Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.
View More
SEARCH
 • Бүгд
  АРИЛЖАА
  Палтаслит
  Академи
  Шинжилгээ
  Захидал
  Тухай
 • Search
Keywords
 • Форекс
 • Vantage Rewards
 • Арилжааны шимтгэл
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

VANTAGE УРАМШУУЛЛЫН НӨХЦӨЛ БА БОЛЗОЛУУД

VANTAGE УРАМШУУЛЛЫН НӨХЦӨЛ БА БОЛЗОЛУУД

2023 оны 3-р сарын 9-нээс хэрэгжиж эхлэх Vantage Global Limited(цаашид "Vantage" эсвэл "Компани" гэх) Компанийн үйлчлүүлэгчдэд Vantage Урамшууллыг (цаашид "Лояльти хөтөлбөр" гэх) санал болгож байна. Лояльти хөтөлбөр нь өөрөөр заагаагүй бол доор заасан нөхцөл, болзолын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна ("Хөтөлбөрийн дүрэм").

Хөтөлбөрийн дүрэм нь Лояльти хөтөлбөрийн гишүүд болон Компани хоорондын харилцааг зохицуулна (хамтад нь "Лояльти хөтөлбөрийн гишүүд", дангаар нь "Лояльти хөтөлбөрийн гишүүн", "Гишүүн" эсвэл "тэд"), үүнд Гишүүд өөрсдийн Vantage Урамшууллын зэрэглэлийг хэрхэн ахиулах/бууруулах, лояльти хөтөлбөрийн оноог ("V-Points") хэрхэн цуглуулах, хэрхэн урамшуулал авах зэрэг багтсан болно.

ГИШҮҮНЧЛЭЛ БА ЭРХ

1. Vantage дээр данс нээснээр үйлчлүүлэгчид гишүүний хувьд лояльти хөтөлбөрт автоматаар хамрагдах болно.

1.1 Арилжааны дансаа цэнэглэсэн гишүүд хөтөлбөрт бүрэн хамрагдах боломжтой. 1.2 Зөвхөн демо данстай эсвэл цэнэглээгүй арилжааны данстай гишүүд зөвхөн хязгаарлагдмал тооны даалгавруудаас оноо авах боломжтой бөгөөд оноогоо урамшуулал авахад ашиглах эрхгүй. Гэсэн хэдий ч арилжааны данс нээх эсвэл цэнэглэх хүртлээ оноогоо хуримтлуулах боломжтой.

2. Гишүүд [email protected] руу бичгээр мэдэгдэл илгээж энэхүү урамшуулалд хамрагдахгүй байх эрхтэй.

3. Гишүүн хөтөлбөрт үргэлжлүүлэн оролцох нь одоогийн нөхцөл, болзолуудыг автоматаар зөвшөөрсөнд тооцогдоно.

4. Vantage нь ямар ч үед өөрийн үзэмжээр аливаа гишүүнчлэлийг шалтгаантай эсвэл шалтгаангүйгээр цуцлах эрхтэй.

5. Гишүүн сайн санаж үйл ажиллагаа явуулаагүй, ерөнхий нөхцөл, болзолуудыг дагаж мөрдөөгүй ба/эсвэл аливаа сэжигтэй хүчирхийлэл, залилан мэхлэх үйл ажиллагаанд оролцсон гэдэгт итгэх үндэслэл байгаа бол аливаа оноо, урамшуулал, эрхийн бичиг эсвэл бусад сурталчилгааны урамшууллыг хасах, буцаах, цуцлах эрх Vantage-д бий.

V-POINTS

1. Дараах аргуудаар V-Points цуглуулж болно:

1.1 Арилжаа: Гишүүд доорх хүснэгтийн дагуу хаасан арилжааны нэрлэсэн дүнгээр $1 сая ам.доллар тутамд V-Points авах боломжтой.

Бүтээгдэхүүн/Зэрэглэл Хүрэл Мөнгө Алт Премиум
Форекс 100 150 200 250
Индексүүд 100 150 200 250
Үнэт металлууд 100 150 200 250
Зөөлөн түүхий эд 100 150 200 250
Эрчим хүч 100 150 200 250
ETF 100 150 200 250
Криптовалютууд 100 150 200 250
Хувьцааны CFD 100 150 200 250

1.1.1 Зөвхөн 5 болон түүнээс дээш лотны арилжааг энэхүү урамшуулалд тооцно. 1.1.2 V-Points тооцохын тулд нэрлэсэн дүнгийн тооцоог өдөр бүр 07:00:00PM (UTC+2) цагт хийнэ. 1.2 Даалгаврууд: Гишүүд нэмэлт оноо авахын тулд өдөр бүрийн, долоо хоног бүрийн, сар бүрийн ба/эсвэл түр зуурын даалгавруудад оролцож болно. Эдгээр даалгаврууд нь үе үе шинэчлэгдэх ба гишүүн бүрт тааруулсан байж болно. 1.2.1 Бүх өдрийн ажил алдаа 00:00:00 (UTC+2)-д шинэчлэгдэнэ.

2. Таны хуримтлуулсан V-Points зөвхөн нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй.

2.1 Онооны дуусах хугацаа нь шинэ арилжаа нээгдсэн цагаас хойш нэг жилийн хугацаанд автоматаар сунгагдана.

Жишээ нь:

Сүүлийн арилжааны огноо V-Points үндсэн дуусах огноо Сүүлийн арилжааны шинэ огноо V-Points дуусах шинэ огноо
2023 оны 5-р сарын 1 2024 оны 5-р сарын 1 2023 оны 5-р сарын 10 2024 оны 5-р сарын 10

2.2 Хэрэв ямар ч арилжаа гүйцэтгээгүй бол эхний авсан онооны хамгийн эрт дуусах хугацаанд үндэслэн бүх онооны хугацаа дуусна. 2.3 Хугацаа нь дууссан оноог сунгаж болохгүй.

УРАМШУУЛЛУУД

1. Лояльти хөтөлбөрт санал болгож буй урамшууллуудыг Vantage-аас тодорхойлдог бөгөөд үе үе өөрчлөгдөнө.

2. Гишүүд урамшуулал авахдаа V-Points зарцуулах боломжтой. Урамшуулал авахдаа бусад ямар нэгэн төлбөр төлөх аргатай хослуулах боломжгүй.

3. Авахад шаардагдах оноо, урамшуулал тус бүрийн нэмэлт нөхцөл, болзолуудыг доор жагсаав:

Урамшууллууд Шаардлагатай V-Points Нэмэлт нөхцөл ба болзолууд
Азын хүрд Нэмэлт эргэлт бүрт 100, өдөрт 5 хүртэлх удаа Гишүүн бүр өдөрт 1 удаа үнэгүй эргүүлэх эрхтэй.
Платинум зэрэглэлийн гишүүд нэмэлтээр үнэгүй эргүүлэх эрхтэй байх бөгөөд өдөрт нийтдээ 2 удаа үнэгүй эргүүлэх боломжтой.
Бэлэн мөнгө болгож авах $1 ам.доллар бүрт 200 Энэ бэлэн мөнгийг зарлагадаж авах ба шилжүүлэх боломжтой.
Бэлэн мөнгө болгож авах хамгийн доод хэмжээ нэг удаад $5 ам.доллар байна.
Өдөрт бэлэн мөнгө болгож авах хамгийн дээд хэмжээ $50 ам.доллар байна.
Азын сугалаа Тасалбар тутамд 50 Энэ бол долоо хоног тутмын азын сугалаа юм.
Тасалбар болгох огноо болон цаг Даваа гараг бүрийн 00:00:00AM (UTC+2) байна.
10 ялагчийг Даваа гараг бүр өдрийн 07:00:00PM (UTC+2) цагт Харилцагчийн портал дээр зарлах болно.
Ялагч нар $20 ам.доллар авах болно.
Депозитын буцаан олголт Ваучер бүр 2500 Ваучер бүр 5%-ийн буцаан олголттой, $50 ам.доллараар хязгаарлагдана.
Энэ эрхийн бичгийг депозит хийхдээ гараар тохируулах шаардлагатай.
Энэхүү эрхийн бичиг олгогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй.
Алдагдлаас сэргийлэгч Ваучер бүр 1000 Энэ эрхийн бичгийг гар аргаар идэвхжүүлэх шаардлагатай. Идэвхжүүлсний дараа шинээр нээсэн эхний арилжаа тэмдэглэгдэх болно.Хэрэв тэмдэглэгдсэн арилжаа алдагдалтай хаагдсан бол гишүүд алдагдлынхаа талыг бууруулах боломжтой ба $30 ам.доллараар хязгаарлагдана.
Алдагдлаас сэргийлэлтэд хамрагдсан дүнг 1 өдрийн дотор арилжааны дансанд буцаан олгоно.
Энэхүү эрхийн бичиг олгогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй.
Нэг удаад зөвхөн 1 Алдагдлаас сэргийлэх ваучер ашиглах боломжтой ба Ашиг өсгөгчийн хамт ашиглах боломжгүй.
Ашиг өсгөгч Ваучер бүр 1000 Энэ эрхийн бичгийг гар аргаар идэвхжүүлэх шаардлагатай. Идэвхжүүлсний дараа шинээр нээсэн эхний арилжаа тэмдэглэгдэх болно.Хэрэв тэмдэглэгдсэн арилжаа ашигтай хаагдсан бол гишүүд ашгаа хоёр нугалах боломжтой ба $30 ам.доллараар хязгаарлагдана.
Ашиг өсгөгчийн дагуу олсон нэмэлт ашиг 1 хоногийн дотор таны дансанд нэмэгдэх болно.
Энэ эрхийн бичиг олгогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй.
Нэг удаад зөвхөн 1 Ашиг өсгөгч ваучер ашиглах боломжтой ба Алдагдлаас сэргийлэгчийн хамт ашиглах боломжгүй.

ЗЭРЭГЛЭЛ БА ДАВУУ ТАЛУУД

1. Энэхүү хөтөлбөрт Хүрэл, Мөнгө, Алт, Платинум зэрэг өөрийн давуу талуудтай 4 зэрэглэл байдаг. Гишүүн бүрийн зэрэглэлийг 90 хоногийн хугацаанд хийсэн арилжааны нэрлэсэн дүнгээр (хаасан арилжаа) тодорхойлно.

Урамшууллын зэрэглэл Хүрэл Мөнгө Алт Премиум
Ахиулах: Нэрлэсэн дүн (сая) 0 – 2.99 3 – 14.99 15 – 59.99 ≥ 60

1.1 Зөвхөн 5 болон түүнээс дээш лотны арилжааг энэхүү урамшуулалд тооцно. 1.2 Зэрэглэл тогтоох нэрлэсэн дүнгийн тооцооллыг өдөр бүр 07:00:00PM (UTC+2) цагт хийнэ.

2. Гишүүд өөрсдийн зэрэглэлээ ахиулж нэмэлт давуу тал эдлэх боломжтой.

Урамшууллын зэрэглэл Хүрэл Мөнгө Алт Премиум
Нэрлэсэн дүнгийн нэг сая тутмын V-Points
(аль ч бүтээгдэхүүн)
100 150 200 250
Шимтгэлгүй ваучер
(зөвхөн эхний дэвшилтэд хамаатай)
2 эрхийн бичиг, тус бүр $10 ам.доллараар хязгаарлагдана 3 эрхийн бичиг, тус бүр $10 ам.доллараар хязгаарлагдана 5 эрхийн бичиг, тус бүр $10 ам.доллараар хязгаарлагдана 10 эрхийн бичиг, тус бүр $10 ам.доллараар хязгаарлагдана
Өдөр тутмын үнэгүй эргүүлэх эрх
(зөвхөн азын хүрдэнд хамаарна)
Өдөрт 1 эргүүлэх эрх Өдөрт 1 эргүүлэх эрх Өдөрт 1 эргүүлэх эрх Өдөрт 2 эргүүлэх эрх
Өдөр тутамын Форекс сигналууд Мэдээ мэдээлэл Subscription Идэвхгүй байна Идэвхтэй байна Идэвхтэй байна Идэвхтэй байна

3. Гишүүд анх удаа зэрэглэл ахих бүртээ шимтгэлгүй ваучер авах болно.

3.1 Энэхүү эрхийн бичиг зөвхөн хүчинтэй ECN дансанд хамаарна. 3.2 Энэ эрхийн бичгийг гар аргаар идэвхжүүлэх шаардлагатай. Энэхүү эрхийн бичгийг идэвхжүүлснээр таны ECN дансанд шинээр нээсэн арилжаа тэмдэглэгдэж, хураамжаас чөлөөлөгдөх эрхтэй болно. 3.3 Худалдаа хийгдэхэд тухайн худалдааны төлбөрийг энгийн дүнд төлнө. Худалдаа хаагдаж дууссаны дараа, холбогдсон худалдааны хаалтын хэмжээний дагуу төлсөн төлбөрийг 1 өдөрт худалдааны дансруу буцаан авна.

4. Silver, Gold, Platinium зэрэглэлийн гишүүд манай Trading Center-ийн урамшуулалд оролцож, өдөр бүр үнэ төлбөргүй форекс сигнал хүлээн авах эрхтэй.

4.1 Trading Central-ийн урамшуулалд бүртгүүлэх, гишүүд дараах холбоосоор бүртгүүлэх шаардлагатай: https://www.vantagemarkets.com/mn/analysis/trading-signal/.

5. Зэрэглэл тогтоох системийн Үйлчилгээний хугацаа ("ҮХ") нь 90 хоног байна. Гишүүд одоогийн зэрэглэлээ хадгалахын тулд үйлчилгээний хугацаа бүрт дор хаяж 10 хаасан арилжаа хийх шаардлагатай.

5.1 Гишүүд 5-р заалтыг биелүүлээгүй бол дүгнэх бүрт хамгийн доод зэрэглэлд хүрэх хүртэл нь нэг зэрэглэлээр бууруулна. Хүрэл.5.2 Гишүүн дараагийн зэрэглэл рүү ахих үед ҮХ шинэчлэгдэх болно.

Жишээ нь:

Хувилбар Үндсэн ҮХ Шинэ ҮХ
Гишүүн 2023 оны 2-р сарын 1-ний өдрөөс арилжаа хийж эхэлсэн 2023 оны 2-р сарын 1-ээс 2023 оны 5-р сарын 1 хүртэл Байхгүй
Гишүүн 2023 оны 3-р сарын 3-нд нэрлэсэн дүнгээр 3 саяд хүрч Мөнгө зэрэглэл рүү дэвшсэн 2023 оны 2-р сарын 1-ээс 2023 оны 5-р сарын 1 хүртэл 2023 оны 3-р сарын 3-аас 2023 оны 5-р сарын 31 хүртэл
Гишүүн ҮХ (2023 оны 3-р сарын 3-аас 2023 оны 5-р сарын 31 хүртэл) хугацаанд 15 арилжаа хааж 2023 оны 6-р сарын 1-нд урьдын Мөнгө зэрэглэлээ хадгалж үлдсэн 2022 оны 6-р сарын 1-ээс 2022 оны 8-р сарын 29 хүртэл Байхгүй
Гишүүн 2023 оны 8-р сарын 10-нд нэрлэсэн дүнгээр 15 саяд хүрч Алт зэрэглэл рүү дэвшсэн 2022 оны 6-р сарын 1-ээс 2023 оны 8-р сарын 29 хүртэл 2022 оны 8-р сарын 10-наас 2023 оны 11-р сарын 7 хүртэл
Гишүүн ҮХ (2023 оны 8-р сарын 10-аас 2023 оны 11-р сарын 7 хүртэл) хугацаанд 7 арилжаа хааж 2023 оны 11-р сарын 8-нд Мөнгө зэрэглэл рүү буурсан 2023 оны 11-р сарын 8-наас 2024 оны 2-р сарын 5 хүртэл Байхгүй

ЕРӨНХИЙ

1. Энэхүү хөтөлбөр нь зөвхөн хүчинтэй STP болон ECN дансуудад хүчинтэй. Центийн данс, копи арилжааны данс, PAMM/MAM доорх дансуудад хамаарахгүй.

2. Тодорхой хөтөлбөр, зэрэглэлийн давуу тал, шагнал урамшуулал нь тус тусдаа заасны дагуу өөрийн багц нөхцөл, болзолуудтай байж болно.

3. Энэхүү хөтөлбөр нь хувь хүний эрсдэлийн давуу талыг өөрчлөх, эсвэл хувь хүмүүсийг өөрсдийн арилжааны стратегид үл нийцэх байдлаар арилжаа хийхийг дэмжих зориулалтгүй.

4. Гишүүд өөрт тохиромжтой арилжааны түвшинд нийцүүлэн арилжааны дансаа удирдах хэрэгтэй ба Компаниас тогтоосон нөхцөл, болзолуудтай нийцэх ёстой.

5. Шинэ данснуудыг Vantage-ийн данс нээх журмын дагуу баталгаажуулах ёстой. Данс нээлгэх хүсэлт өгсөн хувь хүмүүс Vantage дээр данс нээхийн өмнө дотоодын хууль дүрэм, зохицуулалтуудыг шалгах ёстой.

6. Vantage нь ямар ч үед урьдчилж мэдэгдэх эсвэл мэдэгдэлгүйгээр эдгээр Хөтөлбөрийн дүрмүүдийг, оноо цуглуулах, урамшуулал авах бүтцийг засварлах, өөрчлөх эсвэл нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхтэй. Эдгээр өөрчлөлтүүд нь онооны үнэлгээ эсвэл зарим Урамшууллыг өөрийн болгох чадамжид нөлөөлөх эсэхээс үл хамаарна. Гишүүд Хөтөлбөрийн дүрэм болон Хөтөлбөрийн дүрмийн өөрчлөлтийн талаар мэдээл авч байх үүрэгтэй. Гишүүд Лояльти хөтөлбөрт үргэлжлүүлэн оролцох нь Хөтөлбөрийн дүрмийн өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

7. Vantage нь өөрийн үзэмжээр аливаа урамшуулалд оролцох хүсэлт, оролцооноос татгалзах эрхтэй бөгөөд татгалзах болсон шалтгааныг тайлбарлах юм уу үндэслэлээр хангахгүй.

8. Vantage нь үйлчлүүлэгчийн гэрээ эсвэл урамшууллын нөхцөл, болзолуудыг зөрчсөн үйлдэл гаргасан эсвэл залилан мэхлэх үйл ажиллагаа явуулсанд сэжиглэгдэж байгаа бол үйлчлүүлэгчийг өөрийн үзэмжээр энэ хөтөлбөрт оролцуулахаас татгалзах эрхтэй. Зөрчсөн тохиолдолд Vantage нь аливаа оноо, урамшуулал, эрхийн бичиг эсвэл бусад сурталчилгааны урамшууллыг хасах, буцаах, цуцлах эрхтэй.

9. Vantage нь бүх идэвхтэй гишүүдэд урьдчилан мэдэгдэх эсвэл мэдэгдэлгүйгээр лояльти хөтөлбөрийг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн цуцалж болно. Лояльти хөтөлбөр дуусгавар болсны дараа бүх ашиглаагүй V-Points нь ямар ч үүрэг, хариуцлага хүлээхгүйгээр хураагдах бөгөөд ямар ч шагнал урамшуулал олгогдохгүй болно.

10. Аливаа эргэлзээнээс зайлсхийхийн тулд Vantage нь үнэнч хэрэглэгчийн хөтөлбөртэй холбоотойгоор учирч болох алдагдал, өртөг, зардал, хохирлыг хариуцахгүй.

11. Vantage Урамшууллын материалууд нь бусад хэл дээр байх ба ямар нэгэн зөрүү үүссэн тохиолдолд лавлах цор ганц хувилбар нь Англи хэл дээрх хувилбар байна.

12. Энэхүү урамшуулал нь Vantage Global Limited компанийх болно (VFSC reg. no. 700271).