Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

US

View More
SEARCH
 • ALLA
  Handel
  Plattformar
  Akademi
  Analys
  Kampanjer
  Om Oss
 • Search
Keywords
 • Forex
 • Vantage Rewards
 • Handelsavgifter
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Vantage Global Limited Semtesterhandelsrabatt

Semesterhandelsrabatten tillhandahålls av Vantage, som handlar under Vantage Global Limited (Reg. Nr. 700271) (nedan kallat "Företaget" eller "Vantage"), till företagets kunder.

Vantage Global Limited Semtesterhandelsrabatt

Semesterhandelsrabatten tillhandahålls av Vantage, som handlar under Vantage Global Limited (Reg. Nr. 700271) (nedan kallat "Företaget" eller "Vantage"), till företagets kunder.

VILLKOR FÖR KAMPANJER

1. Denna kampanj är tillgänglig från den 13 november 2023 till den 17 december 2023 (båda datumen inkluderade) eller tills USD$50,000 i rabattpoolen är fullständigt utnyttjat, beroende på vad som inträffar först.

2. Genom att delta i denna kampanj erkänner kunderna att de har läst och godkänt att vara bundna av dessa villkor och bestämmelser samt kundavtalet som publiceras på företagets webbplats.

3. Denna kampanj är endast öppen för alla nya och befintliga Vantage-kunder med registrerad bostad i utvalda länder/regioner.

4. Kunder måste anmäla sig till kampanjen via kundportalen eller APP för att vara berättigade att delta i denna kampanj.

5. Berättigade kunder kommer att tjäna en rabatt i procent på spridningar och provisionsavgifter för berättigade affärer, med ett tak på USD$40 per vecka. För denna kampanj är berättigade affärer begränsade till stängda positioner som uppfyller följande kriterier:

5.1 Öppnade och stängda inom samma kampanjvecka;

5.2 Utförda med ett positivt kontosaldo (inte enbart förlitat sig på kredit);

5.3 Hållits öppna i minst 10 minuter för de angivna produkterna som listas nedan:

Vecka Procent (%) Rabatt & Berättigade produkter
Vecka 1 (13 November – 19 November 2023) 5% på Forex + 5% på Energi*
Vecka 2 (20 November – 26 November 2023) 5% på Guld + 10% på Digitala mynt
Vecka 3 (27 November – 3 December 2023) 5% på Forex + 10% på Aktier
Vecka 4 (4 December – 10 December 2023) 5% på Ädla metaller*
Vecka 5 (11 December – 17 December 2023) 5% på Forex + 10% på Aktier

*Hänvisning till Bilaga 1 för ytterligare information om Energi- och Ädelmetallprodukter.

6. Kunder som hänvisats av Introducing Broker (IB) är inte berättigade att delta i denna kampanj.

7. Efter granskning och godkännande av företaget, kommer veckovisa rabatter att utfärdas till de berättigade kontona efter varje vecka under kampanjperioden.

8. Vantage förbehåller sig rätten att ändra, dra tillbaka, upphäva, avbryta eller avsluta denna kampanj eller ändra någon av dess villkor och bestämmelser enligt sitt absoluta gottfinnande utan föregående meddelande och utan ansvar.

9. I händelse av dubbla inlämnanden, inlämnande av felaktig eller förfalskad information, misstankar om felaktigheter, bedrägeri, missbruk eller överträdelse av villkoren och bestämmelserna kan Vantage annullera, ändra eller ogiltigförklara eventuella belöningar eller kampanjincitament och dra tillbaka kvalifikationen för deltagare enligt sitt absoluta gottfinnande. Dessutom förbehåller sig Vantage rätten att diskvalificera, avböja eller avvisa prenumeration på kampanjen eller deltagare, när som helst under kampanjen, utan föregående meddelande eller ansvar gentemot någon individ.

10. Vantages beslut eller avgörande avseende utdelning av alla priser, diskvalificering av deltagare och/eller i varje situation, inklusive sådana som inte omfattas av dessa villkor och bestämmelser, ska vara bindande för alla deltagare i kampanjen. Vantage är inte skyldig att hantera eller svara på några frågor, utmaningar eller överklaganden mot företagets beslut rörande denna kampanj.

11. Kunder erkänner och accepterar de medförda riskerna med handel med derivat och förstår att de själva är ansvariga för sina egna handelsbeslut och åtgärder. Vantage tillhandahåller ingen finansiell eller investeringsrådgivning. Kunden bör söka oberoende finansiell rådgivning om det behövs.

12. Kunder går med på att frikänna och hålla Vantage skadeslöst från och mot alla anspråk, åtgärder, skador, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive juridiska avgifter) som uppstår i samband med deras deltagande i kampanjen, inklusive överträdelse av villkoren och bestämmelserna, brott mot gällande lagar eller förordningar eller intrång i tredje parts rättigheter.

13. Vantage, dess dotterbolag, direktörer, tjänstemän, anställda eller agenter ska inte hållas ansvariga för förluster, skador eller ansvar som kunder ådrar sig som ett resultat av deltagande i kampanjen, inklusive men inte begränsat till ekonomiska förluster, systemfel, tekniska fel eller andra oförutsedda omständigheter.

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Följande villkor gäller för alla erbjudanden/kampanjer/utdelningar/tävlingar ("erbjudanden"), om inget annat uttryckligen anges:

 • Erbjudanden kan inte användas i samband med något annat erbjudande om det inte uttryckligen anges annorlunda.
 • Alla Vantage-erbjudanden gäller uteslutande för giltiga STP- och ECN-konton. Centkonton, BTC- och ETH-valutakonton är inte kvalificerade om inte annat uttryckligen anges.
 • Kunder som hänvisats av en PAMM/MAM eller förmögenhetsförvaltare är inte berättigade att delta i några Vantage-erbjudanden.
 • Alla Vantage-erbjudanden är endast tillgängliga i enlighet med tillämpliga lagar och produktingripande beslut.
 • Vantage-erbjudanden är inte avsedda att påverka en individs riskpreferenser eller uppmuntra handel som är inkonsekvent med deras egna strategier. Kunden bör säkerställa att de driver sitt handelskonto i linje med sin komfortnivå.
 • Nya konton är föremål för godkännande enligt Vantages procedur för att öppna konto. Personer som ansöker om ett konto måste granska sina lokala lagar och regler innan de ansöker med Vantage.
 • Vantage förbehåller sig rätten att diskvalificera kunder från att kräva en handelskredit från Vantage-erbjudanden om de gör insättningar via e-plånbok/digitala myntkanaler, inklusive, men inte begränsat till, USDT, Neteller och Skrill.
 • Kunder får inte använda handelskrediten för att säkra positioner. Vantage förbehåller sig rätten att avbryta en kunds rätt till kreditbonuserbjudanden, ta bort delvis eller hela kreditbonusar från deras handelskonto och eliminera delvis eller hela vinster genererade av säkringspositioner utan föregående meddelande.
 • Vantage kan utesluta och/eller avbryta en kunds deltagande i sina erbjudanden om: a) de ägnar sig åt churning (öppnar och stänger Margin FX- eller CFD-transaktioner enbart i syfte att dra nytta av ett erbjudande); b) de ägnar sig åt intern eller extern säkring; c) de bryter mot kundavtalet eller villkoren för några erbjudanden. I sådana fall har Vantage rätt att ta bort bonusbelopp eller incitament från handelskontot.
 • Vantage kan ändra dessa villkor och bestämmelser när som helst och kommer att informera dig om sådana ändringar genom att publicera de ändrade villkoren på Vantage-webbplatsen. Det är klokt att regelbundet granska dessa villkor, och genom att fortsätta använda Vantages webbplats och tjänster accepterar du ändrade villkor. Vantage behåller rätten att ändra eller avbryta erbjudanden efter eget gottfinnande när som helst.
 • Vid misstänkt oegentligheter, bedrägeri, missbruk eller överträdelse av villkoren, kan Vantage avbryta, ändra eller omvända eventuella belöningar eller kampanjincitament och dra tillbaka rätten för deltagande enligt sitt absoluta gottfinnande. Vidare förbehåller sig Vantage rätten att diskvalificera, avböja eller avvisa någon prenumeration på erbjudanden eller deltagare på något stadium av erbjudanden, utan föregående meddelande eller ansvar gentemot någon individ.
 • Vantages beslut eller avgörande om tilldelning av alla priser, diskvalificering av någon deltagare och/eller i alla situationer, inklusive sådana som inte omfattas av dessa villkor och bestämmelser, ska vara slutgiltigt och bindande för alla deltagare i erbjudanden. Vantage är inte skyldigt att ta upp eller svara på eventuella frågor, utmaningar eller överklaganden som görs mot företagets beslut som rör erbjudanden.
 • Kunder samtycker till att skadeslösa och hålla Vantage skadeslöst från och mot alla påståenden, åtgärder, skador, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive rättsliga avgifter) som uppstår till följd av eller är relaterade till deras deltagande i erbjudanden, inklusive överträdelse av villkoren och bestämmelserna, brott mot tillämpliga lagar eller föreskrifter eller intrång i tredje parts rättigheter. Vantage är inte ansvarigt för eventuella förluster, kostnader, utgifter eller skador som kan uppstå i samband med detta erbjudande, i den utsträckning som sådan ansvar inte kan uteslutas enligt lag.
 • Vantage, dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller agenter ska inte hållas ansvariga för några förluster, skador eller ansvar som uppstår till följd av deltagande i erbjudanden, inklusive men inte begränsat till ekonomiska förluster, systemfel, tekniska problem eller andra oförutsedda omständigheter.
 • Vantage kan exklusivt samla in och behandla de personuppgifter du lämnar i samband med erbjudanden, med ditt uttryckliga samtycke och för det specifika syfte som anges. Dina uppgifter kommer att hanteras i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar för att säkerställa både din integritet och dataskydd.
 • I händelse av eventuell inkonsekvens ska den engelska versionen av dessa villkor och bestämmelser gälla om villkoren översätts till ett annat språk än engelska.
 • Leverantören av detta erbjudande är Vantage Global Limited (reg. nr. 700271).

Bilaga 1

Tillgångsklass Symbol Namn
Värdeföremål XAUAUD Guld mot australisk dollar
XAUEUR Guld / Euro
XAUUSD Guld amerikansk dollar
XAGAUD Silver mot australisk dollar
XAGUSD Silver US Dollar
COPPER-C Koppar
XPDUSD Palladium - Kontant
XPTUSD Platina mot amerikansk dollar
Energi CL-OIL Råoljefuture CFD (USD)
GAS-C Bensin
GASOIL-C Lågsulfurig gasol - Kontant
NG-C Naturgas
UKOUSD Brent råolja Kontant
UKOUSDft Brent råoljefuture
USOUSD WTI råolja Kontant