางอีเมลของคุณ

Vantage ร่วมมือกับ Trading Central เพื่อนำเสนอบทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน และสัญญาณการซื้อขาย Forex ให้กับลูกค้า สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกับ Vantage สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเริ่มรับบทวิเคราะห์การซื้อขายทางอีเมลทุกวัน คือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีซื้อขายของคุณมีเงินทุนคงเหลือขั้นต่ำ $500 พร้อมกรอกแบบฟอร์มการเลือกรับด้านบนให้ครบถ้วน

หากคุณยังไม่มีบัญชีกับ Vantage เพียงเปิดบัญชีจริง ฝากเงินในบัญชีของคุณขั้นต่ำ $500 และกรอกแบบฟอร์มการเลือกรับด้านบน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่ามีสิทธิ์รับข้อเสนอนี้ สามารถติดต่อมาที่ [email protected]

ข้อกำหนดเเละเงื่อนไขทั่วไป

ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้กับข้อเสนอทั้งหมด นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่นชัดเจน:

 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆได้
 • ข้อเสนอทั้งหมดของ Vantage เป็นไปตามที่กฎหมายบังคับใช้เท่านั้น
 • ข้อเสนอของ Vantage ไม่ได้ถูกออกเเบบมาเพื่อแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการรับความเสี่ยงของเเต่ละบุคคล หรือสนับสนุนให้บุคคลทำการซื้อในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง
 • ลูกค้าควรเเน่ใจว่าได้ทำการซื้อขายสอดคล้องตามปริมาณที่บริษัทกำหนด
 • บัญชีใหม่ต้องได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนการเปิดบัญชีของ Vantage บุคคลที่สมัครบัญชีต้องตรวจสอบกฎหมายเเละระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นของตนก่อนสมัครบัญชีกับ Vantage
 • ลูกค้าที่ได้รับการเเนะนำโดย PAMM/MAMหรือผู้จัดการเงิน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในข้อเสนอของ Vantage
 • Vantage ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธเครดิตโบนัสจากโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่มีการฝากเงินผ่านช่องทางe-wallet/cryptocurrency รวมถึงการฝากเงินผ่านช่องทาง USDT, Neteller และ Skrill ก็จะไม่มีสิทธิ์ไดรับเครดิตโบนัสเช่นกัน
 • ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครดิตโบนัสในการทำ Hedge Position ในทุกกรณี ดังนั้น Vantage จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการได้รับ หรือการใชเ้ครดิตโบนัส พร้อมทั้งมีสิทธิ์ที่จะหักจํานวนเงินเครดิตโบนัสบางส่วน หรือทั้งหมดออกจากบัญชีซื้อขายที่มีการ Hedge Position โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Vantage ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครหรือการเข้าร่วมโปรโมชั่นใด ๆ ตามดุลยพินิจของVantage แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จําเป็นต้องให้เหตุผลใด ๆ หรืออธิบายสาเหตุของการปฏิเสธดังกล่าว
 • Vantage ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นและ/หรือยกเลิกการเข้าร่วมของลูกค้าในข้อเสนอหรือโปรโมชั่นหาก ก) การหาผลประโยชน์แอบแฝง (การทำธุรกรรม Margin FX หรือ CFD เพื่อผลประโยชน์) ข) พบว่าลูกค้าละเมิดข้อตกลงหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น Vantage มีสิทธิ์ที่จะหักจํานวนเงินโบนัสจากบัญชีซื้อขาย
 • Vantage อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บนหน้าเว็บไซต์ Vantage เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจ ํา และจากการใช้งานเว็บไซต์ และบริการของ Vantage ต่อถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขดังกล่าว Vantage ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกข้อเสนอใด ๆ ตามดลุยพินิจของ Vantage ได้ตลอดเวลา
 • Vantage อาจหยุดหรือยุติโปรโมชั่นใด ๆ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัท
 • โปรโมชั่น Vantage ทั้งหมดใช้กับบัญชีSTP และ ECN ที่ถูกต้องเท่ํานั้น บัญชีCent ไม่สามารถใช้ได้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน
 • Vantage จะไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุน ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อเสนอนี้และตาม กฎหมายอาจไม่ได้รับการยกเว้นโดยข้อกำหนดเหล่านี้
 • หากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ถือตามข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษในกรณีที่มีความแตกต่างกัน
 • ผู้ดำเนินการของข้อเสนอนี้คือ Vantage Global Limited

The report is prepared and presented by TRADING CENTRAL and is made available to Vantage clients and potential clients. The opinions and views expressed in the report are solely those of the authors and analysts and Vantage does not verify the accuracy of any claim or statement. The report is meant for informative reading and should not be relied upon as a substitute for extensive independent research. The information and opinions provided by TRADING CENTRAL do not take into account any particular individual’s investment objectives, financial situation, or needs, and hence does not constitute as an advice or a recommendation with respect to any investment product.