รวมคอร์สเรียนฟรี!
เติมความรู้
อัปสกิลเทรดได้ทุกที่

เพราะโลกหมุนไว คนยุคใหม่ต้องตื่นตัวเรื่องการลงทุน Vantage จึงรวมคอร์สด้านการลงทุน มาให้คุณเติมความรู้ผ่าน
สื่อออนไลน์ เนื้อหาหลากหลาย บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่ใส่ใจ และตื่นตัวเรื่องการลงทุน

  • ตารางเรียนออนไลน์ของ Vantage (สอนสด)
ประเทศ หัวข้อ วิทยากร วันที่ และ เวลา ที่นั่ง เข้าร่วมคอร์ส
การใช้ Bollinger band
และแนวทางนำไปใช้ทำกำไร
อธิทัต ชินะโกวิน 23 สิงหาคม 2565
19:30 - 20:30 น.
100 ลงทะเบียน
เจาะลึกการใช้ MACD Indicator อธิทัต ชินะโกวิน 31 สิงหาคม 2565
19:30 - 20:30 น.
100 ลงทะเบียน
วิเคราะห์แนวโน้มด้วย Relative
Strength Index ( RSI )
อธิทัต ชินะโกวิน 20 กันยายน 2565
19:30 - 20:30 น.
100 ลงทะเบียน
Stochastic (Sto)
เครื่องมือทรงพลังในการหาแนวโน้ม
อธิทัต ชินะโกวิน 27 กันยายน 2565
19:30 - 20:30 น.
100 ลงทะเบียน
Economic calendar สำคัญยังไง? อธิทัต ชินะโกวิน 18 ตุลาคม 2565
19:30 - 20:30 น.
100 ลงทะเบียน
บริหารความเสี่ยงด้วย Stop Loss อธิทัต ชินะโกวิน 25 ตุลาคม 2565
19:30 - 20:30 น.
100 ลงทะเบียน

*ทีมงานจะส่งลิงค์เข้าเรียนให้ทางอีเมลที่นักลงทุนลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 1 วันทำการ

Vantage จัดงานสัมมนา เพราะอยากให้คุณได้อัปเดตสกิลด้านการเงิน และการลงทุน ผ่านผู้เชี่ยวชาญการลงทุนที่หลากหลายแบบ Step by Step พร้อมจับมือทำ เพื่อให้คุณอยู่รอดอย่างปลอดภัยมีกำไรอย่างยั่งยืน

  • ตารางงานสัมมนาของ Vantage
ประเทศ หัวข้อ วิทยากร วันที่ และ เวลา ที่นั่ง เข้าร่วมคอร์ส
A Basic Guide to Forex Trading GL Ray Gian and
Suparerk Boonpituruk
21 กันยายน 2565
13:00 - 17:00 น.
70 ลงทะเบียน

*ทีมงานจะส่งลิงค์เข้าเรียนให้ทางอีเมลที่นักลงทุนลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 1 วันทำการ