DECEMBER DAY
SPECIAL

ระยะเวลาฝาก 1 - 31 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาซื้อขาย 1 ธันวาคม 2564 - 11 มกราคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ทองคำแท่ง 2 บาท
  มูลค่า 58,000 บาท

  เงื่อนไข
  ฝากสุทธิ $100,000 ขึ้นไป
  จำนวนเทรดครบ 250 ล็อต

 • ทองคำแท่ง 1 บาท
  มูลค่า 28,000 บาท

  เงื่อนไข
  ฝากสุทธิ $50,000 - $99,999
  จำนวนเทรดครบ 100 ล็อต

 • ทองคำแท่ง 2 สลึง
  มูลค่า 14,000 บาท

  เงื่อนไข
  ฝากสุทธิ $30,000 - $49,999
  จำนวนเทรดครบ 50 ล็อต

 • ทองคำแท่ง 1 สลึง
  มูลค่า 7,500 บาท

  เงื่อนไข
  ฝากสุทธิ $10,000 - $29,999
  จำนวนเทรดครบ 30 ล็อต

 • ทองคำแท่งครึ่งสลึง
  มูลค่า 4,000 บาท

  เงื่อนไข
  ฝากสุทธิ $5,000 - $9,999
  จำนวนเทรดครบ 15 ล็อต

 • บัตรเติมน้ำมัน PTT Blue Card
  มูลค่า 1,500 บาท

  เงื่อนไข
  ฝากสุทธิ $2,000 - $4,999
  จำนวนเทรดครบ 7 ล็อต

 • บัตรเติมน้ำมัน PTT Blue Card
  มูลค่า 500 บาท

  เงื่อนไข
  ฝากสุทธิ $500 - $1,999
  จำนวนเทรดครบ 3 ล็อต

เงื่อนไขเข้าร่วมโปรโมชั่น

• ข้อเสนอนี้มีให้สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันที่ฝากเงินภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
และ ระยะเวลาทำการซื้อขาย 1 ธันวาคม 2564 ถึง 11 มกราคม 2565

• ข้อเสนอนี้มีให้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

• ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้

• ข้อเสนอนี้สำหรับบัญชี STP และ ECN

• เฉพาะธุรกรรมที่ปิดในผลิตภัณฑ์ คู่เงิน, ทองคำ, น้ำมัน และ โลหะเงิน เท่านั้นที่จะถูกนับรวมในข้อเสนอนี้

• สามารถแลกรางวัลเพียง 1 (หนึ่ง) รางวัลต่อลูกค้าหนึ่งรายเท่านั้น

• ขั้นตอนการตรวจสอบและการให้รางวัลจะเสร็จสิ้นภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2565

• รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่น
DECEMBER DAY SPECIAL

 • ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล

 • หมายเหตุ

  *กรุณากรอกที่อยู่ให้ถูกต้อง การจัดส่งของรางวัลจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อลูกค้ากรอกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าครบถ้วนหากผู้ขนส่งไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ลูกค้าจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล