Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

US

×

Bekijk herboren als handelaar

nl

View More
Language
SEARCH
 • ALLE
  Handel
  Platformen
  Academie
  Analyse
  Promoties
  Over Ons
 • Search
Keywords
 • Forex
 • Vantage Rewards
 • Handelskosten
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

AML-beleid

AML-beleid

Vantage zet zich in voor de hoogste normen op het gebied van naleving van de Antiwitwas (AML) en bestrijding van terrorismefinanciering (CTF). Om de overheid te helpen bij de bestrijding van de financiering van terrorisme en het witwassen van geld, vereist de wet dat alle financiële instellingen informatie verkrijgen, verifiëren en registreren die de identiteit van elke persoon die een rekening opent, identificeert.

Geld witwassen - het proces waarbij gelden, verkregen uit illegale activiteiten (zoals fraude, corruptie, terrorisme, enz.), worden omgezet in andere gelden of investeringen die er legitiem uitzien om de werkelijke bron van gelden te verbergen of te verdoezelen.

Het proces van geld witwassen kan worden onderverdeeld in drie opeenvolgende fasen:

 • Plaatsing. In deze fase worden gelden omgezet in financiële instrumenten zoals cheques, bankrekeningen en geldtransfers, of kunnen ze worden gebruikt voor de aankoop van hoogwaardige goederen die kunnen worden doorverkocht. Ze kunnen ook fysiek worden gedeponeerd bij banken en niet-bancaire instellingen (bijv. valutawisselkantoren). Om geen argwaan te wekken bij het bedrijf, kan de witwasser ook meerdere stortingen doen in plaats van het gehele bedrag in één keer te storten; deze vorm van plaatsing wordt smurfen genoemd.
 • Laagjes. Gelden worden overgeboekt of verplaatst naar andere rekeningen en andere financiële instrumenten. Dit wordt gedaan om de oorsprong te verhullen en de aanduiding van de entiteit die de meervoudige financiële transacties heeft verricht, te verstoren. Het verplaatsen van gelden en veranderen van hun vorm maakt het moeilijk om het witgewassen geld te traceren.
 • Integratie. Gelden komen weer in omloop als legitieme middelen om goederen en diensten te kopen.

Vantage houdt zich aan de principes van Antiwitwas en voorkomt actief alle acties die gericht zijn op of bijdragen aan het proces van legalisatie van illegaal verkregen gelden. AML-beleid betekent het voorkomen van het gebruik van de diensten van het bedrijf door criminelen met als doel witwassen van geld, financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten.

Om witwassen van geld te voorkomen, accepteert Vantage onder geen enkele omstandigheid contant geld. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elke operatie van een cliënt op te schorten die als illegaal kan worden beschouwd of die naar de mening van het personeel verband kan houden met witwassen van geld.

BEDRIJFSPROCEDURES

Vantage zorgt ervoor dat het te maken heeft met een echte persoon of rechtspersoon. Vantage voert ook alle vereiste maatregelen uit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, uitgevaardigd door de monetaire autoriteiten. Het AML-beleid wordt binnen Vantage nageleefd door middel van de volgende activiteiten:

 • kennismaking met uw klant-beleid en due diligence
 • monitoring van de activiteit van de cliënt
 • gegevensbewaring

KENNISMAKING MET UW KLANT EN DUE DILIGENCE

Vanwege de toewijding van het bedrijf aan de AML- en KYC-beleidslijnen, moet elke cliënt van het bedrijf een verificatieprocedure voltooien. Voordat Vantage begint samen te werken met de cliënt, zorgt het bedrijf ervoor dat voldoende bewijs wordt geleverd of andere maatregelen worden genomen die voldoende bewijs zullen opleveren van de identiteit van elke klant of tegenpartij. Het bedrijf past ook verscherpte controle toe op cliënten die in andere landen wonen die door geloofwaardige bronnen zijn geïdentificeerd als landen met ontoereikende AML-normen of die een hoog risico kunnen vormen voor criminaliteit en corruptie, en op uiteindelijke begunstigden die in genoemde landen wonen en waarvan de gelden afkomstig zijn.

INDIVIDUELE KLANTEN

Tijdens het registratieproces verstrekt elke cliënt persoonlijke informatie, namelijk: volledige naam; geboortedatum; land van herkomst; en volledig woonadres. De volgende documenten zijn vereist om de persoonlijke informatie te verifiëren: Een cliënt stuurt de volgende documenten (indien de documenten in niet-Latijnse tekens zijn opgesteld: om vertragingen in het verificatieproces te voorkomen, is het noodzakelijk om een notariële vertaling van het document in het Engels te verstrekken) vanwege de vereisten van KYC en om de opgegeven informatie te bevestigen:

 • Huidig geldig paspoort (met vermelding van de eerste pagina van het lokale of internationale paspoort, waar de foto en de handtekening duidelijk zichtbaar zijn); of
 • Rijbewijs met foto; of
 • Nationaal identiteitsbewijs (met zowel de voor- als achterkant);
 • Documenten ter bevestiging van het huidige permanente adres (zoals energierekeningen, bankafschriften, enz.) met vermelding van de volledige naam en woonplaats van de cliënt. Deze documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf de datum van indiening.

RECHTSPERSONEN

Indien het aanvragende bedrijf genoteerd staat aan een erkende of goedgekeurde effectenbeurs of wanneer er onafhankelijk bewijs is om aan te tonen dat de aanvrager een volledige dochteronderneming is of onder controle staat van een dergelijk bedrijf, zijn doorgaans geen verdere stappen vereist om de identiteit te verifiëren. Indien het bedrijf niet genoteerd is en geen van de belangrijkste directeuren of aandeelhouders al een rekening heeft bij Vantage, moeten de volgende documenten worden verstrekt:

 • Certificaat van oprichting of een nationaal equivalent daarvan;
 • Statuten en statutaire verklaring of een nationaal equivalent daarvan;
 • Certificaat van goed gedrag of ander bewijs van het geregistreerde adres van het bedrijf;
 • Besluit van het bestuur om een rekening te openen en bevoegdheid te verlenen aan degenen die deze zullen beheren;
 • Kopieën van volmachten of andere bevoegdheden verleend door de directeuren met betrekking tot het bedrijf;
 • Bewijs van identiteit van directeuren indien hij/zij namens de Klant met Vantage zal handelen (conform de regels voor identiteitsverificatie van individuen zoals hierboven beschreven);
 • Bewijs van identiteit van de uiteindelijke begunstigde(s) en/of de persoon(s) wiens instructies de gemachtigden op de rekening bevoegd zijn te handelen (conform de regels voor identiteitsverificatie van individuen zoals hierboven beschreven).

MONITORING VAN DE ACTIVITEIT VAN DE CLIËNT

Naast het verzamelen van informatie van de cliënten blijft Vantage de activiteit van elke cliënt monitoren om verdachte transacties te identificeren en te voorkomen. Een verdachte transactie staat bekend als een transactie die niet in overeenstemming is met de legitieme zakelijke activiteiten van de cliënt of de gebruikelijke transactiegeschiedenis van de cliënt, die bekend is vanuit de monitoring van de activiteit van de cliënt. Vantage heeft een systeem geïmplementeerd voor monitoring van genoemde transacties (zowel automatisch als, indien nodig, handmatig) om het gebruik van de diensten van het bedrijf door criminelen te voorkomen.

GEGEVENSBEWARING

Er moeten gegevens worden bewaard van alle transactiegegevens en gegevens die zijn verkregen voor het doel van identificatie, evenals van alle documenten die verband houden met witwaspraktijken (bijv. dossiers van meldingen van verdachte activiteiten, documentatie van monitoring van AML-rekeningen, enz.). Deze gegevens worden gedurende ten minste 7 jaar bewaard nadat de rekening is gesloten.

VEREISTEN VOOR STORTING EN OPNAME

Alle stortingen en opnames op handelsrekeningen bij Vantage moeten voldoen aan de volgende strikte vereisten:

 • Vanwege AML / CTF-wetten kan Vantage geen geld ontvangen of storten aan derden.
 • Gelden die naar Vantage worden gestuurd, moeten afkomstig zijn van een bankrekening, Credit/Debit card of een Alternatieve Betaalmethode (Skrill, China Union Pay, Neteller, Fasapay of andere) op dezelfde naam als de handelsaccountnaam bij Vantage.
 • Alle opnames van een handelsrekening moeten worden overgemaakt naar een bankrekening, Credit/Debit card of een Alternatieve Betaalmethode (Skrill, China Union Pay, Neteller, Fasapay of andere) op dezelfde naam als de handelsaccountnaam bij Vantage.
 • Alle verzoek tot opname worden verwerkt op basis van First-in-First-Out (FIFO) volgens de financieringsbron van oorsprong. Bijvoorbeeld, als een storting wordt gedaan via Debit/Credit Card, dan wordt een daaropvolgend opnameverzoek ontvangen. Het bedrag aan gelden dat wordt teruggestuurd naar de betreffende Debit/Credit Card, wanneer een opnameverzoek wordt ontvangen, mag niet meer bedragen dan het oorspronkelijke bedrag dat van dezelfde rekening is gestort. Winsten die worden behaald boven het gestorte bedrag worden overgemaakt naar een genoemde bankrekening; deze moet worden gehouden op dezelfde naam als uw handelsaccount.

VOORBEELDEN:

1. U hebt $100 gestort via Credit Card en hebt een winst van $1.000 behaald. Als u een opnameverzoek doet van $1.000, ontvangt u $100 op uw Credit Card en de resterende $900 op uw bankrekening.

2. U hebt $100 gestort via Skrill en $50 via Credit Card. Als u een Skrill-opnameverzoek doet van $120, ontvangt u $100 op Skrill en $20 op de kaart.

 • Alle initiële opnameverzoeken moeten worden geverifieerd op veiligheid en beveiliging door het verstrekken van een bankafschrift; dit bevat informatie over de rekeninghouder en bankgegevens. Vantage accepteert geen stortingen of opnames die zijn gedaan onder een andere naam dan de geregistreerde Vantage.
 • Als een handelsrekening is gecrediteerd op een manier die niet kan worden gebruikt voor opname van gelden, kunnen de gelden worden opgenomen naar een bankrekening op dezelfde naam als de handelsaccountnaam bij Vantage, mits de cliënt voldoende bewijs levert van de eigendom van de bankrekening waar de gelden vandaan komen, evenals de bestemmingsbankrekening.

Meer informatie over ons opnameproces vindt u hier.

GENOMEN MAATREGELEN

In gevallen waarin een poging wordt ondernomen om transacties uit te voeren waarvan Vantage vermoedt dat ze verband houden met witwassen van geld of andere criminele activiteiten, zal het handelen in overeenstemming met de geldende wetgeving en verdachte activiteiten melden aan de regulerende autoriteit.

Vantage behoudt zich het recht voor om elke operatie van een cliënt op te schorten die als illegaal kan worden beschouwd of die naar de mening van het personeel verband kan houden met witwassen van geld. Vantage heeft volledige discretie om tijdelijk het account van de verdachte cliënt te blokkeren of een bestaande cliëntrelatie te beëindigen.