Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

US

View More
SEARCH
 • KÕIK
  Kauplemine
  Platvormid
  Akadeemia
  Analüüs
  Promotsid
  Teave
 • Search
Keywords
 • Forex
 • Vantage Rewards
 • Kauplemistasud
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Vantage Global Limited Pühadekauplemise Soodustus

Pühadekauplemise Soodustust pakub Vantage, mis tegutseb Vantage Global Limitedi (Reg. Nr. 700271) all (edaspidi "Firma" või "Vantage") ettevõtte klientidele.

Vantage Global Limited Pühadekauplemise Soodustus

Pühadekauplemise Soodustust pakub Vantage, mis tegutseb Vantage Global Limitedi (Reg. Nr. 700271) all (edaspidi "Firma" või "Vantage") ettevõtte klientidele.

KAMPAANIA TINGIMUSED

1. See kampaania on saadaval alates 13. novembrist 2023 kuni 17. detsembrini 2023 (mõlemad kuupäevad kaasa arvatud) või kuni USD$50,000 tagasimaksefond on täielikult kasutatud, olenevalt sellest, mis enne toimub.

2. Osaledes selles kampaanias, tunnistavad kliendid, et nad on lugenud ja nõustuvad nende tingimustega ning ettevõtte veebisaidil avaldatud kliendiLepinguga.

3. See kampaania on avatud kõigile uutele ja olemasolevatele Vantage'i klientidele, kelle elukoht on registreeritud valitud riikides/regioonides.<

4. Kliendid peavad kampaanias osalemiseks registreerima end Kliendiportaali või rakenduse kaudu.

5. Kõik sobivad kliendid teenivad protsentuaalse tagasimakse sobivate tehingute hinnavahedelt ja komisjonitasudelt, piiratud summas USD$40 nädalas. Selles kampaanias kvalifitseeruvad tehingud on piiratud järgmiste kriteeriumidega:

5.1 Avatud ja suletud samal reklaamperioodi nädalal;

5.2 Teostatud positiivsel kontosaldol (mitte ainult krediidi kasutamisel);

5.3 Hoitud avatuna vähemalt 10 minutit allpool loetletud määratletud toodetel:

Nädal Protsent (%) Allahindlus ja Sobivad tooted
Nädal 1 (13. november – 19. november 2023) 5% Forexil + 5% Energial*
Nädal 2 (20. november – 26. november 2023) 5% Kullal + 10% Digitaalsetel müntidel
Nädal 3 (27. november – 3. detsember 2023) 5% Forexil + 10% Aktsiatel
Nädal 4 (4. detsember – 10. detsember 2023) 5% Väärtmetallidel*
Nädal 5 (11. detsember – 17. detsember 2023) 5% Forexil + 10% Aktsiatel

*Palun vaadake lisateabe saamiseks Energia- ja Väärismetallitoodete kohta Lisa 1.

6. Introducing Brokeri (IB) poolt soovitatud kliendid ei saa sellest kampaaniast osa võtta.

7. Pärast Ettevõtte äranägemisel läbivaatamist ja heakskiitmist makstakse kvalifitseeruvatele kontodele iganädalased allahindlused pärast iga nädala lõppu Kampaaniaperioodi jooksul.

8. Vantage-l on igal ajal ja omal äranägemisel õigus ilma etteteatamiseta ja vastutusest vabastatuna muuta, tühistada, peatada, lõpetada või lõpetada käesolevat kampaaniat või muuta selle tingimusi.

9. Topelt esituste, ebatäpse või võltsitud teabe esitamise, kahtlustatava väärkäitumise, pettuse, kuritarvitamise või tingimuste rikkumise korral võib Vantage tühistada, muuta või tagasi pöörata mis tahes tasusid või kampaania stiimuleid ning tagasi võtta iga osaleja kvalifikatsiooni oma absoluutse otsustusõiguse alusel. Lisaks jätab Vantage endale õiguse diskvalifitseerida, keelduda või tagasi lükata kampaanias osaleda soovija või osaleja mis tahes kampaania etapi jooksul, ilma eelneva teatamise või vastutuseta üksikisikule.

10. Vantage otsus või resolutsioon kõigi preemiate väljaandmise, igasuguse osaleja diskvalifitseerimise ja/või igas olukorras, sealhulgas neis, mida ei hõlma need tingimused, on lõplik ja siduv kõikidele kampaanias osalejatele. Vantage ei ole kohustatud tegelema ega vastama ühelegi küsimusele, väljakutsetele ega apellatsioonile, mis on esitatud ettevõtte otsuse vastu seoses selle kampaaniaga.

11. Kliendid tunnistavad ja nõustuvad kauplemisega seotud tuletisinstrumentidega kaasnevate riskidega ning mõistavad, et nad on ainuisikuliselt vastutavad oma kauplemisotsuste ja tegevuse eest. Vantage ei paku finants- ega investeerimisnõustamist. Kliendid peaksid vajadusel otsima sõltumatut finantsnõuannet.

12. Kliendid nõustuvad hüvitama ja vabastama Vantage'i kõigist nõuetest, hagidest, kahjudest, vastutusest, kuludest ja kuludest (sh õiguskulud) mis tahes nõuete või osalemisega seotud tegevuste eest kampaanias, sealhulgas tingimuste rikkumine, mis tahes kehtivate seaduste või määruste rikkumine või kolmandate osapoolte õiguste rikkumine.

13. Vantage, selle sidusettevõtted, direktorid, ametnikud, töötajad või esindajad ei vastuta klientide kantud kahjude, kahjude või kohustuste eest, mis on tekkinud kampaanias osalemise tulemusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, rahaliste kahjude, süsteemirikete, tehniliste tõrgete või muude ettenägematute asjaolude eest.

ÜLDTINGIMUSED

Järgnevad tingimused kehtivad kõikidele pakkumistele/reklaamidele/kingitustele/võistlustele ("pakkumised"), välja arvatud juhul, kui pole väljendatud teisiti:

 • Pakkumisi ei saa kasutada koos ühegi teise pakkumisega, välja arvatud juhul, kui pole väljendatud teisiti.
 • Kõik Vantage pakkumised kehtivad ainult kehtivatele STP ja ECN kontodele. Sendikontod, BTC ja ETH valuutakontod ei ole sobivad, välja arvatud juhul, kui pole väljendatud teisiti.
 • PAMM/MAM-i või portfellijuhi poolt viidatud kliendid ei saa osaleda üheski Vantage pakkumises.
 • Kõik Vantage pakkumised on saadaval ainult vastavalt kehtivatele seadustele ja toote sekkumiskorraldustele.
 • Vantage pakkumised ei ole mõeldud mõjutama kliendi individuaalset riskieelistust ega soodustama kauplemist vastuolus kliendi enda strateegiatega. Kliendid peaksid tagama, et nad opereerivad oma kauplemiskontot vastavalt oma mugavustasemele.
 • Uued kontod on kiidetakse heaks vastavalt Vantage'i kontoavamise protseduurile. Enne Vantage's konto avamise taotlemist peavad isikud üle vaatama oma kehtivad kohalikud seadused ja määrused.
 • Vantage jätab endale õiguse diskvalifitseerida kliendid Vantage'i pakkumiste kauplemiskrediidi nõuetest, kui nad teevad sissemakseid e-rahakoti/digitaalvaluuta kanalite kaudu, sealhulgas, kuid mitte ainult, USDT, Neteller ja Skrill.
 • Klientidel ei ole lubatud kasutada kauplemiskrediiti positsioonide kindlustamiseks. Vantage jätab endale õiguse tühistada kliendi õigus krediidiboonuse pakkumistele, eemaldada osaliselt või kõik krediidiboonused nende kauplemiskontolt ja kõrvaldada osaliselt või kõik kindlustamispositsioonidest saadud kasumid eelneva etteteatamiseta.
 • Vantage võib välistada ja/või tühistada kliendi osalemise oma pakkumistes, kui: a) nad tegelevad tehingute käänutamisega (tehingute sage avamine ja sulgemine ainult selleks, et saada kasu pakkumisest); b) nad tegelevad sisemise või välise kindlustamisega; c) nad rikuvad kliendilepingut või pakkumiste tingimusi. Sellistel juhtudel on Vantage'il õigus eemaldada krediidiboonuseid või stiimuleid kauplemiskontolt.
 • Vantage võib igal ajal teha muudatusi nendes tingimustes ja teavitada teid sellistest muudatustest, postitades muudetud tingimused Vantage'i veebisaidile. Soovitatav on neid tingimusi regulaarselt üle vaadata. Vantage'i veebisaidi ja teenuste kasutamise jätkamine tähendab muudetud tingimuste aktsepteerimist. Vantage jätab endale õiguse muuta või tühistada pakkumisi oma ainuotsusega igal ajal.
 • Kahtlase käitumise, pettuse, kuritarvitamise või tingimuste rikkumise korral võib Vantage oma absoluutse otsuse kohaselt tühistada, muuta või tagasi pöörata mis tahes hüved või soodustused ning tühistada õiguse osaleda igal ajal. Lisaks jätab Vantage endale õiguse diskvalifitseerida, keelduda või tagasi lükata mis tahes pakkumistes osalemise tellimus igas pakkumise etapis, ilma eelneva teatamise või vastutuseta mis tahes üksikisiku suhtes.
 • Vantage otsus või resolutsioon auhindade väljaandmise kohta, osaleja diskvalifitseerimine ja/või iga olukorra, sealhulgas nende, mis pole kaetud nende tingimuste poolt, on lõplik ja siduv kõikidele pakkumises osalejatele. Vantage'il ei ole kohustust vastata mingitele päringutele, väljakutsetele ega kaebustele, mis on esitatud ettevõtte otsuse suhtes, mis puudutab mingeid pakkumisi.
 • Kliendid nõustuvad hüvitama ja kaitsema Vantage'it igasuguste nõuete, hagide, kahjude, vastutuse, ja kulude (sealhulgas õiguskulud) eest, mis tulenevad nende osalemisest mis tahes pakkumistes, sealhulgas tingimuste rikkumisest, mis tahes kehtivate seaduste või määruste rikkumisest või kolmandate isikute õiguste rikkumisest. Vantage ei vastuta kaotuste, kahjude ega kulude eest, mis võivad tekkida seoses selle pakkumisega, niivõrd kuivõrd sellist vastutust ei saa seadusega välistada.
 • Vantage, selle sidusettevõtted, juhid, ametnikud, töötajad või agendid ei vastuta klientide poolt mis tahes pakkumistes osalemise tulemusel tekkinud kahjude, või vastutuse eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, finantskaotused, süsteemirikked, tehnilised tõrked või muud ootamatud asjaolud.
 • Vantage võib eksklusiivselt koguda ja töödelda isikuandmeid, mida te esitate mis tahes pakkumistega seotult, seda teie nõusolekul ja eesmärgi kohaselt määratletud eesmärgi jaoks. Teie andmeid hallatakse vastavalt kohalikele andmekaitseseadustele, tagamaks nii teie privaatsust kui ka andmete turvalisust.
 • Iga vastuolu korral prevaleerivad inglisekeelsed tingimused, kui tingimused on tõlgitud inglise keelest teise keelde.
 • Selle pakkumise pakkuja on Vantage Global Limited (Reg. No. 700271).

Appendix 1

Varaklass Sümbol Nimi
Väärismetall XAUAUD Kuld vs Austraalia dollar
XAUEUR Kuld vs Euro
XAUUSD Kuld vs USA dollar
XAGAUD Hõbe vs Austraalia dollar
XAGUSD Hõbe vs USA dollar
COPPER-C Vask
XPDUSD Pallaadium - Sularahas
XPTUSD Plaatina vs USA dollar
Energia CL-OIL Toornafta futuurleping CFD (USD)
GAS-C Bensiin
GASOIL-C Madala väävlisisaldusega diislikütus - Sularahas
NG-C Maagaas
UKOUSD Brent toornafta Sularahas
UKOUSDft Brent toornafta futuurleping
USOUSD WTI toornafta Sularahas