รวมคอร์สเรียนฟรี!
เติมความรู้
อัปสกิลเทรดได้ทุกที่

เพราะโลกหมุนไว คนยุคใหม่ต้องตื่นตัวเรื่องการลงทุน Vantage จึงรวมคอร์สด้านการลงทุน มาให้คุณเติมความรู้ผ่าน
สื่อออนไลน์ เนื้อหาหลากหลาย บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่ใส่ใจ และตื่นตัวเรื่องการลงทุน

  • ตารางเรียนออนไลน์ของ Vantage (สอนสด)
ประเทศ หัวข้อ วิทยากร วันที่ และ เวลา ที่นั่ง เข้าร่วมคอร์ส
ชนะตลาดด้วย Elliott Wave
สอนฟรีไม่มีกั๊ก
อธิทัต ชินะโกวิน 21 มิถุนายน 2565
19:30 - 20:30 น.
100 ลงทะเบียน
เข้าใจรูปแบบ Price pattern
เพื่อจับจังหวะราคา
อธิทัต ชินะโกวิน 28 มิถุนายน 2565
19:30 - 20:30 น.
100 ลงทะเบียน
ใช้ให้เป็น จะเห็นกำไร
สอนการใช้ Indicator
อธิทัต ชินะโกวิน 19 กรกฎาคม 2565
19:30 - 20:30 น.
100 ลงทะเบียน
รู้ใจกราฟด้วย moving average
หาจุดเข้าออกในการเทรด
อธิทัต ชินะโกวิน 26 กรกฎาคม 2565
19:30 - 20:30 น.
100 ลงทะเบียน
การใช้ Bollinger band
และแนวทางนำไปใช้ทำกำไร
อธิทัต ชินะโกวิน 23 สิงหาคม 2565
19:30 - 20:30 น.
100 ลงทะเบียน
เจาะลึกการใช้ MACD Indicator อธิทัต ชินะโกวิน 31 สิงหาคม 2565
19:30 - 20:30 น.
100 ลงทะเบียน

*ทีมงานจะส่งลิงค์เข้าเรียนให้ทางอีเมลที่นักลงทุนลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 1 วันทำการ

Vantage จัดงานสัมมนา เพราะอยากให้คุณได้อัปเดตสกิลด้านการเงิน และการลงทุน ผ่านผู้เชี่ยวชาญการลงทุนที่หลากหลายแบบ Step by Step พร้อมจับมือทำ เพื่อให้คุณอยู่รอดอย่างปลอดภัยมีกำไรอย่างยั่งยืน

  • ตารางงานสัมมนาของ Vantage
ประเทศ หัวข้อ วิทยากร วันที่ และ เวลา ที่นั่ง เข้าร่วมคอร์ส
เตรียมพร้อมการลงทุนที่ดีกว่าด้วย
Reversal candlestick
คุณอุ๊ ผู้เขียนหนังสือ
FOREX WAR
26 มิถุนายน 2565
13:00 - 17:00 น.
50 ลงทะเบียน

*ทีมงานจะส่งลิงค์เข้าเรียนให้ทางอีเมลที่นักลงทุนลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 1 วันทำการ