Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.
View More
SEARCH
 • All
  Trading
  Platforms
  Academy
  Analysis
  Promotions
  About
 • Search
Keywords
 • Forex Trading
 • Vantage Rewards
 • Spreads
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube

Promocja May the 4th firmy Vantage Global Limited

Promocja May the 4th jest dostarczana przez firmę Vantage, działającą pod firmą Vantage Global Limited (nr rejestracyjny 700271) (dalej "Firma" lub "Vantage"), dla klientów Firmy.
Promocja ta jest ważna od 2/05/2024 12:00:00 (GMT+3) do 29/05/2024 23:59:59 (GMT+3).

Promocja May the 4th firmy Vantage Global Limited

Promocja May the 4th jest dostarczana przez firmę Vantage, działającą pod firmą Vantage Global Limited (nr rejestracyjny 700271) (dalej "Firma" lub "Vantage"), dla klientów Firmy.
Promocja ta jest ważna od 2/05/2024 12:00:00 (GMT+3) do 29/05/2024 23:59:59 (GMT+3).

WARUNKI PROMOCJI

1. Uczestnicząc w tej Promocji, klienci uznają, że zapoznali się i zgodzili się być związani niniejszymi Warunkami i postanowieniami Umowy Klienta opublikowanej na stronie internetowej Firmy.

2. Promocja ta jest otwarta dla wszystkich nowych i istniejących klientów Vantage z zameldowanym miejscem zamieszkania tylko z wybranych krajów/regionów.

3. Klienci są zobowiązani do spełnienia następujących działań, aby zakwalifikować się i wziąć udział w tej Promocji:

3.1 Zgłoszenie się do Promocji za pośrednictwem Portalu Klienta lub APLIKACJI;

3.2 Wybór strony (jasnej lub ciemnej) na zasadzie dziennie;

3.3 Ukończenie misji przypisanej do wybranej strony w ciągu tego samego dnia.

4. Klienci otrzymają USD$0,5 w gotówce i los na loterię za każdą zrealizowaną dzienną misję. Nagrody zostaną podwojone (USD$1 w gotówce i dwa losy na loterię), jeśli ich wybrana strona wygra w oparciu o liczbę zakończonych misji. Klienci są zobowiązani do odebrania swoich najnowszych nagród na stronie promocyjnej aplikacji przed przejściem do nowej strony określonej w punkcie 3.2.

5. Misje będą przechodzić codzienny proces resetowania zgodnie z czasem systemowym (GMT+3).

6. Wszystkie nagrody pieniężne zdobyte i zebrane z codziennych misji będą przechowywane w portfelu dostępnym ze strony promocyjnej w Portalu Klienta lub APLIKACJI. Klienci mogą wypłacić je na swoje preferowane konto handlowe Vantage na żywo w dowolnym momencie w trakcie okresu promocji.

7. Strona promocyjna w Portalu Klienta lub APLIKACJI będzie dostępna przez 7 dni po zakończeniu Promocji. Klientom zaleca się wypłacenie zgromadzonych nagród pieniężnych z codziennej misji w tym okresie. Wszelkie nieodebrane nagrody po zamknięciu strony będą utracone.

8. Klienci muszą otworzyć i zamknąć swoją transakcję w okresie promocyjnym, z minimalnym czasem trzymania wynoszącym co najmniej 10 minut, aby być uprawnionym do kalkulacji Notional Volume codziennej misji.

9. Każdy uprawniony klient z biletem (biletami) na loterię ma szansę wygrać następujące nagrody, losowane losowo na koniec Promocji:

Nagrody Ilość
Galactic Crown Victor:
USD$2,000 Gotówka
1
Celestial Vice Regent:
USD$1,000 Gotówka
1
Astral Archduke:
USD$500 Gotówka
1
Cosmic Marquis:
USD$50 Gotówka
30
Stellar Count:
500 Punkty V
100

10. Vantage ogłosi zwycięzców losowania na stronie internetowej https://www.vantagemarkets.com/promotions/may-the-4th/. Ponadto klienci korzystający z APLIKACJI otrzymają powiadomienia push, jeśli znajdą się wśród zwycięzców.

11. Nagrody loterii zostaną przetworzone na konta handlowe live klientów do dnia 15 czerwca 2024 r.

12. Vantage zastrzega sobie prawo do wycofania, przerwania lub zakończenia tej Promocji lub zmiany którychkolwiek z jej Warunków i postanowień według swojego uznania

OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA

Następujące warunki dotyczą wszystkich ofert/promocji/prezentacji/konkursów ("oferty"), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej:

 • Oferty nie mogą być wykorzystywane jednocześnie z innymi ofertami, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 • Wszystkie oferty Vantage dotyczą wyłącznie ważnych kont STP i ECN. Konta centowe, konta w BTC i ETH nie kwalifikują się, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 • Klienci poleceni przez PAMM/MAM lub zarządzających pieniędzmi nie są uprawnieni do udziału w ofertach Vantage.
 • Wszystkie oferty Vantage są dostępne wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zarządzeniami dotyczącymi produktów.
 • Oferty Vantage nie mają na celu wpływania na preferencje ryzyka osoby ani zachęcania do handlu niezgodnego z własnymi strategiami. Klienci powinni upewnić się, że prowadzą swoje konto handlowe zgodnie z własnym poziomem komfortu.
 • Nowe konta podlegają zatwierdzeniu zgodnie z procedurą otwierania konta Vantage. Osoby składające wniosek o konto muszą zapoznać się z lokalnymi przepisami i regulacjami przed złożeniem wniosku w Vantage.
 • Vantage zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji klientów ubiegających się o kredyt handlowy z ofert Vantage, jeśli dokonają wpłat za pośrednictwem portfela elektronicznego/kanalów kryptowalut, w tym, lecz nie tylko, USDT, Neteller i Skrill.
 • Klientom nie wolno używać kredytu handlowego do zabezpieczania pozycji. Vantage zastrzega sobie prawo do anulowania uprawnień klienta do ofert bonusowych, usuwania części lub całości bonusów handlowych z ich konta handlowego oraz eliminowania części lub całości zysków wygenerowanych przez zabezpieczanie pozycji bez wcześniejszego zawiadomienia.
 • Vantage może wyłączyć i/lub anulować uczestnictwo klienta w swoich ofertach, jeśli: a) biorą udział w nadmiernym obrocie (otwieranie i zamykanie transakcji FX na marginesie lub CFD wyłącznie w celu skorzystania z oferty); b) biorą udział w zabezpieczaniu pozycji wewnętrznym lub zewnętrznym; c) naruszają Umowę Klienta lub warunki i postanowienia ofert. W takich przypadkach Vantage ma prawo usunąć z konta handlowego jakiekolwiek bonusy lub zachęty.
 • Vantage może wprowadzać zmiany w niniejszych warunkach i postanowieniach w dowolnym momencie i powiadomić Cię o takich zmianach, umieszczając zmodyfikowane warunki na stronie internetowej Vantage. Zaleca się regularne sprawdzanie tych Warunków i kontynuując korzystanie ze strony internetowej i usług Vantage, akceptujesz zmienione warunki. Vantage zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania ofert według własnego uznania, w dowolnym momencie.
 • W przypadku podejrzeń o nadużycie, oszustwo, nadużycie lub naruszenie warunków, Vantage może anulować, zmienić lub odwrócić nagrody lub zachęty promocyjne oraz wycofać uprawnienia uczestnika według własnego uznania. Ponadto Vantage zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, odrzucenia lub odmowy przyjęcia zgłoszenia do ofert lub uczestnika na każdym etapie ofert, bez wcześniejszego zawiadomienia lub odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby.
 • Decyzja lub postanowienie Vantage dotyczące przyznawania nagród, dyskwalifikacji uczestnika i/lub każdej sytuacji, w tym tych nieobjętych tymi Warunkami i Postanowieniami, będzie ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników ofert. Vantage nie jest zobowiązane do rozpatrywania ani odpowiadania na żadne zapytania, wyzwania lub apelacje skierowane przeciwko decyzji firmy dotyczącej ofert.
 • Klienci zgadzają się zrekompensować i zwolnić Vantage od wszelkich roszczeń, działań, szkód, odpowiedzialności, kosztów i wydatków (w tym opłat za usługi prawne) wynikających z ich udziału w ofertach, w tym naruszenia Warunków i Postanowień, naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów lub naruszenia praw stron trzecich. Vantage nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, wydatki lub szkody, jakie mogą powstać w związku z tą ofertą, o ile taka odpowiedzialność nie może być wyłączona na mocy prawa.
 • Vantage, jego spółki zależne, dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub zobowiązania poniesione przez klientów w wyniku udziału w ofertach, w tym, ale nie tylko, strat finansowych, awarii systemu, awarii technicznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności.
 • Vantage może wyłącznie zbierać i przetwarzać dane osobowe, które dostarczasz w związku z ofertami, za twoją wyraźną zgodą i w określonym celu. Twoje dane będą zarządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, aby zagwarantować twoją prywatność i bezpieczeństwo danych.
 • W przypadku wystąpienia niezgodności, angielska wersja tych warunków i postanowień będzie miała pierwszeństwo w przypadku przetłumaczenia warunków na język inny niż angielski.
 • Dostawcą tej oferty jest Vantage Global Limited (Nr rej. 700271).