Цагаан сарын урамшуулал
Сар шинээ тэмдэглэнгээ
урамшуулал аваарай
$10,000* хүртэлх
шагналын сан

Депозит хийх хугацаа: 2022 оны 02.01-нээс 03.31 хүртэл
Арилжаа хийх хугацаа: 2022 оны 02.01-нээс 05.31 хүртэл

Шагнал

 • 1-р байр
  IWC Schaffhausen бугуйн цаг
  IW356527 автомат Portofino

  Нөхцөл

  Нийт Депозит: $200,000 эсхүл дээш

  Арилжааны лот: 3,388 лот

 • 2-р байр
  16-инч Macbook Pro -512GB
  SSD багтаамжтай

  Нөхцөл

  Нийт Депозит: $100,000 -$199,999

  Арилжааны лот: 1,666 лот

 • 3-р байр
  iPhone 13 Pro - 1TB

  Нөхцөл

  Нийт Депозит: $50,000-$99,999

  Арилжааны лот: 1,000 лот

 • 4-р байр
  Apple Series 7 бугуйн цаг

  Нөхцөл

  Нийт Депозит: $20,000 -$49,999

  Арилжааны лот: 400 лот

 • 5-р байр
  $120 USD Apple бэлгийн карт +
  Airpods 3-р үе

  Нөхцөл

  Нийт Депозит : $10,000 -$19,999

  Арилжааны лот : 200 лот

 • 6-р байр
  $50 USD Apple бэлгийн карт +
  Homepod Mini

  Нөхцөл

  Нийт Депозит: $5,000 -$9,999

  Арилжааны лот: 100 лот

 • 7-р байр
  $40 USD Apple бэлгийн карт

  Нөхцөл

  Нийт Депозит: $2,000 -$4,999

  Арилжааны лот: 30 лот

 • 8-р байр
  $20 USD Apple бэлгийн карт

  Нөхцөл

  Нийт Депозит: $1,000 -$1,999

  Арилжааны лот: 20 лот

*Бүхий л зургууд нь сурталчилгааны зориулалттай болно

Боломжоо ашиглан
шагналуудаас аваарай!!!

Ерөнхий нөхцөл