Боловсролоор амьдрах

Хүлээн авсан хүмүүсийн амьжиргааг сайжруулахын тулд боловсролын хүчийг бид ойлгож байна. Боловсрол, боловсрол нь тэгш бус хэвээр байна. Vantage}, бид хүн бүрт илүү тэгш ертөнцийг бий болгохын тулд хүч чадлыг хамгийн их байлгахын тулд хичээнэ. Тиймээс хэн ч үлдэхгүй.

ESG

Vantage нь arear-ийг дэмждэг

Vants нь Австралид байрлах НҮБ-ын Дүрвэгсди, НҮБ-ыг дэмжиж, НҮБ-ын эзэдээс хамгаалах, НҮБ-ыг нэгдсэн.

ESG

Маргааш удирдагчид хүч чадалтай

Vanting Стамфордын олон улсын их сургууль (STIU) нь санхүүгийн боловсролыг санхүүгийн боловсролоор хангах.

ESG