Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

×

Үзэх Шинэчлэгдсэн арилжаагаа

mn

View More
SEARCH
 • Бүгд
  АРИЛЖАА
  Палтаслит
  Академи
  Шинжилгээ
  Захидал
  Тухай
 • Search
Keywords
 • Форекс
 • Vantage Rewards
 • Арилжааны шимтгэл
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Aml бодлого

Aml бодлого

Vantage is committed to the highest standards of the Anti-Money Laundering (AML) compliance and Counter-Terrorism Financing (CTF). To help the government fight the funding of terrorism and money laundering activities, law requires all financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies each person opening an account.

Мөнгө угаах - Хууль бус үйл ажиллагааг хөрвүүлэх, хөрвүүлэх үйл явц (луйвар, авлига, терроризм гэх мэт.)

Мөнгө угаах үйл явцыг гурван дараалан гурван шатанд хувааж болно.

 • Байршуулах. Энэ үе шатанд хөрөнгийг чек, банкны данс, банкны данс, мөнгө шилжүүлэх, эсвэл мөнгө шилжүүлэхэд ашиглахад ашигладаг. Тэд мөн банк, банкны бус байгууллагуудад бие махбодийн болон банкны бус байгууллагуудад хадгалагдаж болно (жишээ нь, валютын солилцоо). Компанийн сэжигтэй байдлаас зайлсхийхийн тулд угаалгын өрөнд нэг удаа нэмж оруулж магадгүй, байрлуулахын оронд хэд хэдэн хадгаламж, байр сууриа илэрхийлдэг.
 • Давхарга. Санхүүжилтийг шилжүүлж эсвэл бусад дансанд шилжүүлсэн эсвэл шилжүүлсэн. Энэ нь гарал үүслийг үл тоомсорлож, санхүүгийн олон гүйлгээг хийсэн аж ахуйн нэгжийн шинж тэмдгийг задалдаг. Маягтыг тойрон хөдөлж, өөрчлөгдөж, тэдний хэлбэрийг өөрчлөх нь мөнгөө угаахад хэцүү болгодог.
 • Нэгтгэх. Санхүүжилт нь бараа, үйлчилгээг худалдан авах нь хууль ёсны гэж нэрлэдэг.

Vantage нь мөнгө угаах эсрэг зарчмуудыг дагаж мөрдөж, хууль бусаар олж авсан хөрөнгийг хууль ёсны болгох үйл явцыг дагаж мөрддөг. AML бодлогын бодлого нь компанийн үйлчилгээг гэмт хэрэгтнээс урьдчилан сэргийлэх, террорист санхүүжилт, бусад эрүүгийн үйл ажиллагааг ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэрэгсэл юм.

Мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх, Vantage} Аливаа нөхцөл байдлаас авах, бэлэн мөнгө төлөхгүй. Компани нь хууль бус гэж үзэж болох аливаа үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагааг түдгэлзүүлэх, ажилтнуудын өмнө мөнгө угаахтай холбоотой байж болно.

Компанийн журам

Vantage нь жинхэнэ хүн эсвэл хууль ёсны аж ахуйн нэгжтэй харьцаж байгаа эсэхийг шалгаарай. Vantage Мөнгөний эрх баригчид гаргасан хууль тогтоомж, журмын дагуу шаардлагатай бүх арга хэмжээг гүйцэтгэдэг. AML бодлогыг Vantage дотор Vantage -ийг дагаж мөрдөж байна.

 • Үйлчлүүлэгчийн бодлогын болон зохих ёсоор хичээллэх
 • Үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагааг хянах
 • бичлэгийн хадгалах

Таны үйлчлүүлэгч болон зохих ёсоор хичээллэх

AML болон KYC-ийн бодлого, КОМПАНИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, КОРРИГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ Баталгаажуулах процедурыг дуусгах ёстой. Өмнө нь {баян} нь үйлчлүүлэгчтэйгээ хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн бөгөөд компани нь ямар ч үйлчлүүлэгч эсвэл эсрэг талын иргэний үнэмлэхийг бий болгоход хүргэдэг бусад арга хэмжээ юм. Компанид нийцэж байгаа бөгөөд итгэмжлэгдсэн эх үүсвэрүүд нь итгэмжлэгдсэн эх сурвалжууд, итгэмээргүй эх сурвалжууд нь итгэмжлэгдсэн эх үүсвэр, авлига, авлига, авлига, авлига, авлига, авлига, авлига, авлига, авлига, нэрлэсэн орнуудаас үүдэлтэй.

Бие даасан үйлчлүүлэгчид

Бүртгүүлэх явцад үйлчлүүлэгч бүр хувийн мэдээлэл өгдөг, тусгайлан: бүтэн нэр; төрсөн өдөр; гарал үүслийн улс; болон бүрэн орон сууцны хаяг. Хувийн мэдээллийг баталгаажуулахын тулд дараахь баримт бичгийг дараахь баримт бичгийг оруулах шаардлагатай байна англи хэл дээрх баримт бичиг) KYC-ийн шаардлагын дагуу, заагдсан мэдээллийг баталгаажуулах:

 • Одоогийн хүчинтэй паспорт (зураг, олон улсын паспортыг харуулсан, зураг, гарын үсэг тодорхой харагдаж байна. эсвэл
 • Гэрэл зураг агуулсан жолооны үнэмлэх; эсвэл
 • Үндэсний иргэний үнэмлэхний карт (урд болон арын хуудсыг хоёуланг нь харуулна);
 • Одоогийн байнгын хаягийг (ашиглалтын төлбөр, банкны нэхэмжлэл гэх мэт) үйлчлүүлэгчийн овог нэр, оршин суугаа газар агуулсан. Эдгээр баримт бичиг нь өргөдөл гаргасан өдрөөс 3 сараас дээш настай байх ёсгүй.

Корпорацийн харилцаатай

Өргөдөл гаргагчийн компани нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн эсвэл батлагдсан хөрөнгийн солилцооны бүртгэлд бүртгэгдсэн эсвэл ийм компанийг баталгаажуулах, иргэний үнэмлэхийг баталгаажуулах нь таних тэмдэглэгээ нь ердийнхийг баталгаажуулах арга хэмжээ юм Шаардлагатай. Компани нь тохиромжгүй бөгөөд үндсэн захирлын болон хувьцаа эзэмшигчдийн аль нь ч байхгүй бөгөөд аль нь ч Vantage -тэй данстай, дараахь баримт бичигтэй байх ёстой.

 • Нэгтгэсэн эсвэл ямар нэгэн улсын эквивалент гэрчилгээ;
 • Санамж бичиг, холбоо, хууль тогтоомжийн тухай өгүүлэл, нийтлэг мэдэгдэл эсвэл аливаа улсын эквивалент;
 • Компанийн бүртгэлтэй хаяг эсвэл бусад бүртгэлийн гэрчилгээ;
 • Төлөөлөгчдийн шийдвэрийг шалгахыг нээж, найдвартай, хамаармаг;
 • Компанийн холбоотой захирлын хэрэглээний эрх бүхий байгууллагуудын хувьцааны хуулбар;
 • Төлөөлөгчийн нэрийн нотлох баримт нотолгоог баталгаажуулах болно.
 • Proof of identity of the beneficial owner(s) and/or the person(s) on whose instructions the signatories on the account are empowered to act (according to the Individual identity verification rules described above).

Үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагааг хянах

Үйлчлүүлэгчдээс мэдээлэл цуглуулахаас гадна Vantage нь үйлчлүүлэгч бүрийн үйл ажиллагааг тодорхойлох, аливаа сэжигтэй гүйлгээг хянах ажиллагааг үргэлжлүүлэн хянах болно. Сэжигтэй гүйлгээг үйлчлүүлэгчийн хууль ёсны бизнес эсвэл үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагааны хяналтын хяналтын хяналтаас үл хамаарах гүйлгээ гэж нэрлэдэг. Vantage нь нэртэй гүйлгээг (автомат, шаардлагатай, гарын авлага) гэмт хэрэгтнүүд ашиглан гэмт хэрэгтнүүд ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэгжүүлсэн.

Бичлэгийн хадгалах

Бичлэгийг бүх гүйлгээ хийх, эсвэл сэжигтэй үйл ажиллагааны талаар олж авсан бүх баримт бичиг, өгөгдөл (жишээ нь сэжигтэй үйл ажиллагааны тайлан). Энэ бүртгэлийг данс хааснаас хойш дор хаяж 7 жилийн турш хадгалдаг.

Хадгаламж, татан авах шаардлагыг

Бүх хадгаламж, данснаас мөнгө авах, Vantage -тэй хамт хадгалсан худалдаа.

 • AML / CTF-ийн хуулийн дагуу Vantage нь гуравдагч этгээдэд хөрөнгө оруулалт хийх боломжгүй.
 • Vantage Vantage нь банкны дансанд байх ёстой.
 • Худалдааны дансанд буцааж авсан бүх хөрөнгө нь банкны дансанд орох ёстой.
 • Нэмэлт хүсэлтийг эх сурвалжийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийн дагуу эхний эхэнд (FINTO) боловсруулж боловсруулдаг. Жишээлбэл, хадгаламж нь дебит / зээлийн картаар хийгдсэн; Дараа нь дараагийн татан авах хүсэлтийг хүлээн авна. Холбогдох дебит / кредит карт руу буцсан мөнгийг хүлээн авах хүсэлтийг хүлээн авах хүсэлтийг хүлээн авсны дараа хүлээн авах хүсэлтийг хүлээн авах боломжтой. Хадгалагдсан дүнгээс хэтрүүлсэн ашиг орлого нь нэрлэсэн банкны дансанд шилжүүлнэ; таны худалдааны данстай ижил нэртэй байх ёстой.

Жишээ:

1. Та кредит картаар 100 доллараар хадгалагдаж, $ 1,000-ийн ашиг олсон. $ 1,000-аас татан авах хүсэлт гаргаж, та өөрийн зээлийн картанд 100 доллар авах болно.

2. Та Skrill-ээр дамжуулан 100 доллараар Skrill болон $ 50-ыг зээлийн картаар дамжуулан хадгалсан. Skrill-ийг 120 доллараар авах хүсэлт гаргахыг хүсч байвал та Skrill-д 100 доллар авах болно.

 • Бүх анхны татан авалтыг банкны тайланг хангах замаар аюулгүй байдлын болон аюулгүй байдлыг хангах үүднээс аюулгүй байдлыг хангах ёстой; дансны эзэмшигч, банкны дэлгэрэнгүй мэдээллийг багтаасан болно. Vantage нь бүртгэлтэй Vantage -д өөр нэрээр хийсэн хадгаламж эсвэл мөнгө гаргахгүй.
 • Хэрэв Худалдааны дансыг татан буулгахад ашиглах боломжгүй байгаа бол хөрөнгө оруулалтын дансны дансанд байрлах хөрөнгө оруулалтыг {Vantage ource eford and} -ийг банкны дансанд оруулсан болно банкны данснаас санхүүжүүлсэн хөрөнгө, банкны данснаас ирсэн банкны данс.

More information about our withdrawal process can be found here.

Авсан арга хэмжээ

Мөнгө угаахтай холбоотой согтууруулах ундаа хэрэглэсэн гэсэн оролдлогод Vantage Сэжигтэн эсвэл бусад эрүүгийн үйл ажиллагаа, эрх мэдэлтэй байгаа хууль тогтоомжийн дагуу, сэжиг бүхий үйл ажиллагааны талаар үргэлжлүүлж, сэжигтэй үйл ажиллагааг зохицуулах болно.

{Vanting} Үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагааг хууль бус гэж үзэж болох эсвэл ажилтнуудад мөнгө угаахтай холбоотой аливаа үйлчлүүлэгчийн үйлдлийг түр зогсоох эрхийг нөөцлөнө. Vantage нь сэжигтэй үйлчлүүлэгчийн дансыг түр хугацаагаар хаах эсвэл одоо байгаа үйлчлүүлэгчийн харилцааг цуцлах эсвэл дуусгах.