Зарлага гаргах

Vantage -ийн арилжааны
данснаас зарлагын хүсэлт илгээх

Данс Нээх

Хэрхэн зарлага гаргах вэЯ

Та өөрийн Vantage-ийн харилцагч нарын булангаас зарлага гаргах хэсгийг дарж үргэлжлүүлэх боломжтой.

client portal login

Анхааруулга: Та өөрийн дансанд зарлага гаргахад хүрэлцэх хэмжээний хөрөнгө байгаа эсэхээ шалгана уу? Хангалттай хөрөнгө байхгүй тохиолдолд таны хүсэлтийг түтгэлзүүлэх болно.

Notes to consider before making a withdrawal

 • Before submitting a withdrawal request, please ensure that the requested amount is equal to or above the minimum required amount for each withdrawal methods shown in the table below.
 • Otherwise, you may need to top up your account balance to or above the suggested minimum before withdrawing.
Withdrawal Methods Upper Limit per transaction Lower Limit per transaction
Credit Card Depends on how much you deposited
with your card
No limit
International Bank Transfer No limit No limit
Thailand Local Bank Transfer 8,500 USD 15 USD
Malaysia Local Bank Transfer 2,300 USD 15 USD
Vietnam Local Bank Transfer 13,000 USD 15 USD
Indonesia Local Bank Transfer 3,500 USD 15 USD
Philippines Local Bank Transfer 1,900 USD 1 USD
Nigeria Local Bank Transfer 4,800 USD 1 USD
India Local Bank Transfer 2,700 USD 10 USD
Laos Local Bank Transfer 14,000 USD 20 USD
UnionPay/MobilePay 4,500 USD 45 USD
Astropay 10,000 USD 5 USD
FasaPay 25,000 USD 0.1 USD
Skrill No limit No limit
Neteller 500,000 USD No limit
Sticpay 300,000 USD No limit
Bitwallet No limit 1 USD
Cryptocurrency-USD/BTC No limit 10 USD
Perfect Money No limit 0.01 USD/EUR
 • Vantage нь орлого зарлагын шимтгэл авахгүй. Гэхдээ гадаадын банк болон тэдгээр шимтгэлүүд нь Vantage-ээс хараат бус аль нэг талаас зуучлалын шилжүүлгийн төлбөрийг (шимтгэл) татаж болохыг анхаарна уу. Ийм шимтгэл (төлбөрийг) харилцагч хариуцна.
 • AML / CTF-ийн хуулиудын дагуу Vantage нь гуравдагч этгээдэд хөрөнгө оруулах боломжгүй. Таны данснаас татсан бүх мөнгө таны Vantage арилжааны данстай ижил нэр дээр байгаа дансанд орох ёстой.
 • Татаж авах бүх хүсэлтийг анхны эх үүсвэрийн дагуу боловсруулдаг. Жишээлбэл, хадгаламжийг Дебит / Зээлийн картаар орлого хийгдсэн; дараа нь зарлага гаргах хүсэлт ирүүлсэн гэвэл. Зарлагын хүсэлтийг хүлээн авахдаа холбогдох Дебит / зээлийн карт руу шилжүүлэх ба анх орлого хийсэн карт руу зөвхөн хийхээс гадна, анхны орлого болон зарлага тэнцүү байна. Оруулсан дүнгээс илүү гарсан аливаа ашгийг таны санал болгосон банкны дансанд шилжүүлнэ. Таны арилжааны данс болон санал болгосон банкны данс ижил нэртэй байх ёстой.
 • Хэрэв та Vantage App програмаар дамжуулан орлого хийсэн эсвэл Канадад амьдардаг бол NAB гарцын хязгаарлалтын улмаас зээлийн картаар дамжуулан авах боломжгүй байж магадгүй юм. Үүний оронд таны хөрөнгийг таны банкны дансанд шилжүүлнэ.
 • Дебит / Зээлийн картаар хүссэн зарлагын өргөдөл нь анхны орлого хийсэн карт байхаас гадна орлогын үеийн дүнтэй ижил хэмжээнд байна
 • Дебит / Зээлийн картын буцаан олголт нь Vantage-ээс амжилттай батлагдсаны дараа 3-5 ажлын өдрүүдэд танд очих болно.
 • Татаж авах бүх хүсэлтийг банкны мэдэгдэл гаргаж аюулгүй байдал, аюулгүй байдлыг хангах ёстой. үүнд данс эзэмшигчийн мэдээлэл, банкны дэлгэрэнгүй мэдээлэл орно. Бүртгэгдсэн худалдааны дансанд өөр нэрээр хийсэн хадгаламж, татан авалтыг бид хүлээн авахгүй.
 • Олон улсын Telegraphic Transfers нь таны дансны үндсэн валютын 20 нэгж тэнцэх хамгийн бага боловсруулалтын төлбөрийг татдаг. 20 AUD. Vantage нь энэхүү төлбөрийг банкны дансанд байршуулахаас өмнө татан авалтын дүнгээс суутгах болно. Танд үзүүлж буй үйлчилгээнд зориулж төлөх хураамжийн талаар банктайгаа холбоо бариарай.
 • Neteller withdrawals are limited to a maximum of $10,000 per transaction and incur a 2% fee, capped at $30 per transaction.
 • Neteller withdrawals from accounts registered in Kazakhstan, Russia, Latvia and Vietnam will incur a 2% fee of the withdrawal amount with a maximum of 30 units (base currency).
 • A Neteller deposit fee covered by Vantage of 4.9% + 0.29 USD will be deducted from the withdrawal amount of clients residing in Vietnam.
 • Withdrawals via Skrill will incur a fee of 1% of the withdrawal amount, which the client is liable for.
 • Vantage нь ямар ч нөхцөлд санхүүгийн гүйлгээг эргүүлэн татах баталгаа өгөхгүй бөгөөд Vantage нь буруу заавар эсвэл банкны дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсний улмаас учирсан хохирлыг хариуцахгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.
 • Зарлага гаргах үед харилцагч хөрөнгийн эх сурвалжийн талаар мэдээлэл өгөх шаардлагатай хөрөнгө(ийн) орлого(ийн). Vantage-т шаардлагатай бүх мэдээллийг өгөх, зарим тохиолдолд хөрөнгийн мэдүүлэг шаардлагатай. Vantage-ийн харилцагч шаардлагатай бүх мэдээллийг өгөөгүй тохиолдолд зарлага гаргах хүсэлтийг боловсруулахаас татгалзах эрхтэй, ба / эсвэл Vantage нь таныг мөнгө угаах, терроризмын санхүүжилтийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчихөд хүргэж болзошгүй гэж үзэж байгаа бол (AML / CTF-ийн тухай хууль) бүрэн татгалзах болно.
 • Vantage нь зарлагын хүсэлтийг боловсруулсны дараа арилжааны данс сөрөг үлдэгдэлтэй болж хувирна гэж үзэх үндэслэлтэй бол зарлагын хүсэлтийг боловсруулахаас татгалзах эрхтэй.
 • Хэрвээ арилжааны данс нь шалгалтын асуудалтай тохиолдолд зарлагын хүсэлтийг боловсруулахаас татгалзах эрхтэй.
 • Vantage нь үйлчлүүлэгчдийн буруу мэдээллээс болж санхүүгийн гүйлгээг эргүүлэн авах баталгаа өгөхгүй, боломжгүй бөгөөд үр дүнд учирсан хохирлыг үйлчлүүлэгчийн үүрэг хүлээнэ.

ХУРДАН, ХЯЛБАР ДАНС НЭЭХ

 • Бүртгүүлэх

  Дансы төрлөө сонгоод, хүсэлтээ ирүүлнэ үү?

 • Орлого

  Орлого хийх боломжтои бүх төрлүүдээс сонгож дансандаа орлого хийгээрэй?

 • Арилжаа хийх

  MT4 / MT5 ашиглаж 400+ CFD гаруй хослолуудийг арилжаалах боломж

Ингээд л болоо, Форекс болон CFD арилжааны данс
нээх ийм хялбар билээ.
ДАНС НЭЭХ