Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

US

View More
Language
SEARCH
 • ALLE
  Handel
  Platformen
  Academie
  Analyse
  Promoties
  Over Ons
 • Search
Keywords
 • Forex
 • Vantage Rewards
 • Handelskosten
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Vantage Global Limited Vakantiehandelskorting

De Vakantiehandelskorting wordt aangeboden door Vantage, handelend onder Vantage Global Limited (Reg. Nr. 700271) (hierna "het Bedrijf" of "Vantage"), aan de cliënten van het Bedrijf.

Vantage Global Limited Vakantiehandelskorting

De Vakantiehandelskorting wordt aangeboden door Vantage, handelend onder Vantage Global Limited (Reg. Nr. 700271) (hierna "het Bedrijf" of "Vantage"), aan de cliënten van het Bedrijf.

VOORWAARDEN VAN PROMOTIES

1. Deze Promotie is beschikbaar van 13 november 2023 tot 17 december 2023 (beide data inbegrepen) of totdat het USD$50.000 terugbetalingsfonds volledig is opgebruikt, afhankelijk van wat het eerste plaatsvindt.

2. Door deel te nemen aan deze Promotie erkennen cliënten dat ze deze Voorwaarden en Bepalingen en de Cliëntovereenkomst hebben gelezen en ermee akkoord zijn gegaan zoals gepubliceerd op de website van het Bedrijf.

3. Deze Promotie staat open voor alle nieuwe en bestaande cliënten van Vantage met geregistreerde verblijfplaats in geselecteerde landen/regio's.

4. Cliënten dienen zich aan te melden voor de Promotie via het Cliëntenportaal of de APP om in aanmerking te komen en deel te nemen aan deze Promotie.

5. In aanmerking komende cliënten zullen een percentage korting ontvangen op spreads en commissiekosten voor in aanmerking komende transacties, met een maximum van USD$40 per week. Voor deze promotie zijn in aanmerking komende transacties beperkt tot gesloten posities die aan de volgende criteria voldoen:

5.1 Geopend en gesloten binnen dezelfde promotieweek;

5.2 Uitgevoerd op een positief accountsaldo (niet uitsluitend op krediet vertrouwend);

5.3 Minimaal 10 minuten opengehouden voor de gespecificeerde producten die hieronder staan vermeld:

Week Percentage (%) Korting & In aanmerking komende producten
Week 1 (13 November – 19 November 2023) 5% op Forex + 5% op Energie*
Week 2 (20 November – 26 November 2023) 5% op Goud + 10% op Digitale Munten
Week 3 (27 November – 3 December 2023) 5% op Forex + 10% op Aandelen
Week 4 (4 December – 10 December 2023) 5% op Edelmetalen*
Week 5 (11 December – 17 December 2023) 5% op Forex + 10% op Aandelen

*Raadpleeg Bijlage 1 voor aanvullende informatie over de Energie- en Edelmetalen producten.

6. Klanten aangebracht door de Introducing Broker (IB) komen niet in aanmerking om deel te nemen aan deze Promotie.

7. Na beoordeling en goedkeuring naar goeddunken van het Bedrijf, worden wekelijkse kortingen uitgegeven aan de in aanmerking komende rekeningen aan het einde van elke Week tijdens de Promotieperiode.

8. Vantage behoudt zich het recht voor om deze promotie te wijzigen, intrekken, opschorten, stopzetten of beëindigen of een van haar Voorwaarden en Bepalingen te wijzigen naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid.

9. In geval van dubbele inzendingen, inzending van onjuiste of vervalste informatie, vermoeden van wangedrag, fraude, misbruik of schending van de Voorwaarden en Bepalingen kan Vantage naar eigen goeddunken eventuele beloningen of promotie-incentives annuleren, wijzigen of ongedaan maken en de kwalificatie van een deelnemer intrekken. Bovendien behoudt Vantage zich het recht voor om een abonnement op de Promotie of deelnemer, op elk moment in de Promotie, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid voor een individu te diskwalificeren, af te wijzen of te weigeren.

10. De beslissing of oplossing van Vantage met betrekking tot de toekenning van alle prijzen, diskwalificatie van een deelnemer en/of in elke situatie, inclusief elke situatie die niet wordt gedekt door deze Voorwaarden en Bepalingen, zal bindend zijn voor alle deelnemers aan de Promotie. Vantage is niet verplicht om vragen, uitdagingen of beroepen tegen de beslissing van het Bedrijf met betrekking tot deze Promotie te behandelen of te beantwoorden.

11. Klanten erkennen en aanvaarden de inherente risico's verbonden aan de handel in derivaten en begrijpen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun handelsbeslissingen en acties. Vantage verstrekt geen financieel of beleggingsadvies. Klanten dienen onafhankelijk financieel advies in te winnen indien nodig.

12. Klanten stemmen ermee in om Vantage te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, acties, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met hun deelname aan de Promotie, inclusief schending van de Voorwaarden en Bepalingen, schending van toepasselijke wetten of voorschriften of inbreuk op rechten van derden.

13. Vantage, haar dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers of agenten zijn niet aansprakelijk voor verliezen, schade of aansprakelijkheden die klanten oplopen als gevolg van deelname aan de Promotie, waaronder maar niet beperkt tot financiële verliezen, systeemstoringen, technische problemen of andere onvoorziene omstandigheden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/promoties/weggeefacties/wedstrijden ("aanbiedingen"), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

 • Aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd met enige andere aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Alle Vantage-aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op geldige STP- en ECN-rekeningen. Cent-rekeningen, BTC- en ETH-valutarekeningen komen niet in aanmerking, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Klanten die zijn doorverwezen door een PAMM/MAM of vermogensbeheerder komen niet in aanmerking om deel te nemen aan enige Vantage-aanbiedingen.
 • Alle Vantage-aanbiedingen zijn alleen beschikbaar in overeenstemming met de toepasselijke wetten en productinterventiebesluiten.
 • Vantage-aanbiedingen zijn niet bedoeld om de risicovoorkeur van een individu te beïnvloeden of handel aan te moedigen die in strijd is met hun eigen strategieën. Klanten moeten ervoor zorgen dat ze hun handelsrekening beheren in overeenstemming met hun eigen comfortniveau.
 • Nieuwe accounts zijn onderworpen aan goedkeuring volgens de procedure voor het openen van een rekening van Vantage. Personen die een rekening aanvragen, dienen hun lokale wetten en voorschriften te raadplegen voordat ze zich aanmelden bij Vantage.
 • Vantage behoudt zich het recht voor om klanten te diskwalificeren van het claimen van een handelskrediet uit Vantage-aanbiedingen indien ze stortingen doen via e-wallets/digitale muntenkanalen, inclusief maar niet beperkt tot USDT, Neteller en Skrill.
 • Klanten mogen het handelskrediet niet gebruiken voor het afdekken van posities. Vantage behoudt zich het recht voor om de gerechtigdheid van een klant voor kredietbonusaanbiedingen te annuleren, gedeeltelijke of alle kredietbonussen van hun handelsrekening te verwijderen, en gedeeltelijke of alle winsten gegenereerd door het afdekken van posities te elimineren zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Vantage kan een klant uitsluiten en/of deelname aan haar aanbiedingen annuleren als: a) ze zich bezighouden met churnen (openen en sluiten van Margin FX- of CFD-transacties uitsluitend met als doel te profiteren van een aanbieding); b) ze zich bezighouden met interne of externe afdekking; c) ze de Klantovereenkomst schenden of de voorwaarden van enige aanbiedingen overtreden. In dergelijke gevallen heeft Vantage het recht om eventuele bonusbedragen of prikkels van de handelsrekening te verwijderen.
 • Vantage kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden en zal u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen door de gewijzigde voorwaarden op de Vantage-website te plaatsen. Het is raadzaam om deze voorwaarden regelmatig te controleren, en door door te gaan met het gebruik van de website en diensten van Vantage, accepteert u eventuele gewijzigde voorwaarden. Vantage behoudt het recht om aanbiedingen naar eigen goeddunken op elk moment te wijzigen of te annuleren.
 • In geval van vermoedelijk wangedrag, fraude, misbruik of schending van de voorwaarden, kan Vantage naar eigen goeddunken en absoluut het recht uitoefenen om beloningen of promotieprikkels te annuleren, te wijzigen of ongedaan te maken, en de gerechtigdheid van elke deelnemer in te trekken. Bovendien behoudt Vantage het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens een individu, een abonnement op de aanbiedingen of een deelnemer op elk moment in het proces te diskwalificeren, af te wijzen of te weigeren.
 • De beslissing of oplossing van Vantage met betrekking tot de toekenning van alle prijzen, diskwalificatie van een deelnemer en/of in elke situatie, inclusief die niet worden gedekt door deze voorwaarden, is definitief en bindend voor alle deelnemers aan enige aanbiedingen. Vantage is niet verplicht om te reageren op vragen, uitdagingen of beroepen die worden gedaan tegen de beslissing van het bedrijf met betrekking tot enige aanbiedingen.
 • Klanten stemmen ermee in Vantage schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, handelingen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met hun deelname aan enige aanbiedingen, inclusief schending van de voorwaarden, schending van toepasselijke wetten of voorschriften, of inbreuk op de rechten van derden. Vantage is niet verantwoordelijk voor enige verliezen, kosten, uitgaven of schade die kunnen ontstaan in verband met deze aanbieding, voor zover een dergelijke aansprakelijkheid niet door de wet kan worden uitgesloten.
 • Vantage, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, medewerkers of agenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schade of aansprakelijkheid die klanten oplopen als gevolg van deelname aan enige aanbiedingen, inclusief, maar niet beperkt tot, financiële verliezen, systeemstoringen, technische problemen of andere onvoorziene omstandigheden.
 • Vantage kan exclusief persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken die u verstrekt in verband met enige aanbiedingen, met uw uitdrukkelijke toestemming en voor het specifieke doel dat is vermeld. Uw gegevens zullen worden beheerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om zowel uw privacy als gegevensbeveiliging te waarborgen.
 • In geval van enige inconsistentie zal de Engelse versie van deze voorwaarden en bepalingen prevaleren indien de voorwaarden worden vertaald naar een andere taal dan het Engels.
 • De aanbieder van deze aanbieding is Vantage Global Limited (registratienummer 700271).

Bijlage 1

Beleggingscategorie Symbol Naam
Edelmetaal XAUAUD Goud vs. Australische dollar
XAUEUR Goud / Euro
XAUUSD Goud Amerikaanse dollar
XAGAUD Zilver vs. Australische dollar
XAGUSD Zilver Amerikaanse dollar
COPPER-C Koper
XPDUSD Palladium - Contant
XPTUSD Platina vs. Amerikaanse dollar
Energie CL-OIL Ruwe olie Future CFD (USD)
GAS-C Benzine
GASOIL-C LLaagzwavelige gasolie - Contant
NG-C Aardgas
UKOUSD Brent ruwe olie Contant
UKOUSDft Brent ruwe olie Future
USOUSD WTI ruwe olie Contant